Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аввакум 2:1-20

1Я встану на стражу,

поднимусь на крепостные валы.

Буду ждать, что Он скажет,

как ответит на мою жалобу2:1 Или: «как отвечу, когда меня укорят»; или: «что мне отвечать по жалобе моей»..

Ответ Аллаха

2Тогда Вечный ответил:

– Запиши откровение,

выведи на табличках,

чтобы его повсюду прочитал вестник.

3Ведь ещё не время ему исполниться;

оно говорит о конце

и не обманет.

Если покажется, что медлит – жди:

оно сбудется, не задержится.

4Посмотри на этот надменный народ:

их дух не праведен,

а праведный верой2:4 Или: «верностью». жив будет.

5Вино2:5 Или: «богатство». обманывает этих гордецов

и не даёт им покоя.

Они разверзают пасть, как мир мёртвых,

и, как смерть, они ненасытны.

Они покоряют себе все народы,

все племена подчиняют.

6Но все их пленники будут насмехаться над ними и глумиться поговорками, говоря:

«Горе тому, кто копит чужое добро,

кто богатеет на взятом в долг!2:6 Или: «за счёт долгов».

Надолго ли это?»

7Не поднимутся ли нежданно твои заимодавцы2:7 Или: «должники».,

не проснутся ли те, кто тебя трепетать заставит?

Ты станешь для них добычей.

8За то, что ограбил ты много народов,

те из них, что остались, тебя ограбят,

потому что ты проливал кровь,

совершал насилие на земле, в городах и над всеми их жителями.

9Горе тому, кто наполняет свой дом неправедной поживой,

чтобы устроить своё гнездо на высоте

и избежать когтей несчастья!

10Ты свой дом опозорил,

погубив многочисленные народы;

ты расплатишься за это жизнью.

11Сами камни из стен будут кричать,

деревянные балки – им отвечать.

12Горе тому, кто строит город на крови,

созидает город на преступлении!

13Разве не Вечный, Повелитель Сил, решил,

что труды людей – лишь пища для огня,

что народы изнуряют себя напрасно?

14Ведь земля исполнится познанием славы Вечного,

как вода наполняет море.

15Горе тому, кто спаивает ближних,

наливая из бурдюков, пока те не опьянеют,

чтобы после смотреть на их наготу!

16Ты бесчестием, не славой, сыт;

напейся теперь сам и покажи свою наготу!2:16 Или: «шатайся».

Чаша из правой руки Вечного дойдёт и до тебя,

и позор затмит твою славу.

17Ты заплатишь сполна за вырубку кедров на Ливане,

и ужас охватит тебя за истребление зверей, живущих там.

Ты проливал человеческую кровь,

совершал насилие на земле, в городах и над всеми их жителями.

18Что за польза от идола, которого сделал ремесленник,

от литой статуи, что учит только лжи?

Верит мастер изделию своему,

а оно – лишь немой идол.

19Горе тому, кто говорит дереву: «Оживи!» –

безмолвному камню: «Пробудись!»

Научит ли он?

И хотя он отделан золотом и серебром,

в нём нет дыхания.

20А Вечный – в святом храме Своём;

пусть молчит вся земля перед Ним.

Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 2:1-20

1Voi sta la locul meu de strajă

și mă voi așeza în turnul cetățuii.

Voi veghea ca să văd ce‑mi va spune

și ce voi răspunde când voi fi mustrat.

Răspunsul Domnului

2Domnul mi‑a răspuns și a zis:

– Scrie viziunea

și întipărește‑o clar pe table,

pentru ca un herald să poată alerga cu ea2 Lit.: pentru ca să fugă cel care o citește. Sau: table, / ca să se poată citi ușor!!

3Căci viziunea este încă pentru vremea hotărâtă!

Ea mărturisește despre sfârșit și nu va minți!

Chiar dacă întârzie, așteapt‑o!

Căci sigur va veni; nu va ajunge târziu!

