Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 28

Воскресение Исы Масиха

1После субботы, на рассвете первого дня недели,[a] Марьям из Магдалы и другая Марьям пошли посмотреть на могильную пещеру. Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел от Вечного спустился с неба, подошёл к могильной пещере и отвалил камень. И теперь он сидел на нём. Лицо его излучало сияние, подобное молнии, а его одежда была белой, как снег. Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали как мёртвые.

Ангел сказал женщинам:

– Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Ису. Его здесь нет, Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где Он лежал. Идите же скорее и скажите Его ученикам, что Он воскрес из мёртвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы Его и увидите. Запомните то, что я вам сказал.

Женщины ушли от могилы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всём ученикам Исы. Вдруг их встретил Сам Иса.

– Приветствую вас, – сказал Он.

Они подошли, обняли Его ноги и поклонились Ему. 10 Тогда Иса сказал им:

– Не бойтесь. Идите и скажите Моим братьям (ученикам), чтобы они шли в Галилею. Там они Меня и увидят.

Религиозные вожди подкупают стражу

11 Женщины ещё были в пути, когда несколько человек из стражи пришли в город и рассказали обо всём главным священнослужителям. 12 Главные священнослужители посовещались со старейшинами и разработали план. Они дали солдатам много денег 13 и сказали:

– Говорите всем так: «Его ученики пришли ночью и выкрали тело, пока мы спали». 14 А если это дойдёт до наместника, мы с ним поговорим, и тем вас избавим от неприятностей.

15 Солдаты взяли деньги и поступили так, как их научили. И эта выдумка распространена среди отвергающих Ису иудеев и по сегодняшний день.

Великое поручение

16 А одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда Иса велел им прийти. 17 Там они увидели Ису и поклонились Ему, однако некоторые засомневались, что это Он. 18 Тогда, подойдя, Иса сказал им:

– Мне дана вся власть на небе и на земле. 19 Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками, совершая над ними обряд погружения в воду[b] в знак единения с Отцом, Сыном и Святым Духом,[c] и 20 учите их исполнять всё, что Я вам повелел. А Я буду с вами всегда, до скончания века.

Notas al pie

  1. 28:1 У иудеев неделя начиналась с воскресенья.
  2. 28:19 Или: «обряд омовения».
  3. 28:19 Букв.: «во имя Отца, Сына и Святого Духа». Слово «имя» стоит в единственном числе, что говорит об одном, триедином Боге, а не о трёх богах.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 28

Învierea lui Isus

1După Sabat, în timp ce se iveau zorii primei zile din săptămână, Maria Magdalena şi cealaltă Marie s-au dus să vadă mormântul.

Şi iată că a avut loc un cutremur mare, căci un înger al Domnului a coborât din cer şi s-a dus de a rostogolit piatra[a] şi s-a aşezat pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Gardienii au început să tremure de frică şi au rămas ca morţi.

Îngerul le-a zis femeilor: „Nu vă temeţi! Ştiu că Îl căutaţi pe Isus Care a fost răstignit! Nu este aici, pentru că a fost înviat, aşa cum a spus! Veniţi şi vedeţi locul unde fusese pus şi apoi duceţi-vă repede şi spuneţi-le ucenicilor Lui: «A fost înviat dintre cei morţi! Şi iată că El merge înaintea voastră în Galileea! Acolo Îl veţi vedea!» Iată că v-am spus lucrul acesta!“

Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să-i anunţe pe ucenici. Dar iată că le-a ieşit înainte Isus şi le-a zis: „Salutare[b]!“ Ele s-au apropiat, I-au cuprins picioarele şi I s-au închinat. 10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi! Duceţi-vă şi anunţaţi-i pe fraţii Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea!“

Raportul gărzii şi înşelătoria conducătorilor

11 În timp ce plecau ele, câţiva dintre gardieni s-au dus în cetate şi i-au înştiinţat pe conducătorii preoţilor cu privire la tot ce se întâmplase. 12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat şi le-au dat soldaţilor mulţi bani, 13 zicându-le: „Să spuneţi aşa: «Ucenicii Lui au venit noaptea, în timp ce noi dormeam, şi L-au furat!» 14 Iar dacă vestea aceasta va ajunge la guvernator, îl vom convinge noi şi vă vom scăpa de grijă!“ 15 Ei au luat banii şi au făcut aşa cum fuseseră învăţaţi. Şi zvonul acesta s-a răspândit printre iudei până în ziua de astăzi.

Marea Însărcinare

16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, la muntele la care le spusese Isus să meargă. 17 Când L-au văzut, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18 Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt 20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi[c] în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“

Notas al pie

  1. Matei 28:2 Unele mss adaugă: de la intrare, iar altele: de la intrarea mormântului
  2. Matei 28:9 Lit: Bucuraţi-vă!
  3. Matei 28:20 Vezi 1:23