Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мудр 29

1Тот, кто коснеет в упрямстве после многих упрёков,
    будет внезапно погублен – без исцеления.

Когда умножаются праведники, люди радуются,
    а когда правят нечестивые, люди стонут.

Человек, любящий мудрость, приносит отцу радость,
    а приятель блудниц расточает богатство.

Правосудием царь укрепляет страну,
    а жадный до взяток её разоряет.

Льстящий ближнему своему
    раскидывает сеть у него под ногами.

Злодея ловит его же грех,
    а праведник может петь и радоваться.

Праведный заботится о правах бедняков,
    а нечестивый в них и не вникает.

Глумливые возмущают город,
    а мудрецы отвращают гнев.

Где мудрый судится с глупцом,
    там лишь злость и издёвки, и нет покоя.

10 Кровожадные люди ненавидят беспорочных
    и праведников хотят лишить жизни[a].

11 Глупец даёт гневу свободный выход,
    а мудрый владеет собой.

12 Если правитель внимает лжи,
    все его сановники становятся злодеями.

13 У бедняка с притеснителем вот что общее:
    Вечный дал зрение глазам обоих.

14 Если царь судит бедных по справедливости,
    его престол утвердится навеки.

15 Розга и обличение дают мудрость,
    а ребёнок, оставленный в небрежении, срамит свою мать.

16 Когда умножаются нечестивые, умножается грех,
    но праведники увидят их гибель.

17 Наказывай сына, и он принесёт тебе покой;
    он доставит душе твоей радость.

18 Где нет откровений свыше, народ распоясывается;
    но благословенны те, кто соблюдает Закон.

19 Раба не исправить одними словами:
    он понимает, но не внимает.

20 Видел ли ты человека, что говорит не подумав?
    На глупца больше надежды, чем на него.

21 Если раб избалован с детства,
    то в конце концов он принесёт тебе печаль[b].

22 Гневливый разжигает ссоры,
    и несдержанный совершает много грехов.

23 Гордость человека его принизит,
    а смиренный духом будет прославлен.

24 Сообщник воров – враг самому себе;
    он слышит, как заклинают выйти свидетелей, но не осмеливается.[c]

25 Страх перед человеком – ловушка,
    а надеющийся на Вечного находится в безопасности.

26 Многие ищут приёма у правителя,
    но справедливость – от Вечного.

27 Нечестивые – мерзость для праведников,
    а честные – мерзость для неправедных.

Notas al pie

  1. 29:10 Или: «а праведники заботятся об их жизни».
  2. 29:21 Или: «то в конце концов он захочет стать сыном».
  3. 29:24 См. Лев. 5:1.

Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 29

1Det tar en ände med förskräckelse för den som ofta blir tillrättavisad men vägrar att acceptera kritiken. Allt hopp om att rädda honom är ute.

Då goda människor har makten gläder sig folket, men när de gudlösa regerar suckar man.

En vis son gör sina föräldrar glada, men att slösa bort sina pengar på prostituerade är dåraktigt.

En kung som respekterar lag och rätt ger landet stabilitet, men den som ständigt inför nya skatter förstör det i grunden.

5-6 Smicker är en fälla, också för dig själv. De ogudaktiga fångas i den, och sjunker allt djupare i sin synd, men de gudfruktiga håller sig därifrån och sjunger av glädje.

Den som älskar Gud känner till de fattigas rättigheter, men de gudlösa känner inget som helst medlidande med dem.

Dårar, som sätter igång med stridigheter, kan få en hel stad i uppror, men de kloka försöker skapa fred.

Det är ingen idé att diskutera med en dåre. Han bara skrattar, eller också blir han ilsken och oförskämd.

10 Blodtörstiga människor hatar de oskyldiga, men de rättfärdiga gör allt för att rädda deras liv.

11 Bara en dåre ger fritt utlopp för sin ilska, medan den förståndige däremot håller inne med sitt dåliga humör och lugnar ner sig.

12 Om en regent lyssnar på lögner och förtal, vet man att han har dåliga rådgivare.

13 Både de fattiga och deras förtryckare är lika i ett avseende: de är beroende av Herren för att få ljus och kunna se.

14 Om en kung försvarar de fattigas rättigheter kommer han att regera länge.

15 En sträng uppfostran hjälper ett barn att förstå, men ett barn som går sin egen väg skämmer ut sina föräldrar.

16 När ogudaktiga människor kommer till makten ökar brottsligheten, men alla som litar på Gud ska få leva tillräckligt länge för att se deras fall.

17 Uppfostra din son väl, så kommer han att ge dig lycka och mycket glädje.

18 Utan gudsuppenbarelse blir folket förvildat, men vad underbart det är för ett land som känner och lyder Guds lagar!

19 För en tjänare räcker det ibland inte med bara ord. Det behövs också disciplin för att orden ska åtlydas.

20 Det finns större hopp för dåren än för den som inte kan tygla sin tunga.

21 Om man är släpphänt med en tjänare redan från början, kommer han snart att resa alltför stora krav.

22 Den som lätt tappar humöret vållar strid, och den som är hetlevrad kan lätt göra det som är ont.

23 Högfärd får en människa att falla, medan ödmjukhet ger ära och respekt.

24 Den som delar bytet med en tjuv måste verkligen känna avsmak för sig själv! Erkänner han inför domarna fälls han. Gör han det inte, kommer Gud att straffa honom.

25 Den som är orolig för vad andra tycker blir beroende av dem och förlorar sin frihet. Den som däremot litar på Gud kan känna sig lugn och säker.

26 Vill du ha rättvisa? Försök då inte ställa dig in hos styrande, utan be i stället Herren om en rätt behandling.

27 De rättfärdiga avskyr dem som gör det som är ont, och de ogudaktiga hatar dem som lever i uppriktighet.