4Iată, s‑a îngâmfat! Nu‑i este drept sufletul în el;

însă cel drept prin credința lui va trăi.4 Sau: însă cel drept va trăi prin credința lui.

5Într-adevăr, vinul îl trădează pe omul semeț și nu stă liniștit.

El își mărește pofta ca Locuința Morților5 Ebr.: Șeol

și este nesățios ca moartea,

atunci când strânge la sine toate neamurile

și adună la sine toate popoarele.

6Oare nu vor face toate acestea,

pe seama lui, un proverb, o satiră și ghicitori? Se va zice:

„Vai de cel ce adună ce nu este al lui

(până când?)

și de cel ce se împovărează cu datorii!

7Oare nu se vor ridica deodată cei ce te‑au împrumutat7 În ideea că Babilonul este acum el însuși dator celor pe care i‑a jefuit; sau cei pe care i‑ai împrumutat.?

Oare nu se vor trezi cei ce te fac să tremuri?

Vei ajunge astfel o pradă pentru ei.

8Fiindcă ai prădat multe neamuri,

toate popoarele care vor rămâne te vor prăda!

Căci ai vărsat sângele oamenilor

și ai săvârșit violență pe pământ,

împotriva cetăților și împotriva tuturor celor ce locuiesc în ele!

9Vai de cel ce strânge câștig nelegiuit pentru casa lui,

ca să‑și așeze apoi cuibul într‑un loc înalt,

ca să scape din mâna nenorocirii!

10Ți‑ai plănuit, de fapt, rușinea casei tale;

retezând o mulțime de popoare,

sufletul tău a păcătuit.10 Sau: tale, / nimicind o mulțime de popoare / și păcătuind în (sau împotriva) sufletul tău.

11Căci piatra din zid va striga,

iar grinda dintre căpriorii casei îi va răspunde!

12Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge

și întemeiază un oraș prin nedreptate!

13Iată, să nu fie oare de la Domnul Oștirilor13 Ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) la corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers.

faptul că popoarele se trudesc

doar pentru a hrăni focul,

și neamurile se ostenesc pentru nimic?

14Căci pământul va fi umplut de cunoștința slavei Domnului,

așa cum apele acoperă fundul mării.

15Vai de cel ce dă semenului său să bea,

de cel care‑și deșartă burduful până‑l îmbată15 Sau: Vai de tine, care‑i dai semenului tău să bea! / Îi torni mânia ta (sau otrava ta) până‑l îmbeți; sau Vai de tine, care‑i dai semenului tău să bea / din vasul mâniei tale, până‑l îmbeți.,

ca să‑i vadă goliciunea!

16Te vei sătura de rușine, în loc de slavă!

Acum bea și tu și clatină‑te!

Îți va veni și ție rândul să iei cupa din dreapta Domnului

și va veni rușinea și peste slava ta!

17Căci violența față de Liban te va acoperi17 Cf. Is. 14:8, babilonienii au distrus pădurile Libanului, folosind foarte mult lemn de cedru pentru construirea palatelor și a templelor.,

și nimicirea animalelor te va înspăimânta17 Probabil cu referire la expedițiile de vânătoare; ideea care se desprinde este că babilonienii au distrus orice formă de viață.,

din cauza sângelui oamenilor

și a violenței pe pământ,

împotriva cetății și împotriva tuturor celor ce locuiesc în ea!

18La ce folosește un chip cioplit, pe care l‑a cioplit făuritorul,

sau un chip turnat, care învață minciuni?

Făuritorul se încrede în propria lui lucrare,

deși ceea ce a făcut sunt doar niște idoli muți.

19Vai de cel ce zice lemnului: «Trezește‑te!»

sau pietrei mute: «Scoală‑te!»

Poate ea să dea învățătură?

Iată că este acoperită cu aur și argint,

dar nu este nicio suflare în ea!“

20Domnul însă este în Templul Său cel sfânt!

Tot pământul să tacă înaintea Lui!