Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 25

Третья речь Билдада

1Тогда ответил Билдад из Шуаха:

– Держава и страх у Аллаха,
    творящего мир в высотах Своих.
Можно ли счесть Его небесные воинства?
    И над кем Его свет не светит?
Так может ли смертный быть праведен перед Аллахом
    и рождённый женщиной – чист?
Ведь если даже луна не светла,
    и звёзды нечисты в Его глазах,
то тем более человек, который лишь тля,
    и смертный, который лишь червь!

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 25

Al treilea discurs al lui Bildad din Şuah

1Atunci Bildad din Şuah i-a zis:

„Domnia şi veneraţia sunt ale Lui!
    El face pace în înălţimile cerului Său.
Cine-I poate număra oştirile?
    Peste cine nu răsare lumina Sa?
Cum poate fi un om drept înaintea lui Dumnezeu?
    Cum poate fi curat cel născut din femeie?
Dacă nici luna nu e strălucitoare
    şi nici stelele nu sunt curate înaintea Sa,
cu atât mai puţin un om, care nu e decât o larvă
    şi fiul omului, care nu e decât un vierme.“