Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ис 26

Хвалебная песнь

1В тот день в иудейской земле будут петь такую песнь:

«Сильный город у нас;
    спасение от Аллаха защищает его,
    точно стены и вал.
Откройте ворота,
    пусть войдёт праведный народ,
    народ, что остался верным.
Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире,
    потому что он верит Тебе.
Верьте Вечному во все века,
    потому что Вечный Бог – скала навеки.
Он смиряет живущих на высоте,
    низвергает высокий город;
низвергает его на землю,
    повергает его в прах.
Попирают его ноги –
    ноги бедных,
    стопы нищих.

Путь праведных прям;
    Ты делаешь ровной стезю праведных.
Да, Вечный, соблюдая Твои законы,[a]
    мы ждём Тебя;
к имени Твоему, к воспоминанию о Тебе
    стремятся наши сердца.
Душа моя жаждет Тебя ночью,
    утром ищет Тебя дух мой.
Когда совершаются на земле Твои суды,
    жители мира учатся справедливости.
10 Но если нечестивым будет явлена милость,
    то они справедливости не научатся;
даже в земле правды продолжают они творить зло
    и не видят величия Вечного.
11 О Вечный, вознесена Твоя рука,
    но они не видят её.
Пусть увидят ревность Твою к Твоему народу и устыдятся;
    пусть огонь, уготованный Твоим врагам, пожрёт их.

12 Вечный, Ты даруешь нам мир,
    ведь всё, что мы сделали,
    совершил для нас Ты.
13 Вечный, Бог наш, другие владыки, помимо Тебя, правили нами,
    но лишь Твоё имя мы чтим.
14 Мертвы они теперь, не оживут,
    ведь духи умерших не поднимутся.
Ты покарал и погубил их,
    изгладил память о них.
15 Ты умножил народ, о Вечный,
    Ты умножил народ.
Ты славу Себе приобрёл;
    пределы страны Ты расширил.

16 Вечный, они приходили к Тебе в горе
    и возносили тихие молитвы,
    когда Ты наказывал их.
17 Как беременная при родах
    корчится и кричит от боли,
    так были мы перед Тобой, Вечный.
18 Мы были беременны, от боли корчились,
    а родили лишь ветер.
Мы не дали земле спасения,
    не произвели новых жителей в этот мир[b].

19 Оживут Твои мертвецы,
    поднимутся их тела.
Обитатели праха,
    вставайте и пойте от радости,
потому что роса Вечного ложится на вас,
    и духи умерших выходят, как растения из земли.

20 Иди, народ мой, в свои покои
    и запри за собою двери;
спрячься ненадолго,
    пока не прошёл Его гнев.
21 Потому что вот, выходит Вечный из Своего жилища
    наказать жителей земли за их грехи.
Земля явит пролитую на ней кровь
    и не станет больше скрывать своих убитых».

Notas al pie

  1. 26:8 Или: «когда совершаются Твои суды».
  2. 26:18 Или: «жители мира не пали».

Het Boek

Jesaja 26

Het lied van Juda

1In die tijd zal het hele land Juda dit lied zingen:

Onze stad is sterk! Wij worden omringd door de muren van zijn redding! Open de poorten voor iedereen, want allen die rechtvaardig en trouw aan de Here zijn, mogen binnenkomen. Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Vertrouw altijd op de Here God, want de Oppermachtige Here is uw eeuwige toevlucht. Hij vernedert de trotsen en haalt de muren van de hoogmoedige stad om, ze wordt onder de voet gelopen, vertrapt door de armen en machtelozen. Maar voor de goede mensen is het pad niet steil en ruw! God geeft hun geen ruw en verraderlijk pad, maar effent de weg voor hen.

O Here, wij vinden het heerlijk om uw wil te doen! Ons hart verlangt ernaar uw naam te prijzen. Zelfs ʼs nachts zoek ik naar U, vastbesloten zoek ik naar God, want als U als rechter naar de aarde komt, zullen de mensen zich van hun verdorvenheid afkeren en doen wat goed is. 10 Ook al vergeeft U hen, de goddelozen leren het nooit, zelfs in het land waar rechtvaardigheid heerst blijven zij zondigen en merken zij uw majesteit niet op. 11 Zij luisteren niet naar uw dreigementen en negeren uw dreigend opgeheven hand. Laat hun zien hoe na uw volk U aan het hart ligt. Misschien zullen zij zich dan schamen! Ja, laat hen verbranden door het vuur dat U had bestemd voor uw vijanden.

12 Here, geef ons uw vrede, want alles wat wij bezitten en zijn, is van U afkomstig. 13 O Here, onze God, andere heren heersten over ons, maar nu aanbidden wij U alleen. 14 Degenen die wij vroeger dienden, zijn dood en vergeten, zij zullen nooit meer terugkeren. U keerde Zich tegen hen en vernietigde hen en zij zijn al lange tijd vergeten. 15 Prijs de Here! Hij heeft ons tot een machtig volk gemaakt. Hij heeft de grenzen van ons land uitgebreid! 16 Here, in onze wanhoop zochten wij U. Toen uw straf ons trof, riepen wij U aan. 17 Wat misten wij uw aanwezigheid, Here! Wij leden als een vrouw die een kind ter wereld brengt en daarbij schreeuwt en ineenkrimpt van de pijn. 18 Ook wij zijn ineengekrompen van vreselijke angst, maar het baatte niet. Al onze pogingen konden ons niet verlossen. 19 Desondanks weten wij één ding zeker, zij die het eigendom van God zijn, zullen opnieuw leven. Hun lichamen zullen weer opstaan en zij zullen zingen van blijdschap! Want Gods levenslicht zal als dauw op hen vallen!

20 Ga naar huis, mijn volk, en doe uw deuren op slot! Verberg u een korte tijd, totdat de toorn van de Here tegen uw vijanden voorbij is. 21 Kijk! De Here komt uit de hemelen om de mensen van de aarde te straffen voor hun zonden. De aarde zal de moordenaars niet langer verbergen. De schuldigen zullen worden gevonden.