Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 19

Хвала Вечному

1После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах:

– Хвала Вечному!
    Спасение, слава и сила принадлежат нашему Богу,
потому что Его суды истинны и справедливы!
    Он осудил великую блудницу,
которая растлила мир своим развратом.
    Он отомстил ей за кровь Своих рабов!

И они опять воскликнули:

– Хвала Вечному!
    Дым от неё будет подниматься вовеки![a]

Двадцать четыре старца и четыре живых существа пали и поклонились Аллаху, сидящему на троне, говоря:

– Аминь! Хвала Вечному!

И от трона прозвучал голос:

– Хвалите нашего Бога,
    все Его рабы
и все боящиеся Его,
    малые и великие!

Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома:

– Хвала Вечному!
    Потому что Вечный, наш Бог и Повелитель Сил, воцарился!
Давайте радоваться и веселиться!
    Воздадим Ему славу!
Наступил час бракосочетания Ягнёнка![b]
    Его невеста уже приготовила себя!
Ей дано тончайшее льняное платье,
    чистое и блестящее.

(Это платье – символ праведных дел святого народа Аллаха.)[c]

Потом ангел сказал мне:

– Запиши: благословенны те, кто приглашён на свадебный пир Ягнёнка!

И добавил:

– Это истинные слова Аллаха.

10 Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне:

– Не делай этого! Я тоже раб Аллаха, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Исы[d]. Поклонись Аллаху! Потому что свидетельство Исы[e] – это дух пророчества.

Всадник на белом коне

11 И увидел я раскрытые небеса и всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный[f]. Он справедливо судит[g] и ведёт войну. 12 Его глаза, как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нём написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого.[h] 13 Он одет в плащ, обагрённый кровью, и имя Его – Слово Аллаха[i]. 14 За Ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. 15 Из Его рта выходит острый меч,[j] чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Сил.[k] 16 На Его плаще и бедре написано имя:

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ВЛАДЫКА ВЛАДЫК.

17 И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба:

– Сюда! Собирайтесь на великий пир Аллаха! 18 Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих.[l]

19 Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со Всадником на коне и с Его армией. 20 И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой.[m] 21 Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.

Notas al pie

 1. 19:3 См. Ис. 34:10.
 2. 19:7 Ср. Ис. 25:6-9.
 3. 19:8 Ср. Лев. 16:2-4; Езек. 16:12-14.
 4. 19:10 Или: «свидетельствующие об Исе».
 5. 19:10 Или: «свидетельство об Исе».
 6. 19:11 Верный   и Истинный   – т. е. Иса (ср. 3:14).
 7. 19:11 См. Ис. 11:4.
 8. 19:12 Ср. 2:17.
 9. 19:13 См. Ин. 1:1, 14.
 10. 19:15 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12; Отк. 1:16.
 11. 19:15 См. Ис. 63:3.
 12. 19:17-18 См. Езек. 39:17-20.
 13. 19:20 См. Дан. 7:11.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 19

Pieseň víťazstva

1 Potom som počul mocný hlas akoby obrovského zástupu na nebi:

Haleluja!

Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu,

lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy!

Veď odsúdil tú veľkú neviestku,

ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom,

spravodlivo ju potrestal

za krv svojich služobníkov,

ktorá lipne na jej rukách!"

A znova spievali:

Haleluja!

Na večné veky bude stúpať dym

z tohto horiaceho mesta."

Tu tých dvadsaťštyri starcov spolu so štyrmi bytosťami padlo na kolená; klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!"

A od trónu zaznel hlas:

Chváľte nášho Boha

všetci, čo mu slúžite

a čo sa ho bojíte,

či veľkí alebo malí!"

Pozvanie na Baránkovu svadbu

A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd alebo ako dunenie hromu:

Haleluja!

Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci!

Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla svadba Baránkova

a jeho nevesta sa pripravila.

Dostala bieloskvúce šaty zo žiarivého kmentu,

aby sa nimi odiala."

Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich.

Tu mi povedal anjel: Napíš to: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadbu." A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha."

10 Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to! Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj!"

Víťaz na bielom koni

11 Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje.

12 Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená.

13 Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo.

14 Za ním išlo nebeské vojsko na bielych koňoch. Všetci boli oblečení do čistého bieloskvúceho kmentu.

15 Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha.

16 Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Víťazstvo nad šelmou a Antikristom

17 Tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba: Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu!

18 Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných."

19 Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojská, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku.

20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera horiacej síry.

21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mäsa.