Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 45

Юсуф открывается своим братьям

1Тогда Юсуф не мог более сдержать себя перед слугами и воскликнул:

– Уходите все прочь от меня! – и никого не было с Юсуфом, когда он открылся своим братьям.

Он так громко зарыдал, что услышали египтяне, и слух об этом дошёл до двора фараона.

Юсуф сказал своим братьям:

– Я – Юсуф! Жив ли ещё мой отец?

Но братья ничего не могли ответить, так они были ошеломлены.

Тогда Юсуф сказал братьям:

– Подойдите же ко мне.

И когда они подошли, он сказал:

– Я ваш брат Юсуф, которого вы продали в Египет! Но не тревожьтесь и не обвиняйте больше себя за то, что продали меня сюда: это Всевышний послал меня перед вами для спасения вашей жизни. Уже два года, как в стране голод, и ещё пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы. Но Всевышний послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни.

Итак, не вы послали меня сюда, но Всевышний: Он сделал меня отцом фараону, господином над всем его домом и правителем всего Египта. Поспешите вернуться к моему отцу и скажите ему: «Вот что говорит твой сын Юсуф: „Всевышний сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне, не медли; 10 ты будешь жить в области Гошен и будешь рядом со мной: и ты, и твои дети и внуки, и твой крупный и мелкий скот, и всё, что у тебя есть. 11 Там я смогу прокормить тебя – ведь предстоят ещё пять лет голода, – а иначе и ты, и твой дом, и все, кто принадлежат тебе, будете в нужде“».

12 Вы видите своими глазами, и вы, и мой брат Вениамин, что это действительно я говорю с вами. 13 Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всём, что вы видели. И поскорее приведите сюда моего отца.

14 Он обнял своего брата Вениамина и заплакал, и Вениамин плакал, обнимая его. 15 Он поцеловал всех братьев и с плачем обнимал их. Потом братья беседовали с ним.

Фараон позволяет Якубу переселиться в Египет

16 Слух о том, что пришли братья Юсуфа, дошёл до двора фараона. Фараон обрадовался, и его придворные тоже, 17 и фараон сказал Юсуфу:

– Скажи своим братьям: «Сделайте вот что: навьючьте своих животных, возвращайтесь в землю Ханаана 18 и приведите ко мне отца и ваши семьи. Я дам вам лучшую землю в Египте, и вы будете жить её плодами». 19 Ещё повелеваю тебе сказать им: «Сделайте вот что: возьмите в Египте колесницы для ваших детей и жён, привезите своего отца и приходите сами. 20 Не жалейте о вашем имуществе, потому что всё лучшее в Египте будет вашим».

21 Сыновья Исраила так и сделали. Юсуф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. 22 Каждому он подарил новую одежду, а Вениамину дал три с половиной килограмма[a] серебра и пять смен одежды. 23 Отцу он послал десять ослов, нагруженных лучшим добром Египта, и десять ослиц, нагруженных зерном, хлебом и другими припасами для путешествия. 24 После этого он отпустил братьев, и когда они уходили, сказал им:

– Ни о чём не тревожьтесь в пути!

25 Они отправились в путь из Египта, пришли к своему отцу Якубу в землю Ханаана 26 и сказали ему:

– Юсуф жив! Юсуф – правитель всего Египта!

У Якуба замерло сердце, и он не поверил им. 27 Но когда они передали ему всё, что сказал Юсуф, и когда он увидел колесницы, которые Юсуф послал, чтобы перевезти его, душа Якуба ожила. 28 И Исраил сказал:

– Довольно! Мой сын Юсуф жив. Пойду и увижу его, прежде чем умру.

Notas al pie

  1. 45:22 Букв.: «триста шекелей».

