Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 97

1Воспойте Вечному новую песню,
    так как Он сотворил чудеса;
Его правая рука, Его святая рука,
    принесла Ему победу.
Вечный явил Своё спасение,
    Свою праведность показал народам.
Он вспомнил милость
    и верность Свою к народу Исраила.
Все края земли увидели
    спасение нашего Бога.

Восклицай Вечному, вся земля;
    восклицайте громко, веселитесь и пойте!
Прославляйте Вечного на арфах,
    на арфах со звуками песнопений!
Под звуки труб и рогов
    радостно восклицайте перед Царём, Вечным!

Пусть шумит море и всё, что наполняет его,
    вселенная и все, кто живёт в ней.
Пусть рукоплещут реки,
    пусть веселятся вместе горы,
пусть поют перед Вечным,
    потому что Он идёт судить землю.
Он будет судить вселенную справедливо
    и народы – верно.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 97

Psalmul 97

Domnul împărăţeşte! Să se înveselească pământul
    şi să se bucure ostroavele cele multe!

Norii şi negura Îl înconjoară,
    dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Său.
Înaintea Lui merge focul,
    arzându-I duşmanii din preajmă.
Fulgerele Lui luminează lumea;
    pământul vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
    înaintea Stăpânului întregului pământ.
Cerurile vestesc dreptatea Lui
    şi toate popoarele văd slava Lui.

Sunt făcuţi de ruşine toţi cei ce slujesc chipurilor
    şi cei ce se laudă cu idolii.
        Toţi zeii să se închine înaintea Lui!

Sionul aude şi se bucură,
    se veselesc fiicele lui Iuda[a]
        din pricina judecăţilor Tale, Doamne!
Tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul;
    Tu eşti înălţat mai presus de toţi dumnezeii!

10 Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
    El păzeşte sufletele credincioşilor Săi
        şi îi scapă din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată pentru cel drept
    şi bucuria pentru cel cu inima dreaptă.
12 Bucuraţi-vă în Domnul, voi, cei drepţi!
    Lăudaţi-L, amintindu- de sfinţenia Lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 97:8 Metaforă folosită pentru cetăţile Iudeii