Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 5

1Если хочешь, зови, только кто ответит?
    Кого из ангелов позовёшь на помощь?
Гнев погубит глупого,
    а зависть убьёт простака.
Я видел сам, как глупец укоренился,
    но нежданно его дом был проклят.
Его дети далеки от безопасности,
    их бьют в суде, но некому заступиться за них.
Голодный ест его урожай
    и даже то, что растёт среди тёрна,
    а жаждущий уносит его добро.
Беда не появляется из земли,
    и несчастье не вырастает на поле,
но человек рождён для несчастий,
    как искры – чтобы улетать ввысь.

Но я бы воззвал к Аллаху,
    Ему бы доверил своё дело.
Он творит великое и непостижимое,
    бессчётные чудеса.
10 Он посылает на землю дождь
    и орошает поля.
11 Он возвышает униженных,
    и возносятся плачущие к спасению.
12 Он разрушает замыслы хитрецов,
    чтобы не было успеха их рукам.
13 Он ловит мудрых на их же хитрость,
    и замыслы коварных рушатся.
14 В дневное время мрак покрывает их,
    и в полдень они идут, как ночью, наощупь.
15 Он спасает бедного от их клеветы,
    спасает его от руки могучих.
16 Итак, есть надежда у нищего,
    и неправда сомкнёт уста свои.

17 Благословен тот, кого Аллах вразумляет;
    поэтому не презирай наставления Всемогущего.
18 Он ранит, но Сам перевязывает;
    Он поражает, но Его же рука исцеляет.
19 От шести несчастий тебя избавит,
    и седьмая беда тебя не коснётся.
20 В голод избавит тебя от смерти,
    в сражении – от удара меча.
21 Ты будешь укрыт от злословия,
    и не будешь бояться прихода беды.
22 Над бедой и голодом посмеёшься,
    и не будешь бояться диких зверей.
23 Ты будешь в союзе с камнями на поле,[a]
    и полевые звери будут в мире с тобой.
24 Ты узнаешь, что шатёр твой в безопасности,
    осмотришь владения свои – ничего не пропало.
25 Ты узнаешь, что твоё потомство многочисленно,
    и потомков твоих, что травы на земле.
26 Ты сойдёшь в могилу в полноте лет,
    словно сноп, уложенный в своё время.

27 Вот так, мы исследовали это – всё верно.
    Выслушав это, сам всему научись.

Notas al pie

  1. 5:23 Вот два вероятных толкования этого места: 1) поля будут свободны от камней; 2) межевые камни не будут сдвинуты.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 5

1Strigă dacă vrei! Îţi va răspunde cineva?
    Spre care dintre cei sfinţi te vei întoarce?
Mânia omoară pe nebun,
    iar aprinderea ucide pe cel nesăbuit.
L-am văzut pe cel nebun prinzând rădăcini
    şi imediat i-am blestemat locuinţa.
Copiii săi sunt departe de a fi în siguranţă,
    sunt zdrobiţi la poartă
        şi nu e nimeni să-i scape.
Cel flămând îi mănâncă secerişul,
    adunându-l chiar dintre spini,
        iar cel însetat râvneşte bogăţia lui.
Pentru că nenorocirea nu iese din ţărână
    şi necazul nu răsare din pământ.
Totuşi omul e născut pentru necaz,
    după cum scânteia e născută pentru zbor.

În ce mă priveşte, eu Îl voi căuta pe Dumnezeu
    şi lui Dumnezeu Îi voi spune starea mea.
El face lucruri mari şi nepătrunse,
    minuni fără număr.
10 El dă ploaie pe pământ
    şi trimite ape pe câmpie.
11 Îi înalţă pe cei smeriţi
    şi celor în necaz le dă siguranţă.
12 El strică planurile celor vicleni
    şi astfel mâinile lor nu câştigă.
13 El îi prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor,
    iar planurile celor înşelători sunt zădărnicite.
14 Ziua sunt în întuneric,
    iar la amiază bâjbâie ca în timpul nopţii.
15 Îl scapă pe nevoiaş de sabia gurii lor
    şi din mâna celor puternici.
16 Astfel cel sărac are nădejde,
    iar nedreptăţii i se închide gura.

17 Fericit e omul pe care-l mustră Dumnezeu;
    deci nu dispreţui disciplinarea Celui Atotputernic[a].
18 El răneşte, dar tot El leagă rana,
    El zdrobeşte, dar tot mâna Sa vindecă.
19 Din şase necazuri te va scăpa
    şi nici în al şaptelea nu te va atinge nici un rău.
20 Te va scăpa de la moarte în timp de foamete
    şi de lovitura sabiei în timp de război.
21 Vei fi adăpostit de biciul limbii
    şi nu te vei teme când va veni nenorocirea.
22 Vei râde înaintea nenorocirii şi a foametei
    şi nu te vei teme de fiarele pământului.
23 Pentru că vei face legământ cu pietrele câmpului,
    şi fiarele câmpului vor fi în pace cu tine.
24 Îţi vei şti cortul în siguranţă
    şi când îţi vei căuta lucrurile nu vei găsi nimic lipsă.
25 Vei şti că vei avea mulţi copii,
    şi urmaşii tăi vor fi ca iarba pământului.
26 Vei intra în mormânt încă în putere,
    ca un snop de grâu treierat la vremea lui.
27 Iată că noi am cercetat aceasta şi aşa este!
    Ascultă şi ia aminte la aceasta spre folosul tău!“

Notas al pie

  1. Iov 5:17 Ebr.: Şadai; peste tot în Iov