Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 13

1И вот дракон встал на берегу моря.

Зверь из моря

Тут я увидел, как из моря поднимается зверь, у которого десять рогов и семь голов. На рогах его – десять венцов, а на головах написаны имена, оскорбляющие Аллаха. Зверь, которого я видел, был похож на барса, но у него были медвежьи лапы и львиная пасть.[a] Дракон дал зверю свою силу, свой трон и свою власть. Одна из голов зверя, казалось, получила смертельную рану, но эта рана зажила. И все жители земли в изумлении пошли за зверем. Они поклонились дракону за то, что тот дал зверю такую власть. Они поклонились зверю и говорили:

– Разве ещё есть кто-то подобный этому зверю? И кто может с ним сразиться?!

Зверю было дано говорить надменные и оскорбляющие Аллаха слова, и ему было позволено властвовать сорок два месяца.[b] Он раскрыл свою пасть, чтобы клеветать на Аллаха, на Его имя, на Его жилище и на всех жителей неба. Ему была дана также власть вести войну со святым народом Аллаха и победить их.[c] Он получил власть над каждым родом, каждым языком, каждым народом и каждым племенем. И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны ещё от создания мира в книге жизни у Ягнёнка, Который был принесён в жертву.[d]

Если у кого есть уши, пусть слышит!

10 Кому Аллахом суждено идти в плен,
    тот пойдёт в плен,
и кому суждено быть убитым мечом,
    тот будет убит мечом.[e]

От святого народа Аллаха требуется терпение и вера.

Зверь из земли

11 Потом я увидел другого зверя. Он выходил из земли, и у него было два рога, как у ягнёнка, но говорил он, как дракон. 12 Он наделён всей властью первого зверя и действует от его имени. Он заставляет всех жителей земли поклониться первому зверю, у которого зажила смертельная рана. 13 Он совершает великие чудеса, и даже сводит огонь с небес на глазах у людей. 14 Этими чудесами, которые ему было дано совершить от имени зверя, он обманывает жителей земли. Он сказал им, чтобы они воздвигли изображение зверя, который был смертельно ранен мечом, но выжил. 15 Этому второму зверю было дано вдохнуть жизнь в изображение зверя, чтобы оно смогло говорить и действовать так, чтобы был казнён всякий, кто не поклонится изображению зверя. 16 Ещё он устраивает так, чтобы все люди, малые и великие, богатые и бедные, свободные и рабы, получили клеймо на свою правую руку или на лоб. 17 Все, кто не имеет такого клейма, не могут больше ничего ни купить, ни продать. Клеймо – это имя зверя или число, обозначающее его имя.

18 Здесь требуется мудрость! Тот, кто наделён разумом, пусть высчитает число зверя, потому что это число человека. И число его – шестьсот шестьдесят шесть.

Notas al pie

  1. 13:1-2 Ср. Дан. 7:2-8.
  2. 13:5 См. Дан. 7:8, 20, 25.
  3. 13:7 См. Дан. 7:21.
  4. 13:8 Или: «чьи имена записаны в книге жизни у Ягнёнка, Который был предназначен в жертву ещё от создания мира».
  5. 13:10 См. Иер. 15:2; 43:11.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 13

Morská šelma

1 Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala desať rohov a sedem hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce Boha.

Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc.

Jedna z jej hláv akoby bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila.

Celá zem obdivovala šelmu.

Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali: Kto sa môže rovnať tej dravej šelme, kto sa s ňou odváži bojovať?"

Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť štyridsaťdva mesiacov.

A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku, všetkým, čo bývajú v nebi.

Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom.

A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného Baránka.

Počúvajte pozorne!

10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.

Zemská šelma

11 Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy ako baránok, ale hlas ako drak.

12 Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali.

13 Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí.

14 Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zvádza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila.

15 Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila, a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche neklaňajú.

16 A núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie.

17 A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami.

18 Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka, a je to číslo 666.