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 45

Iosif li se face cunoscut fraţilor săi

1Atunci Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce se aflau acolo şi a poruncit: „Să iasă toată lumea afară!“ Astfel, nici unul n-a rămas cu el atunci când Iosif s-a făcut cunoscut fraţilor săi. Şi a plâns atât de tare, încât l-au auzit şi egiptenii, şi curtea lui Faraon. Iosif le-a zis fraţilor săi: „Eu sunt! Iosif! Mai trăieşte tatăl meu?“ Dar fraţii săi nu i-au putut răspunde, pentru că au înlemnit în prezenţa sa. Atunci Iosif le-a zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de mine!“ Ei s-au apropiat de el, iar el le-a zis: „Eu sunt fratele vostru Iosif, cel pe care l-aţi vândut în Egipt! Acum nu vă întristaţi şi nu vă mâniaţi pe voi înşivă pentru că m-aţi vândut aici, fiindcă Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a păstra în viaţă[a]. Deoarece foametea durează de doi ani pe pământ şi vor mai fi încă cinci ani în care nu se va ara şi nu se va secera, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra o rămăşiţă pe pământ şi pentru a vă salva vieţile printr-o mare izbăvire. Aşadar, nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut tată pentru Faraon, stăpân al curţii sale şi domnitor peste toată ţara Egiptului. Duceţi-vă repede la tatăl meu şi spuneţi-i că aşa vorbeşte fiul său Iosif: «Dumnezeu m-a făcut stăpân peste tot Egiptul; vino la mine fără întârziere. 10 Vei locui în ţinutul Goşen[b] şi vei fi lângă mine, tu, copiii tăi, nepoţii tăi, turmele, cirezile tale şi tot ceea ce este al tău. 11 Acolo îţi voi purta de grijă, căci mai sunt încă cinci ani de foamete, pentru ca să nu sărăceşti tu, familia ta şi gospodăria ta.» 12 Voi înşivă şi fratele meu Beniamin vedeţi că eu sunt cel care vă vorbeşte. 13 Să-i spuneţi tatălui meu despre toată gloria pe care o am în Egipt şi despre tot ce aţi văzut; grăbiţi-vă şi aduceţi-l pe tatăl meu aici.“ 14 Apoi l-a îmbrăţişat pe fratele său Beniamin şi a plâns, în timp ce Beniamin plângea şi el pe umărul lui. 15 Iosif i-a sărutat pe toţi fraţii săi şi a plâns pe umerii lor; după aceea fraţii săi au vorbit cu el.

16 Când Faraon şi slujitorii săi au auzit că au venit fraţii lui Iosif, s-au bucurat. 17 Faraon i-a poruncit lui Iosif să le spună fraţilor săi următoarele: „Încărcaţi-vă animalele şi întoarceţi-vă în Canaan. 18 Luaţi-l pe tatăl vostru şi familiile voastre şi veniţi la mine; eu vă voi da ce este mai bun în ţara Egiptului şi veţi mânca ce este mai bun în ţară.“ 19 El i-a poruncit să le mai spună astfel: „Luaţi din ţara Egiptului nişte care pentru copiii şi soţiile voastre, luaţi-l pe tatăl vostru şi veniţi. 20 Nu vă gândiţi la bunurile voastre, pentru că tot ce este mai bun în Egipt va fi al vostru.“ 21 Fiii lui Israel au făcut întocmai. Iosif le-a dat care după porunca lui Faraon şi provizii pentru drum. 22 Fiecăruia i-a dat câte un rând de haine, dar lui Beniamin i-a dat trei sute de şecheli de argint[c] şi cinci rânduri de haine. 23 Tatălui său i-a trimis zece măgari încărcaţi cu ce era mai bun în Egipt şi zece măgăriţe încărcate cu grâne, pâine şi provizii pentru drum. 24 Iosif i-a trimis pe fraţii săi şi la despărţire le-a zis: „Să nu vă certaţi[d] pe drum!“ 25 Ei au plecat din Egipt, s-au dus la tatăl lor, Iacov, în Canaan 26 şi i-au zis: „Iosif trăieşte! Chiar el este domnitor peste toată ţara Egiptului!“ Însă inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. 27 Dar când i-au istorisit tot ceea ce le spusese Iosif şi când a văzut carele pe care le trimisese Iosif să-l ducă, duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. 28 Israel a zis: „Destul! Iosif, fiul meu, încă trăieşte. Trebuie să merg să-l văd înainte de a muri.“

Notas al pie

  1. Geneza 45:5 Sau: pentru a vă păstra un mare număr de supravieţuitori
  2. Geneza 45:10 Regiune foarte fertilă situată în estul Deltei Nilului
  3. Geneza 45:22 Aproximativ 3,5 kg
  4. Geneza 45:24 Sau: Să nu fiţi supăraţi/agitaţi; vezi v. 5