Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 50

1Дирижёру хора. Песнь Давуда, когда пророк Нафан пришёл к нему, после того, как Давуд согрешил с Вирсавией.[a]

О Аллах, помилуй меня
    по Своей великой милости,
по Своему великому состраданию
    изгладь мои беззакония.
Омой меня от неправды
    и от греха очисти,
потому что я сознаю свои беззакония,
    и грех мой всегда предо мной.
Против Тебя Одного я согрешил
    и в Твоих глазах сделал зло.
Ты справедлив в Своём приговоре
    и безупречен в суде Своём.
Вот, грешником я родился,
    грешным зачала меня моя мать.
Но Ты желаешь истины в сердце,
    так наполни меня Своей мудростью.

Очисти меня иссопом[b], и буду чист;
    омой меня, и стану белее снега.
10 Дай мне услышать веселье и радость;
    пусть порадуются мои кости, Тобой сокрушённые.
11 Отврати лицо от моих грехов
    и неправду мою изгладь.

12 Аллах, сотвори во мне чистое сердце
    и обнови во мне правый дух.
13 Не отвергни меня от Себя
    и не лиши меня Твоего Святого Духа.
14 Верни мне радость Твоего спасения
    и дай мне желание быть послушным Тебе.
15 Тогда я научу нечестивых Твоим путям,
    и грешники к Тебе обратятся.

16 Избавь меня от кровопролития, Аллах,
    Бог моего спасения,
    и язык мой восхвалит праведность Твою.
17 Открой мне уста, Владыка,
    и я возвещу Тебе хвалу.
18 Жертва Тебе неугодна – я дал бы её;
    всесожжения Ты не желаешь.
19 Жертва Аллаху – дух сокрушённый;
    сокрушённое и скорбящее сердце, Аллах,
    Ты не отвергнешь.

20 Сотвори Сиону добро по Своей благосклонности;
    заново возведи стены Иерусалима.
21 Тогда будут угодны Тебе
    предписанные жертвы, возношения и всесожжения;
    тогда приведут быков к Твоему жертвеннику.

Notas al pie

  1. 50:2 См. 2 Цар. 11:1–12:23.
  2. 50:9 Иссоп   – по всей вероятности, один из видов майорана, распространённый в Исраиле. Это растение использовалось священнослужителями для кропления (см. Лев. 14:4-7; Чис. 19:18) и было символом очищения от греха в иудейской культуре.

Het Boek

Psalmen 50

1Een psalm van Asaf.

De Here, de enig ware God, neemt het woord
en roept naar de hele aarde, van oost tot west.
God komt
met een ongelooflijke, prachtige glans
vanuit Jeruzalem naar ons toe.
God is in aantocht en zal niet zwijgen,
omdat Hij móet spreken.
Een laaiend vuur gaat voor hem uit
en om Hem heen davert een storm.
God roept tot in de hemelen
en naar de aarde
om zijn volk te onderwijzen.
Laten mijn volgelingen bijeenkomen,
zij die mijn verbond erkennen
en Mij hun offers brengen.
De hemel zelf laat horen
wat recht en gerechtigheid is,
want God is de enige rechter.
‘Luister, mijn volk!
Israël, Ik zal nu spreken
en tegen u getuigen.
Ik ben God, uw God.
Ik wijs u niet terecht
omdat u verzuimd zou hebben
Mij offers te brengen.
Want Ik heb al uw brandoffers gezien.
Uit uw stallen neem ik geen stieren aan
en ook geen bokken.
10 Alle dieren in het bos zijn al van Mij,
het vee dat op de berghellingen graast
en al de rijkdom aan rundvee.
11 Alle vogels die op de bergen nestelen,
ken Ik
en wat door het veld loopt,
is al van Mij.
12 Wanneer Ik honger heb,
zal Ik u niet te hulp roepen,
want alles op de hele wereld
is van Mij.
13 Eet Ik soms het vlees van geofferde stieren?
Drink ik soms bloed van geofferde bokken?
14 Breng lof en eer aan God:
dat is pas een echt offer!
Kom uw beloften na
die u aan de Allerhoogste hebt gedaan.
15 Roep Mij te hulp in moeilijke tijden,
dan zal Ik u redden
en u zult Mij loven en prijzen.’
16 Maar tegen de ongelovige zegt God:
‘Waarom bemoeit u zich met mijn wetten?
Waarom spreekt u over mijn verbond?
17 U bent immers alleen maar ongehoorzaam
en laat mijn woord links liggen.
18 U speelt onder één hoedje met de dieven,
overspel is u niet vreemd.
19 In uw drift slaat u de vreselijkste taal uit
en met uw mond bedriegt u.
20 U keert zich zelfs tegen uw eigen broer,
u roddelt over uw moeders andere zoon.
21 Terwijl u dit deed,
zweeg Ik in alle talen.
Nu verbeeldt u zich dat Ik met u ben
en net zo denk als u.
22 Ongelovige, die God vergeet,
laat dit alles goed tot u doordringen,
want anders zal Ik u vernietigen
en kan niemand u meer redden.
23 Wie Mij eert,
brengt het ware offer.
Aan wie die weg gaat
zal Ik laten zien wat mijn heil inhoudt.’