Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мудр 22

1Доброе имя желаннее великих богатств;
    добрая слава лучше серебра и золота.

Богач и нищий вот чем сродни:
    их обоих создал Вечный.

Разумный увидит опасность – и скроется,
    а простаки пойдут дальше – и пострадают.

Награда за смирение и страх перед Вечным –
    богатство, и слава, и жизнь.

На пути коварных – колючки да западни:
    дорожащий жизнью к ним и не подойдёт.

Наставь ребёнка на верный путь[a]
    он и в старости не собьётся с него.

Богатые властвуют над бедными,
    и должник заимодавцу раб.

Сеющий беззаконие пожнёт беду,
    и его жестокой власти придёт конец.

Человек щедрый[b] будет благословен,
    так как пищей делится с бедным.

10 Прогони глумливого – уйдёт и вражда,
    и утихнут раздоры и ругань.

11 Кто любит чистоту сердца и говорит любезно,
    тому царь будет другом.

12 Очи Вечного охраняют знание,
    а слова вероломного Он опровергает.

13 Лентяй говорит: «На улице лев!
    Смерть мне, ежели выйду!»

14 Ласковая речь чужой жены – глубокая яма;
    прогневавший Вечного упадёт туда.

15 Глупость привязана к сердцу ребёнка,
    но прогонит её исправляющая розга.

16 Притесняющий бедных, чтобы обогатиться,
    и дающий богатым подарки обнищают.

Тридцать изречений мудрецов

17 Послушай и внемли словам мудрецов;
    сердце к учению моему обрати.
18 Тебе будет приятно, если сохранишь их в себе,
    если все они будут у тебя на устах.
19 Чтобы ты мог надеяться на Вечного,
    я сегодня учу им тебя, да, тебя.
20 Разве я не написал для тебя тридцать изречений,
    изречений увещевания и знания,
21 чтобы ты научился верным словам истины
    и смог принести верный ответ посылавшим тебя?

22 Не обирай бедных лишь потому, что они бедны;
    не притесняй нуждающихся на суде:
23 дело их защитит Вечный,
    жизнь отберёт у тех, кто их обирает.

24 Не дружи с гневливым,
    с раздражительным не общайся,
25 чтобы не научиться его путям
    и не попасть в западню.

26 Не будь одним из тех, кто даёт залог
    и поручается за долги;
27 когда не найдёшь ты чем заплатить,
    даже постель из-под тебя заберут.

28 Не посягай на чужую землю, передвигая древнюю межу,
    которую поставили твои предки.[c]

29 Видишь искусного в деле своём?
    Он будет служить царям,
    простым он служить не будет.

Notas al pie

  1. 22:6 Или: «Наставь ребёнка в начале его пути».
  2. 22:9 Букв.: «Имеющий хороший глаз» – фразеологический оборот, обозначающий человека щедрого, в отличие от человека скупого, имеющего «дурной глаз» (см. сноску на 23:6).
  3. 22:28 См. Втор. 19:14; 27:17.

Swedish Contemporary Bible

Proverbs 22

1Gott rykte är mer eftersträvansvärt än rikedomar,

gott anseende bättre än silver och guld.

2Både den rike och den fattige är lika inför Herren,

för han har skapat dem båda.

3Den kloke ser faran och sätter sig i säkerhet.

Den okunnige går bara vidare, och får sedan lida för det.

4Ödmjukhet och Herrens fruktan ger

rikedomar, ära och liv.

5På den lömskes väg finns törnen och snaror,

men den som vill bevara sitt liv håller sig borta från dem.

6Led den unge på den väg han bör gå,

så viker han inte av från den när han blir gammal.

7Den rike råder över de fattiga,

och låntagaren tjänar långivaren.

8Den som sår orätt skördar olycka,

och riset ska göra slut på hans övermod.[a]

9Den generöse blir välsignad,

för han delar sitt bröd med den fattige.

10Driv bort bråkmakaren

för att slippa gräl och stridigheter.

11Den som älskar den inre renheten och talar väl

får kungen till vän.

12Herrens ögon vakar över kunskapen,

men den trolöses ord gör han om intet.

13Den late säger: ”Det är ett lejon där ute,”

eller: ”Jag kan bli dödad på gatan!”

14En främmande kvinnas ord är en djup grop,

och den som Herren blir vred på faller i den.

15Ett barns hjärta har en benägenhet till dumhet,

men fostran med ris driver ut den.

16Den som tjänar på att förtrycka de fattiga och den som mutar de rika

kommer båda att bli utfattiga.

De visas ord

(22:17—24:22)

17Var uppmärksam och lyssna till de visas ord,

lägg min kunskap på ditt hjärta.

18Det blir ljuvt för dig att bära dem inom dig

och behålla dem på dina läppar.

19För att du ska förtrösta på Herren,

undervisar jag dig nu.

20Har jag inte skrivit till dig

trettio ord av råd och kunskap

21för att lära dig sanna och tillförlitliga ord,

så att du kan svara dem som sänt dig?

22Plundra inte den fattige därför att han är fattig,

och krossa inte den hjälplöse i rätten,

23för Herren tar sig an deras sak

och berövar plundrarna livet.

24Slå dig inte ihop med en hetlevrad man,

umgås inte med den hetsige,

25för du kan lätt ta efter en sådan,

och det blir en fara för ditt liv.

26Var inte den som ger handslag

och går i borgen för en skuld.

27Om du inte kan betala

kommer man att ta sängen ifrån dig.

28Flytta inte på en uråldrig gränssten

som dina förfäder rest.

29Ser du någon som arbetar skickligt

så kommer han att få tjäna kungar och inte vanligt folk.[b]

Notas al pie

  1. 22:8 Om ”ris” översätts stav, vilket är fullt möjligt, kan betydelsen vara att hans övermods stav (syftande på makt) ska förgöras.
  2. 22:29 Innebörden av grundtextens vanligt folk är osäker.