Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 36

Заключительная речь Элиху

1Элиху продолжил:

– Подожди немного, и я покажу тебе,
    что мне есть, что ещё сказать в пользу Аллаха.
Я начну рассуждения издалека;
    своему Творцу справедливость воздам.
Поистине, нет в моих словах лжи;
    совершенный в познаниях перед тобой.

Аллах могуществен, но людей Он не презирает;
    силой разума Он могуч.
Не позволяет Он жить злодеям
    и даёт права угнетённым.
От праведных Он не отводит глаз;
    с царями на престол их возводит
    и возвышает навеки.
А если люди цепями скованы
    и томятся в узах беды,
Он говорит им об их делах –
    как в гордыне они согрешили.
10 Он урок им преподаёт
    и велит им в грехах раскаяться.
11 Если послушаются и станут Ему служить,
    то окончат они свои дни в благополучии
    и в радости – свои годы.
12 А если они не послушаются,
    то переправятся через реку смерти
    и умрут без знания.

13 Сердца безбожников полны гнева;
    не взмолятся о помощи, даже когда Он заковывает их в цепи.
14 Они умирают молодыми,
    как храмовые блудники[a].
15 Но страдающих Он избавляет через страдание
    и слышит их в беде.

16 И тебя бы Он вывел из тесноты
    на просторную волю, где нет преград,
    и лакомой снедью твой стол был бы полон.
17 Но ты одержим судом над злодеями;
    суд с приговором к тебе близки.
18 Берегись, чтобы богатство не соблазнило тебя
    и внушительный выкуп тебя не испортил.
19 Спасёт ли твоё богатство тебя от беды,
    вся сила твоя спасёт ли?
20 Не желай прихода той ночи,
    когда народы покидают этот мир.
21 Берегись, не склоняйся к нечестию;
    ты за это бедой испытуем.

22 Аллах велик в Своём могуществе.
    Есть ли учитель, подобный Ему?
23 Кто пути Ему предписал
    или сказал Ему: «Ты не прав»?
24 Помни о том, чтобы возвеличивать дела Его,
    о которых люди поют;
25 видели их все люди,
    издавна удивлялись им.
26 Аллах велик, мы не в силах Его познать;
    непостижимо число Его лет.

27 Он собирает капли воды
    и обращает их в дождь.
28 Облака изливают влагу,
    и обильные ливни идут на людей.
29 Кто в силах постичь движение туч
    и грохот грозы из Его шатра?
30 Вот, Он молнии мечет вокруг Себя
    и затворяет истоки бездны.
31 Так Он властвует над народами[b]
    и даёт в изобилии пищу.
32 В руках Своих Он держит молнию
    и велит ей, кого поразить.
33 Гром возвещает о буре;
    даже скот чувствует её приход.[c]

Notas al pie

  1. 36:14 Храмовые блудники – имеются в виду мужчины, занимавшиеся культовой проституцией, которая была неотъемлемой частью весьма распространённых в те дни языческих культов плодородия (см. Втор. 23:17-18).
  2. 36:31 Или: «питает народы».
  3. 36:33 Или: «Гром возвещает Его приход; Он пылает гневом на беззаконие».

Bibelen på hverdagsdansk

Job 36

Gud er almægtig, men parat til at tilgive

1Elihu fortsatte:

„Vær tålmodig og lad mig fortsætte lidt endnu,
    for der er stadig noget, Gud ønsker, jeg skal sige.
Min Skaber er retfærdig og har altid ret.
    Det har jeg oplevet gang på gang.
Hvad jeg fortæller dig, er den skinbarlige sandhed,
    og jeg ved, hvad jeg taler om.

Gud afviser aldrig nogen, som kommer til ham.
    Han er almægtig og altid til at stole på.
Han lader ikke den onde være ustraffet,
    men hjælper de svage til at få deres ret.
Gud beskytter de retskafne
    og giver dem ære og magt.

Men skulle de blive ramt af ulykker
    og blive lagt i lidelsens lænker,
så fortæller han dem, hvad de har gjort galt,
    eller hvordan de har været hovmodige.
10 Det gør han for at retlede dem,
    og han siger, de skal vende sig fra det onde.
11 Hvis de hører efter og adlyder ham,
    så velsigner han dem resten af livet.
12 Men hvis de nægter at lytte til ham,
    så dør de uden at have forstået hvorfor.
13 Gudløse mennesker bliver bitre.
    Når Gud straffer dem, beder de ikke om nåde.
14 De dør i deres bedste alder
    efter at have spildt tiden i et umoralsk liv.

15 De hjælpeløses svaghed bliver deres redning.
    Deres trængsler gør dem åbne for, hvad Gud har at sige.
16 Gud ønsker at bringe dig ud af dine lidelser,
    at føre dig ud i frihed som på en vidtstrakt eng
        og dække dit bord med udsøgte retter.
17 Men nu er du optaget af, at de skyldige skal dømmes.
    Ja, du kan ikke tænke på andet end skyld og dom.
18 Lad ikke din vrede få dig til at håne Gud.
    Vær ydmyg, selv om det koster din stolthed.[a]
19 Har du magt til at frelse dig selv?
    Mon din råben er nok til at redde dig?
20 Lad være at længes efter dødens mørke,
    tænk ikke på at blive rykket bort.
21 Pas på ikke at blive opslugt af din oprørskhed,
    som du foretrækker frem for at bære din lidelse.

22 Husk på, at Gud er almægtig og ophøjet.
    Hvem andre kan hjælpe og vejlede os?
23 Kan et menneske bestemme, hvad Gud skal gøre?
    Hvem tør sige, at Gud er uretfærdig?
24 Lovpris ham hellere for hans skaberværk,
    som mange har gjort med sang.
25 Alle mennesker har set hans storhed,
    selv om det kun er på afstand.
26 Gud er større, end vi kan begribe,
    hans eksistens kan ikke måles i år.
27 Han får vandet til at fordampe
    og omdanner dampen til regn,
28 der falder ned i byger fra skyerne
    og gavner menneskene på jorden.
29 Hvem kan fatte, hvordan skyerne spredes,
    og forstå, hvordan tordenen buldrer og brager?
30 Se, han sender lyn i alle retninger
    og dækker havbunden med vand.
31 Med lynene dømmer han folkene,
    og med regnen giver han dem mad i mængde.
32 Han holder lynene i sine hænder
    og befaler dem at ramme plet.
33 Tordenen melder hans komme,
    selv kvæget kan mærke, når han er på vej.

Notas al pie

  1. 36,18 Eller mere ordret: „Lad ikke løsesummens størrelse afskrække dig.” Det hebraiske ord kan betyde „bestikkelse”, men normalt er betydningen „løsesum”, jf. Job 6,23 og 33,24. Tanken er, at en synd kan sones ved, at der betales en løsesum. Jo større synd, jo større løsesum. Blot det at ydmyge sig eller bede om tilgivelse kan koste meget for en stolt og selvretfærdig person.