Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 6

Ответ Аюба

1Тогда Аюб ответил:

– О, если взвесить мои страдания,
    мою беду положить на весы!
Они перевесили бы песок морей –
    мои слова оттого и бессвязны.
Стрелы Всемогущего во мне,
    напоён мой дух их ядом;
    ужасы Аллаха ополчились против меня.
Разве ревёт дикий осёл при изобилии травы?
    Разве мычит бык над кормушкой?
Разве вкусна еда без соли?
    И разве есть вкус в яичном белке?
Я гнушаюсь прикоснуться к такой пище;
    от такой еды меня воротит.[a]

О, если бы исполнилась просьба моя,
    и Аллах осуществил бы мою мечту,
соизволил бы Аллах сокрушить меня,
    и, руку протянув, сразил бы!
10 У меня тогда было бы утешение –
    радость в боли непрекращающейся:
    слов Святого я не отверг.

11 Откуда взять силы, чтобы ждать?
    Каков мой конец, чтобы терпеть?
12 Разве моя сила – сила камня?
    Разве из бронзы моя плоть?
13 Разве есть во мне сила помочь себе,
    когда счастье меня оставило?

14 Не проявивший милосердия к другу
    потерял страх перед Всемогущим.
15 Братья мои ненадёжны, как пересыхающая река,
    как воды, которые разливаются,
16 потемнев от талого льда,
    разбухнув от тающего снега,
17 но затем исчезают во время зноя:
    когда припечёт – пропадают.
18 Караваны сворачивают с путей за водой,
    идут в пустыню и гибнут.
19 Караваны из Темы ищут воду,
    купцы из Шевы надеются.
20 Они обманулись в своих надеждах;
    пришли туда и разочаровались.
21 Так и вы для меня;
    увидев беду мою, испугались.
22 Просил ли я подарить мне что-нибудь
    или заплатить за меня от вашего достатка?
23 Просил ли я спасти меня от руки врага
    или выкупить из рук разбойников?

24 Научите меня, и я умолкну;
    покажите, в чём я не прав.
25 Как правда глаза колет!
    Но что доказали ваши упрёки?
26 Вы хотите порицать мои слова?
    Неужели речи отчаявшегося – лишь ветер?
27 Вы бросали бы жребий о сиротах
    и торговали бы друзьями.
28 Но прошу, взгляните на меня:
    солгу ли я вам в лицо?
29 Смягчитесь, не будьте несправедливыми;
    смягчитесь, ведь я прав!
30 Разве есть неправда в моих устах?
    Разве моё нёбо не различит вкуса лжи?

Notas al pie

  1. 6:6-7 Под пищей подразумеваются либо страдания Аюба, либо речи его друзей.

Het Boek

Job 6

Job antwoordt Elifaz

1Job antwoordde:

‘Als mijn zorgen gemeten konden worden en mijn verdriet gewogen kon worden,
dan zouden zij zwaarder blijken dan het zand van duizend stranden. Daarom sprak ik zo overhaast!
De Here heeft mij met zijn pijlen neergeschoten, zijn giftige pijlen zijn diep in mijn hart gedrongen. Al Gods rampen zijn op mij losgelaten!
5-7 Als wilde ezels balken, is dat omdat zij geen gras meer hebben om te eten, ossen loeien niet als zij genoeg voer hebben, een man klaagt als er geen zout in zijn eten zit. Het witte van een ei is smakeloos, ik weiger het te eten, ik walg van zulk voedsel.
8,9 Gunde God mij maar datgene waarnaar ik het meest verlang, te worden verbrijzeld en te worden bevrijd uit zijn pijnlijke greep.
10 Dan zou ik toch nog troost vinden, vreugde kennen ondanks deze ondraaglijke pijn, want de woorden van de heilige God heb ik niet verwaarloosd.
11 Och, waarom houdt mijn kracht mij nog op de been? Hoe kan ik het geduld opbrengen te wachten op mijn dood?
12 Ben ik soms zo sterk als een steen? Is mijn lichaam soms van koper?
13 Ik ben echt volkomen hulpeloos en heb geen enkele hoop meer!
14 Wie geen medelijden heeft met een vriend die lijdt, toont geen ontzag voor de Almachtige.
15-17 Mijn broeders zijn net zo onbetrouwbaar als een beek die stijgt als er ijs en sneeuw liggen, maar verdroogt wanneer het heet wordt.
18-21 Karavanen wijken van hun route af, dringen steeds verder de woestijn in, waar zij uiteindelijk omkomen. Zo hebben de karavanen uit Tema en Seba hoopvol naar water gezocht, maar hun hoop werd beschaamd. En zo is ook mijn vertrouwen in u verdwenen, geschrokken keert u mij de rug toe en weigert mij te helpen.
22 Maar waarom dan? Heb ik u ooit gevraagd mij een geschenk uit uw rijkdom te geven?
23 Heb ik ooit uw hulp ingeroepen tegen vijanden en ruziemakers?
24 Alles wat ik verlang, is een redelijk antwoord, dan zal ik zwijgen. Vertel mij maar wat ik verkeerd heb gedaan!
25,26 Het is pijnlijk de waarheid te spreken, maar uw kritiek berust niet op feiten. Gaat u mij alleen veroordelen, omdat ik in een opwelling mijn wanhoop uitschreeuwde?
27 Dat zou lijken op dobbelen om een hulpeloze wees of het verkopen van een vriend.
28 Kijk naar mij! Zie ik eruit alsof ik u iets voorlieg?
29 Heb medelijden, wees niet onrechtvaardig. Denk er nog eens goed over na, want u mag mij geen onrecht aandoen.
30 Spreek ik soms kwaad? Denkt u soms dat ik met mijn mond niet kan onderscheiden wat verkeerd is?’