Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 8

Первая речь Билдада

1Тогда ответил Билдад из Шуаха:

– Долго ли будешь ты так говорить?
    Твои слова – буйный ветер!
Разве Аллах извращает суд?
    Извращает ли Всемогущий правду?
Если твои дети согрешили против Него,
    Он отдал их во власть их греха.
Но если ты воззовёшь к Аллаху
    и помолишься Всемогущему,
если ты чист и праведен,
    то и ныне придёт Он на помощь
    и вернёт тебя на должное место.
Прежнее тебе покажется ничтожным,
    настолько велико будет твоё будущее.

Спроси прежние поколения,
    рассмотри, что узнали предки,
ведь мы родились вчера и ничего не знаем,
    наши дни на земле – лишь тень.
10 Пусть они научат тебя, пусть наставят,
    и пусть изрекут слова своей мудрости:
11 «Растёт ли папирус, где нет болот?
    Поднимается ли тростник без влаги?
12 Даже если они в цвету и ещё не срезаны,
    они засыхают быстрее всех трав.
13 Таков удел всех, кто забыл Аллаха,
    так умирает надежда безбожников.
14 Их упование непрочно,
    их безопасность – паучья сеть.
15 Обопрутся на сеть свою – она не выдержит,
    схватятся – не удержит.
16 Расцветают они под солнцем,
    простирая ветви над садом;
17 груду камней оплетая корнями,
    пробиваются они меж камней.
18 А когда их исторгнут с прежнего места,
    само место от них отречётся: „Вы тут и не бывали“.
19 Вот вся радость их жизни!
    А из земли прорастут другие».

20 Нет, не отвергнет Аллах беспорочного
    и злодея не поддержит.
21 Он наполнит смехом уста твои
    и ликованием – рот твой.
22 Врагов твоих покроет стыд,
    и шатров нечестивых не станет.

Het Boek

Job 8

De reactie van Bildad

1Toen zei Bildad uit Suach tegen Job:

‘Hoe lang ga je zo nog door, Job, en blaas je woorden uit als een stormwind?
Wil je zeggen dat God onrechtvaardig is?
Als jouw kinderen tegen Hem gezondigd hebben, heeft Hij hen terecht gestraft.
Maar als je God oprecht zoekt en de Almachtige om genade smeekt,
als jij rein en oprecht bent, zal Hij opstaan, opnieuw voor je zorgen en jou je eigen plaats en woning teruggeven.
Dan zal het verleden maar klein en gering schijnen, maar je toekomst zal groots zijn.
Kijk eens naar de geschiedenis, leer toch van wat eerder heeft plaatsgehad.
Wij werden gisteren geboren en weten haast niets, onze tijd op aarde glijdt als een schaduw voorbij.
10 Van de wijsheid van vroegere generaties kun je veel leren. Luister naar hun ervaringen.
11-13 Papyrus zal zonder moeras niet kunnen groeien, net zomin als riet zonder water. Als het groen op het veld staat, verdort het sneller dan gras, nog voordat het gemaaid is. Zo gaat het ook met hen die God vergeten, de hoop van de goddeloze wordt teniet gedaan.
14 Een mens zonder God vertrouwt op een spinnenweb. Alles waarop hij steunt, stort onder hem ineen.
15 Als hij veilig denkt te zijn in zijn huis, stort het in.
16 In het zonlicht lijkt hij krachtig en vruchtbaar als een groene plant, zijn takken spreiden zich uit over de hele tuin.
17 Zijn wortels houden zich stevig vast aan een hoop stenen en wringen zich tussen die stenen door.
18 Maar als de plant van zijn plaats wordt weggerukt, wordt hij daar niet eens gemist.
19 Dat is alles wat hem te wachten staat. Een andere plant groeit op en neemt zijn plaats in.
20 Begrijp het dan toch! God verwerpt een oprechte man niet en evenmin geeft Hij voorspoed aan boosdoeners.
21 Eens zal Hij jouw mond weer laten lachen en je lippen zullen weer van vreugde juichen.
22 De mensen die jou haten, zullen met schaamte worden vervuld en de goddelozen zullen worden vernietigd.’