Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 6

Ответ Аюба

1Тогда Аюб ответил:

– О, если взвесить мои страдания,
    мою беду положить на весы!
Они перевесили бы песок морей –
    мои слова оттого и бессвязны.
Стрелы Всемогущего во мне,
    напоён мой дух их ядом;
    ужасы Аллаха ополчились против меня.
Разве ревёт дикий осёл при изобилии травы?
    Разве мычит бык над кормушкой?
Разве вкусна еда без соли?
    И разве есть вкус в яичном белке?
Я гнушаюсь прикоснуться к такой пище;
    от такой еды меня воротит.[a]

О, если бы исполнилась просьба моя,
    и Аллах осуществил бы мою мечту,
соизволил бы Аллах сокрушить меня,
    и, руку протянув, сразил бы!
10 У меня тогда было бы утешение –
    радость в боли непрекращающейся:
    слов Святого я не отверг.

11 Откуда взять силы, чтобы ждать?
    Каков мой конец, чтобы терпеть?
12 Разве моя сила – сила камня?
    Разве из бронзы моя плоть?
13 Разве есть во мне сила помочь себе,
    когда счастье меня оставило?

14 Не проявивший милосердия к другу
    потерял страх перед Всемогущим.
15 Братья мои ненадёжны, как пересыхающая река,
    как воды, которые разливаются,
16 потемнев от талого льда,
    разбухнув от тающего снега,
17 но затем исчезают во время зноя:
    когда припечёт – пропадают.
18 Караваны сворачивают с путей за водой,
    идут в пустыню и гибнут.
19 Караваны из Темы ищут воду,
    купцы из Шевы надеются.
20 Они обманулись в своих надеждах;
    пришли туда и разочаровались.
21 Так и вы для меня;
    увидев беду мою, испугались.
22 Просил ли я подарить мне что-нибудь
    или заплатить за меня от вашего достатка?
23 Просил ли я спасти меня от руки врага
    или выкупить из рук разбойников?

24 Научите меня, и я умолкну;
    покажите, в чём я не прав.
25 Как правда глаза колет!
    Но что доказали ваши упрёки?
26 Вы хотите порицать мои слова?
    Неужели речи отчаявшегося – лишь ветер?
27 Вы бросали бы жребий о сиротах
    и торговали бы друзьями.
28 Но прошу, взгляните на меня:
    солгу ли я вам в лицо?
29 Смягчитесь, не будьте несправедливыми;
    смягчитесь, ведь я прав!
30 Разве есть неправда в моих устах?
    Разве моё нёбо не различит вкуса лжи?

Notas al pie

  1. 6:6-7 Под пищей подразумеваются либо страдания Аюба, либо речи его друзей.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 6

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

„O! dacă mi s-ar putea cântări durerea
    şi dacă mi-ar fi pusă în cumpănă nenorocirea!
Ar fi mai grele decât nisipul mării;
    de aceea mi-au fost atât de nesăbuite cuvintele.
Căci săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns,
    iar sufletul meu le bea otrava.
        Groaza lui Dumnezeu vine ca o oaste asupra mea.
Oare rage măgarul sălbatic când are iarbă
    sau mugeşte boul când are nutreţ?
Se mănâncă oare fără sare ceea ce nu are gust?
    Are vreun gust albuşul de ou?[a]
Nu mă ating de aşa ceva,
    căci o aşa mâncare mă îmbolnăveşte.

O! de-aş putea avea ceea ce vreau
    şi dacă Dumnezeu mi-ar împlini dorinţa:
de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească,
    să-Şi întindă mâna şi să mă nimicească!
10 Atunci mi-ar rămâne măcar această mângâiere
    şi această bucurie în durerea care nu se mai termină:
        că n-am încălcat niciodată cuvintele Celui Sfânt.
11 Ce putere mai am ca să mai sper?
    Care mi-e sfârşitul ca să mai am răbdare?
12 Am eu puterea pietrei?
    Este oare de bronz carnea mea?
13 Cu adevărat, nu-mi pot fi de nici un ajutor!
    Orice sprijin m-a părăsit!
14 Cel deznădăjduit are parte de mila prietenului său,
    altfel şi-ar pierde[b] frica de Cel Atotputernic.
15 Dar fraţii mei sunt înşelători ca un pârâu,
    ca albia pâraielor care ies din matcă,
16 ca torentele tulburi din cauza gheţii,
    în care stă ascunsă zăpada.
17 Când se-ncălzeşte vremea, pâraiele seacă,
    când este cald, li se usucă albia.
18 Caravanele se întorc din drum după ele,
    se cufundă în deşert şi pier.
19 Caravanele din Tema se uită la ele,
    călătorii din Şeba speră privindu-le.
20 Sunt ruşinaţi însă pentru că s-au încrezut în ele;
    ajung acolo doar ca să fie dezamăgiţi.
21 Ca ele sunteţi şi voi pentru mine:
    îmi vedeţi nenorocirea şi vă temeţi.
22 Am zis eu vreodată: «Faceţi-mi un dar!»
    sau: «Daţi mită pentru mine din bogăţia voastră!»
23 sau: «Scăpaţi-mă din mâna vreunui duşman!»
    sau: «Răscumpăraţi-mă din mâna vreunui asupritor!»

24 Învăţaţi-mă şi voi tăcea,
    arătaţi-mi unde am greşit.
25 Cât de dureroase sunt cuvintele drepte!
    Dar mustrările voastre, ce dovedesc?
26 Vreţi să mustraţi pentru cuvintele mele
    şi să luaţi drept vânt cuvintele unui deznădăjduit?
27 Voi vă jucaţi chiar şi cu viaţa orfanilor,
    vă vindeţi chiar şi prietenul!

28 Dar acum uitaţi-vă la mine, vă rog!
    Oare vă voi minţi în faţă?
29 Încetaţi, nu fiţi nedrepţi!
    Încetaţi, e vorba de dreptatea mea[c]!
30 Este vreo nedreptate pe limba mea?
    Nu deosebeşte cerul gurii mele ce este rău?

Notas al pie

  1. Iov 6:6 Sensul versului în ebraică este nesigur
  2. Iov 6:14 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: său, chiar dacă îşi pierde; sau: său, dar voi v-aţi pierdut
  3. Iov 6:29 Sau: dreptatea mea rămâne