Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Лев 20

Наказания за грех

1Вечный сказал Мусе:

– Скажи исраильтянам: «Любого исраильтянина или живущего в Исраиле чужеземца, который отдаёт Молоху своего ребёнка, нужно предать смерти. Народ Исраила должен забить его камнями. Я обращу Своё лицо против него и исторгну его из народа; ведь, отдавая своих детей Молоху, он осквернил Моё святилище и обесчестил Моё святое имя. Если народ Исраила закроет глаза на то, что кто-то отдал своего ребёнка Молоху, и не предаст его смерти, то Я сам обращу Своё лицо против того человека и его семьи и исторгну их из народа – и его самого, и всех, кто следует за ним, блудя с Молохом.

Я обращу Моё лицо против человека, который обращается к вызывателям умерших и к чародеям, нарушая верность Мне, следуя за ними, и Я исторгну его из народа.

Освящайтесь и будьте святы, потому что Я – Вечный, ваш Бог. Соблюдайте Мои установления и следуйте им. Я – Вечный, Который освящает вас.

Всякий, кто злословит отца или мать, должен быть предан смерти. Он злословил отца или мать – он сам виновен в своей гибели.

10 Если мужчина ляжет с женой другого, то и изменника, и изменницу нужно предать смерти.

11 Если мужчина переспит с женой отца[a] – он опозорил отца. И мужчину, и женщину нужно предать смерти – они сами виновны в своей гибели.

12 Если мужчина переспит со своей снохой, их обоих нужно предать смерти. Они сделали мерзость – они сами виновны в своей гибели.

13 Если мужчина ляжет с мужчиной, как ложатся с женщиной, они оба сделали мерзость. Их нужно предать смерти – они сами виновны в своей гибели.

14 Если мужчина женится и на дочери, и на её матери – это разврат. И его, и их нужно сжечь, чтобы среди вас не было разврата.

15 Если мужчина совокупится с животным, его нужно предать смерти. Убейте и животное.

16 Если женщина приблизится к животному для совокупления, убейте и женщину, и животное. Их нужно предать смерти – они сами виновны в своей гибели.

17 Если мужчина женится на своей родной, единокровной или единоутробной сестре, и они совокупятся – это позор. Их нужно принародно изгнать. Он обесчестил сестру и подлежит наказанию.

18 Если человек ляжет с женщиной во время её месячных и переспит с ней, то он обнажил источник её кровотечения, и она также открыла его. Их обоих нужно исторгнуть из народа.

19 Не спи с сестрой матери или отца, потому что это бесчестие для близкой родни; вы оба будете виновны.

20 Если человек переспит с женой дяди, он опозорил своего дядю. Развратники будут виновны; они умрут бездетными.

21 Если человек переспит с женой своего брата – это нечистота; он опозорил брата. Они будут бездетными.

22 Исполняйте все Мои установления и законы и соблюдайте их, чтобы земля, куда Я веду вас жить, не отторгла вас. 23 Не следуйте обычаям народов, которые Я прогоняю от вас. За то, что они делали всё это, Я вознегодовал на них. 24 Но вам Я сказал: „Вы завладеете их землёй. Я дам вам в наследие эту землю, где течёт молоко и мёд“. Я – Вечный, ваш Бог, Который отделил вас от народов.

25 Отличайте чистых животных и птиц от нечистых. Не оскверняйте себя ни зверем, ни птицей, ни пресмыкающимся, которых Я велел вам считать нечистыми. 26 Будьте святы предо Мной, потому что Я, Вечный, свят. Я отделил вас от народов, чтобы вы были Моими.

27 Мужчину или женщину, которые будут вызывать умерших или чародействовать среди вас, нужно предать смерти. Забейте их камнями – они сами виновны в своей гибели».

Notas al pie

  1. 20:11 Имеется в виду не мать данного человека, а другая жена его отца.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 20

Pedepse pentru încălcarea reglementărilor

1Domnul i-a zis din nou lui Moise: „Să le mai spui israeliţilor: «Dacă vreunul dintre israeliţi sau dintre străinii care locuiesc în Israel îşi vor da copiii lui Moleh[a], omul acela să fie pedepsit cu moartea; poporul din ţară să-l ucidă cu pietre. Eu Îmi voi întoarce faţa împotriva acelui om şi-l voi nimici din poporul său, pentru că şi-a dat fiii lui Moleh, Mi-a spurcat Lăcaşul şi a profanat Numele Meu cel sfânt. Dacă poporul din ţară îl va ierta atunci când îşi va da copiii lui Moleh şi nu-l va omorî, Eu Însumi Îmi voi întoarce faţa împotriva acelui om şi împotriva clanului lui şi-l voi nimici din poporul lui, împreună cu toţi cei ce îl urmează prostituându-se înaintea lui Moleh.

