Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 20

Вторая речь Цофара

1Тогда ответил Цофар из Наамы:

– Заставляют меня ответить мои тревожные мысли,
    потому что я объят смятением.
Я слышу упрёк, который позорит меня,
    и мой ум побуждает меня ответить.

Разве ты не знаешь, как было издревле,
    с тех пор, как человек был поселён на земле:
кратковременно веселье нечестивцев,
    и радость безбожников длится лишь миг?
Пусть его гордыня достигает небес,
    а голова касается облаков,
он сгинет навек, как его же нечистоты,
    и спросят видевшие его: «Где он?»
Как сон улетит он, и его не найти,
    как ночное видение пропадёт.
Глаз, что видел его, впредь не увидит;
    его семья на него не посмотрит.
10 Его дети будут заискивать перед нищими,
    сами отдадут всё, что он похитил.
11 Молодецкая сила, что наполняет его тело,
    вместе с ним ляжет в прах.

12 Если его устам сладко зло,
    и он под языком его скрывает,
13 если он бережёт его и не отпускает,
    держит его во рту,
14 то обернётся пища
    ядом змеиным в его желудке.
15 Он отрыгнёт богатства, которые проглотил;
    Аллах исторгнет их из его желудка.
16 Он будет сосать змеиный яд,
    жало гадюки его убьёт.
17 Не наслаждаться ему потоками,
    реками, текущими молоком и мёдом.
18 Он вернёт нажитое, не отведав;
    своим доходам от торговли не порадуется.
19 Теснил он бедных и пренебрегал ими;
    захватывал дома, которые не строил.

20 Его желудок ненасытен;
    его жадность ничего не пропустит.
21 Ничто не спаслось от его обжорства,
    поэтому благополучие его не удержится.
22 Среди достатка его настигнет беда;
    все руки обиженных поднимутся на него.
23 Когда он свой живот набьёт до отказа,
    Аллах пошлёт на него Свой пылающий гнев,
    прольёт дождём на его плоть.
24 Он убежит от железного оружия,
    но его пронзит бронзовая стрела.
25 Стрела войдёт в его спину
    и пройдёт, сверкая, сквозь его печень.
Двинутся ужасы на него;
26     кромешная тьма ожидает его сокровища.
Пожрёт его никем не зажжённый огонь
    и сожжёт последнее, что осталось в его шатре.
27 Его вину небеса откроют,
    и восстанет против него земля.
28 Богатство его дома расточится,
    в день гнева Аллаха расплещется, как вода.
29 Вот какая участь нечестивому от Аллаха,
    какой удел определил ему Аллах.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 20

Al doilea discurs al lui Ţofar din Naamat

1Atunci Ţofar din Naamat i-a zis:

„Gândurile mele mă silesc să-ţi răspund,
    pentru că sunt tare frământat.
Am auzit o mustrare care mă umple de ruşine
    şi duhul meu mă face să răspund prin priceperea mea.

Nu ştii că încă din vechime,
    de când a fost pus omul[a] pe pământ,
veselia celui rău este scurtă
    şi bucuria celui lipsit de evlavie ţine pentru o clipă?
Chiar dacă trufia lui se înalţă până la cer
    şi capul lui atinge norii,
va pieri pentru totdeauna, la fel ca murdăria lui;
    iar cei ce l-au văzut vor întreba: «Unde este?»
Va fugi ca un vis, nu va mai putea fi găsit,
    va pieri ca o vedenie de noapte.
Ochiul care l-a văzut nu-l va mai vedea;
    locul său nu se va mai uita la el niciodată.
10 Copiii săi vor căuta bunăvoinţa celui sărac;
    mâinile lui vor da înapoi bogăţia sa.
11 Oasele lui, odată pline de puterea tinereţii,
    vor şedea cu el în ţărână.

12 Deşi răutatea este dulce în gura sa
    şi el o ascunde sub limbă,
13 deşi nu vrea s-o lase să plece
    şi o ţine în gură,
14 mâncarea i se va strica în stomac,
    va fi pentru el ca veninul unui şarpe.
15 El va da afară bogăţiile pe care le-a înghiţit;
    Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.
16 El va suge otravă de şarpe;
    limba viperei îl va ucide.
17 Nu se va mai bucura de pâraie,
    de râuri de miere şi smântână.
18 El va da înapoi, neatins, câştigul său
    şi nu se va bucura de câştigul negoţului său,
19 pentru că l-a asuprit şi l-a lăsat lipsit pe cel sărac
    şi a luat cu forţa case pe care nu le-a zidit.
20 Este nesăţios în lăcomia lui.
    Comoara sa nu poate însă să-l salveze[b].
21 Nu i-a rămas nimic să mai mănânce,
    de aceea bunăstarea lui nu va dura.
22 În mijlocul belşugului va fi în necaz;
    toată puterea nenorocirii se va năpusti asupra lui.
23 Când îşi va fi umplut pântecele,
    Dumnezeu Îşi va trimite mânia împotriva lui
        şi îl va atinge cu o ploaie de lovituri.
24 Deşi fuge de o armă de fier,
    o săgeată de bronz îl va străpunge.
25 El şi-o va smulge din spate;
    va străluci când va ieşi din fierea lui.
        Spaimele îl vor cuprinde.
26 Întunericul deplin e pregătit pentru bogăţiile lui.
    Un foc neaprins de nimeni le va mistui
        şi va distruge ce a rămas în cortul lui.
27 Cerurile vor arăta nedreptatea lui
    şi pământul se va ridica împotriva lui.
28 Câştigul casei sale se va pierde,
    va fi dus de ape[c] în ziua mâniei lui Dumnezeu.
29 Aceasta este partea dată de Dumnezeu celui rău,
    moştenirea pe care i-o hotăreşte Dumnezeu.“

Notas al pie

  1. Iov 20:4 Sau: Adam
  2. Iov 20:20 Sau: Obţine tot ceea ce pofteşte
  3. Iov 20:28 Sau: Un potop va îndepărta casa lui / un torent venit