Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ис 17

Пророчество о Дамаске и Исраиле

1Пророчество о Дамаске.

– Вот, Дамаск больше не будет городом,
    он превратится в груду развалин.
Города Ароера будут покинуты,
    брошены отарам, которые там улягутся,
    и никто не вспугнёт их.
Исчезнет в Ефраиме[a] укреплённый город,
    и в Дамаске – царская власть;
с уцелевшими из Сирии будет то же,
    что и со славой исраильтян, –
        возвещает Вечный, Повелитель Сил. –

В тот день слава потомков Якуба увянет,
    исхудает тучное тело его.
Это будет похоже на жатву пшеницы,
    когда рука жнеца срезает колосья,
а потом подбирают колоски
    с плодородных полей в долине Рефаим.
Останется лишь несколько людей,
    как остатки на оливковом дереве,
    когда его обивают во время жатвы,
оставляя две-три оливки на самой верхушке,
    четыре-пять на ветвях плодоносных, –
        возвещает Вечный, Бог Исраила.

В тот день люди посмотрят на своего Создателя,
    устремят взгляд на святого Бога Исраила.
Они больше не будут смотреть на жертвенники,
    работу своих рук,
и не станут глядеть на столбы Ашеры[b]
    и на жертвенники для возжигания благовоний,
    которые сделали их пальцы.

В тот день их укреплённые города будут покинуты перед лицом исраильтян и зарастут дикими лесами и кустарником. И будет запустение.

10 Ты забыл Бога твоего спасения,
    не вспомнил о Скале, о своей Крепости.
Поэтому пусть развёл ты роскошные сады,
    насадил черенки от чужой лозы,
11 пусть ты смог заставить их расти
    в день, когда ты развёл их,
пусть смог заставить их цвести
    в утро, когда насадил их,
но не будет тебе урожая
    в день недуга и неисцелимой боли.

12 О, шум армий множества народов,
    как шум шумящего моря!
О, рёв народов,
    как рёв сильных ревущих вод!
13 Пусть ревут народы рёвом могучих вод –
    Он обличит их, и они убегут далеко,
гонимые, как мякина на холмах от ветра,
    как крутящаяся пыль от урагана.
14 Вечером внезапный ужас!
    До утра их уже не станет.
Вот удел тех, кто нас обирает,
    участь тех, кто нас грабит.

Notas al pie

  1. 17:3 То есть в Исраиле.
  2. 17:8 Столбы Ашеры   – культовые символы вавилонско-ханаанской богини Ашеры. Ашера считалась матерью богов и людей, владычицей моря и всего сущего.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 17

Profeţie împotriva Damascului

1O profeţie cu privire la Damasc.

„Priveşte! Damascul nu va mai fi o cetate,
    ci va ajunge doar un morman de ruine.
Cetăţile Aroerului vor fi abandonate,
    lăsate turmelor
        care se vor culca acolo nestingherite.
Efraim va fi lăsat fără fortăreaţă,
    iar Damascul fără suveranitate.
Rămăşiţa lui Aram va fi
    ca gloria israeliţilor“,
        zice Domnul Oştirilor.

„În ziua aceea, gloria lui Iacov va fi slăbită,
    iar grăsimea trupului său se va topi.
Va fi ca atunci când secerătorul adună recolta de grâne,
    culegând spicele cu mâna lui –
        ca atunci când cineva strânge spicele în valea Refaim.
Totuşi câteva spice vor mai rămâne,
    ca la scuturatul măslinului:
două, trei măsline pe cele mai înalte ramuri,
    patru, cinci pe crengile roditoare“,
        zice Domnul, Dumnezeul lui Israel.

„În ziua aceea oamenii se vor uita la Creatorul lor
    şi îşi vor îndrepta privirea spre Sfântul lui Israel.
Nu se vor mai uita la altarele
    făcute de mâinile lor
şi nu vor mai privi la aşerele[a]
    şi la altarele pentru tămâiere pe care le-au făurit degetele lor.

În ziua aceea cetăţile lor fortificate vor fi ca nişte locuri abandonate tufişurilor şi crângurilor, părăsite în faţa israeliţilor.[b] Totul va fi o pustie!

10 Şi aceasta pentru că L-ai uitat pe Dumnezeul izbăvirii tale
    şi nu ţi-ai adus aminte de Stânca locului tău de scăpare.
De aceea, deşi sădeşti plante alese
    şi butuci de viţă străini,
11 deşi în ziua în care îi plantezi,
    îi şi faci să crească[c],
şi în dimineaţa în care arunci sămânţa,
    o şi faci să înflorească,
totuşi secerişul va fi luat
    într-o zi de boală şi de durere de nevindecat.

12 Vai, un tumult de popoare multe,
    care urlă ca valurile mării!
Vai, un vuiet de noroade,
    care vuiesc ca nişte ape vijelioase!
13 Noroadele vuiesc ca nişte ape vijelioase,
    dar El le ceartă;
ele fug departe,
    duse de vânt ca pleava de pe dealuri
        şi ca iarba dusă de furtună.
14 Seara, teroare!
    Până dimineaţa ei nu mai sunt.
Aceasta este soarta celor ce ne jupoaie,
    acesta este destinul celor ce ne jefuiesc.

Notas al pie

  1. Isaia 17:8 Ebr.: aşerim, simboluri din lemn ale zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiţei Aştoret (numită în greacă Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; sau: stâlpi sacri, crânguri sacre
  2. Isaia 17:9 TM; LXX: vor fi abandonate ca cele ale hiviţilor şi amoriţilor, pe care le-au părăsit în faţa israeliţilor.
  3. Isaia 17:11 Sau: îi împrejmuieşti cu un gard