Dacă se va duce cineva la cei ce cheamă duhurile morţilor[b] sau la descântători[c], ca să se prostitueze luându-se după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva lui şi îl voi nimici din poporul său.

De aceea sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi poruncile Mele şi să le împliniţi; Eu sunt Domnul Care vă sfinţesc.

Cine îşi va blestema tatăl sau mama să fie pedepsit cu moartea; şi-a blestemat tatăl sau mama, prin urmare, trebuie să se facă ispăşire cu propriul lui sânge.

10 Dacă un bărbat a comis adulter cu soţia semenului său, cei doi adulteri să fie omorâţi.

11 Dacă un om se va culca[d] cu soţia tatălui său, descoperind astfel goliciunea tatălui său, cei doi să fie omorâţi; să se facă ispăşire cu propriul lor sânge.

12 Dacă un om se va culca cu nora sa, amândoi să fie omorâţi; ei au săvârşit o perversitate, prin urmare, sângele lor să cadă asupra lor.

13 Dacă un bărbat se va culca cu un alt bărbat la fel cum se culcă cu o femeie, amândoi au săvârşit o urâciune; să fie nimiciţi şi să se facă ispăşire cu propriul lor sânge.

14 Dacă un bărbat va lua de soţie atât pe fată, cât şi pe mama ei, lucrul acesta este o nelegiuire. Să fie arşi în foc atât el, cât şi ele, pentru ca nelegiuirea să nu-şi mai găsească loc printre voi.

15 Dacă un bărbat se va împreuna cu un animal, atunci atât bărbatul, cât şi animalul să fie nimiciţi.

16 Dacă o femeie se va apropia de un animal ca să se împerecheze cu el, să nimiciţi atât femeia, cât şi animalul. Să fie nimiciţi şi astfel sângele lor să cadă asupra lor.

17 Dacă un om o va lua pe sora sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale, şi-i va vedea goliciunea, iar ea îi va vedea goliciunea lui, fapta aceasta este o urâciune; să fie nimiciţi amândoi sub privirea poporului lor. El a descoperit goliciunea surorii lui şi, prin urmare, trebuie să-şi poarte pedeapsa.

18 Dacă un bărbat se culcă cu o femeie care este în perioada necurăţiei ei, descoperindu-i astfel goliciunea, dacă el îi descoperă scurgerea şi ea îşi descoperă scurgerea de sânge, amândoi să fie nimiciţi din poporul lor. 19 Să nu descoperiţi goliciunea surorii mamei voastre, nici a surorii tatălui vostru, pentru că aceasta ar însemna să descoperiţi goliciunea unei rude apropiate. Cei vinovaţi de acest păcat îşi vor purta pedeapsa.

20 Dacă un bărbat se va culca cu mătuşa sa, aceasta înseamnă că el a descoperit goliciunea unchiului său; amândoi să fie pedepsiţi; ei vor muri fără să aibă copii.

21 Dacă un bărbat va lua pe soţia fratelui său[e], lucrul acesta este o necurăţie, căci el a descoperit goliciunea fratelui său; nu vor avea copii.

22 Să ascultaţi de toate poruncile Mele şi să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă voi aşeza să nu vă verse din gura ei. 23 Să nu vă luaţi după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri şi Mi-e scârbă de ele. 24 Vouă însă v-am promis că veţi moşteni ţara; Eu Însumi vă voi da în stăpânire o ţară în care curge lapte şi miere. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-a ales dintre popoare.

25 De aceea să faceţi deosebire între un animal curat şi unul necurat, între o pasăre necurată şi una curată, ca să nu vă pângăriţi prin animalele, păsările sau prin orice fel de creatură care mişună pe pământ, despre care v-am spus să le consideraţi necurate. 26 Voi să-Mi fiţi sfinţi, pentru că Eu, Domnul, sunt sfânt; Eu v-am ales dintre popoare ca să fiţi ai Mei.

27 Dacă este printre voi vreun bărbat sau vreo femeie care cheamă duhurile morţilor sau se ocupă cu descântecele, să fie pedepsiţi cu moartea; să fie omorâţi cu pietre şi să se facă astfel ispăşire cu propriul lor sânge.»“

Notas al pie

  1. Leviticul 20:2 Vezi nota de la 18:21; şi în vs. 4, 5
  2. Leviticul 20:6 Vezi nota de la 19:31; şi în v. 27
  3. Leviticul 20:6 Vezi nota de la 19:31; şi în v. 27
  4. Leviticul 20:11 Vezi nota de la 18:6; peste tot în capitol
  5. Leviticul 20:21 În situaţia în care nu se aplică legea leviratului (Deut. 25:5-6), adică fratele trăieşte sau a murit lăsând urmaşi