Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аввакум 3:1-19

Молитва Аввакума

1Молитва пророка Аввакума, для пения3:1 Букв.: «по шигионоту». Точное значение этого термина (вероятно, музыкального) сегодня неизвестно. Он, равно как и встречающийся ниже термин «села» (см. ст. 3 со сноской), показывает, что эта молитва использовалась во время богослужения..

2Вечный, я услышал весть о Тебе,

и я устрашён Твоими делами.

Вечный, возобнови их в наши дни,

яви их и в наши времена

и в гневе будь милостив.

3Аллах пришёл из Темана,

Святой – от горы Паран3:3 Теман и Паран – места, которые ассоциируются с заключением священного соглашения исраильского народа с Аллахом и получением Закона (см. Исх. 19:18; Втор. 33:2).. Пауза3:3 Букв.: «села». Точное значение этого термина (вероятно, музыкального) сегодня неизвестно. Он может быть знаком паузы, интерлюдии или повтора строки, а также призывом вступить определённому инструменту или призывом к собранию склониться на молитву. Также в ст. 9 и 13.

Небеса покрылись Его величием,

и наполнилась земля Его славой.

4Его сияние – как солнечный свет;

лучи исходят из Его рук,

где скрыта Его сила.

5Болезнь идёт перед Ним,

смерть – по Его стопам.

6Он стал и сотряс землю;

от Его взгляда затрепетали народы.

Рушились вечные горы,

исчезали древние холмы,

но пути Его вечны.

7Я видел кушанские шатры в беде,

дома мадианитян в страданиях.

8Разве Ты прогневался на реки, Вечный?

Разве Ты прогневался на потоки?

Разве Ты прогневался на море,

что воссел на Своих коней

и на Свои победоносные колесницы?

9Ты обнажил Свой лук

и колчан наполнил стрелами. Пауза

Ты рассёк землю реками;

10горы видели Тебя и содрогались.

Обрушились потоки вод,

бездна морская взревела

и подняла свои волны ввысь.

11Солнце и луна застыли в небесах,

когда увидели Твои сияющие стрелы

и блеск Твоих сверкающих копий.

12Ты прошёл по земле в гневе,

и в ярости Ты уничтожил народы.

13Ты пришёл, чтобы освободить Свой народ,

спасти Своих избранных.

Ты сразил вождя нечестивых,

обнажив его с головы до пят. Пауза

14Его собственным копьём Ты пронзил ему голову,

когда его воины, как вихрь, ринулись, чтобы разбить нас.

Они торжествовали, словно те,

кто тайком обкрадывает бедняка.

15Ты со Своими конями проложил путь через море,

вспенивая великие воды.

16Я услышал это, и сердце моё дрогнуло,

мои губы задрожали от Твоего голоса,

я почувствовал слабость во всех своих членах,

и мои ноги подкосились.

Однако я буду терпеливо ждать дня расплаты,

когда наши завоеватели получат по заслугам.

17Даже если инжир не расцветёт,

и не будет винограда на лозе,

если оливы не принесут плода,

и поля не дадут урожая,

если не останется овец в загоне

и волов – в стойлах,

18я всё равно буду радоваться Вечному

и ликовать об Аллахе, моём Спасителе.

19Владыка Вечный – моя сила;

Он делает ноги мои сильными, как у оленя,

и возводит меня на высоты.

Дирижёру хора. На струнных инструментах.

Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 3:1-19

Rugăciunea profetului

1Rugăciunea profetului Habacuc. De cântat precum un șighionot.1 Termen cu sens nesigur, însemnând probabil o cântare cu un ritm foarte dinamic (mai apare doar în titlul Ps. 7).

2– Doamne, am auzit de faima Ta!

Lucrarea Ta, Doamne, îmi inspiră teamă!

Însuflețește‑o de‑a lungul anilor2 Lit.: în mijlocul anilor. Vezi și versul următor.!

Fă‑o cunoscută în cursul anilor!

Dar, la mânie, adu‑Ți aminte să arăți îndurare!

3Dumnezeu vine3 Acțiunile verbelor din v. 3-15 pot fi traduse și la timpul trecut. Profetul vorbește despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu din trecutul lui Israel, lucrări care vor fi repetate în viitor. Profetul vede însă aceste lucrări din viitor ca realizate deja (vezi, de exemplu, v. 7; așa‑numitul perfect profetic întâlnit și la ceilalți profeți). din Teman

și Cel Sfânt – din muntele Paran. Selah3, 9, 13 Termen muzical desemnând probabil un interludiu instrumental.

Splendoarea Lui acoperă cerurile,

iar lauda Lui umple pământul.

4Strălucirea Lui este ca lumina

și din mâna Lui ies raze;

acolo Îi este ascunsă puterea.

5Înaintea Lui merge molima,

iar flacăra calcă pe urmele Sale.

6El Se oprește și cutremură pământul;

Se uită și face neamurile să tremure.

Munții cei trainici se sfărâmă,

iar dealurile cele vechi se pleacă.

Cărările Lui sunt veșnice.

7Am văzut corturile lui Cușan în necaz

și colibele țării lui Midian7 Cușan și Midian erau triburi arabe care trăiau în vecinătatea Edomului. tremurând.

8S‑a înfuriat oare Domnul pe râuri?

Împotriva râurilor se arată mânia Ta?

Împotriva mării s‑a aprins furia Ta,

de ai încălecat pe caii Tăi

și Te‑ai suit în carele izbăvirii Tale?

9Arcul Îți este dezvelit în întregime;

jurămintele sunt săgeți care se țin de cuvânt.9 Sensul versului este nesigur. Selah

Tu despici pământul prin râuri.

10Când munții Te‑au văzut, s‑au cutremurat.

Potopul de ape s‑a revărsat;

adâncul și‑a făcut auzit glasul;

el își ridică mâna sus.

11Soarele și luna s‑au oprit în înălțimi

la sclipirea săgeților Tale care pornesc,

la strălucirea lăncii Tale scânteietoare.

12Tu străbați pământul cu indignare

și treieri neamurile cu mânie.

13Ai ieșit ca să‑Ți eliberezi poporul,

ca să‑l izbăvești pe unsul Tău.

Tu ai zdrobit căpetenia din casa răutății,

l‑ai dezbrăcat din cap până‑n picioare! Selah

14Ai străpuns capul războinicilor lui cu propriile‑i săgeți,

când s‑au dezlănțuit să ne14 Lit.: mă. împrăștie!

Bucuria lor a fost ca și cum l‑ar fi devorat pe sărac

în ascunzătoare.

15Tu pășești pe mare cu caii Tăi,

agitând apele cele mari.

16Când am auzit, mi s‑a cutremurat pântecul!

La vestea aceasta, mi‑au fremătat buzele!

Mi‑a intrat putrezirea în oase

și mi‑au tremurat genunchii!

Totuși, voi aștepta liniștit ziua necazului

ce se va abate peste poporul care ne va ataca.

17Chiar dacă smochinul nu înflorește

și în vii nu mai este rod,

chiar dacă lipsește rodul din măslin

și ogoarele nu mai dau hrană,

chiar dacă turma din staul este nimicită

și nu mai sunt vite în grajduri,

18eu tot mă voi bucura în Domnul

și mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele!

19Stăpânul Domn este tăria mea!

El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor

și mă face să pășesc pe înălțimile mele.

Pentru dirijor. De cântat cu instrumentele mele cu coarde.