Священное Писание (Восточный Перевод)

4 Царств 21

Манасса – царь Иудеи

1Манассе было двенадцать лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме пятьдесят пять лет. Его мать звали Хефцибах. Он делал зло в глазах Вечного, следуя омерзительным обычаям народов, которых Вечный прогнал от исраильтян. Он отстроил капища на возвышенностях, которые разрушил его отец Езекия, воздвиг жертвенники Баалу и сделал столб Ашеры, по примеру Ахава, царя Исраила. Он поклонялся всем звёздам на небе и служил им. Он построил жертвенники в храме Вечного, о котором Вечный сказал: «В Иерусалиме Я буду пребывать». В обоих дворах храма Вечного он построил жертвенники всем звёздам на небе. Он принёс сына в огненную жертву, гадал, и ворожил, и общался с вызывателями умерших и чародеями. Он сделал много зла в глазах Вечного, вызывая Его гнев.

Он взял резного идола Ашеры, которого сделал, и поставил его в храме, о котором Вечный говорил Давуду и его сыну Сулейману: «В этом храме и в Иерусалиме, который Я избрал среди всех родов Исраила, Я буду пребывать вовеки. Я не дам впредь ногам исраильтян выйти из той земли, которую Я дал их предкам, если только они будут исполнять всё, что Я повелел им, и соблюдать Закон, который дал им Мой раб Муса».

Но народ не послушал. Манасса сбил их с пути, и они стали делать больше зла, чем те народы, которых Вечный истребил перед исраильтянами. 10 Вечный говорил через Своих рабов пророков:

11 – Манасса, царь Иудеи, совершил омерзительные грехи. Он сделал больше зла, чем аморреи, которые были перед ним, и ввёл Иудею в грех своими идолами. 12 Поэтому так говорит Вечный, Бог Исраила: «Я наведу на Иерусалим и Иудею такую беду, что у того, кто услышит о ней, зазвенит в ушах. 13 Я накажу Иерусалим так же сурово, как Самарию и дом Ахава.[a] Я вытру Иерусалим, как вытирают блюдо – вытирают и переворачивают. 14 Я покину оставшихся от Моего наследия людей и отдам их в руки врагов. Все их враги будут обирать их и грабить, 15 потому что они делали зло в Моих глазах и вызывали Мой гнев с того дня, как их предки вышли из Египта, по сегодняшний день».

16 Манасса пролил столько безвинной крови, что наполнил Иерусалим от края до края, – и это не считая греха, к которому он склонил Иудею, чтобы они делали зло в глазах Вечного.

17 Прочие события царствования Манассы и всё, что он сделал, и грех, который он совершил, записаны в «Книге летописей царей Иудеи». 18 Манасса упокоился со своими предками и был похоронен в саду своего дворца, в саду Уззы. И царём вместо него стал его сын Амон.

Амон – царь Иудеи

19 Амону было двадцать два года, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме два года. Его мать звали Мешуллемет, она была дочерью Харуца, родом из Иотбы. 20 Амон делал зло в глазах Вечного, как и его отец Манасса. 21 Он ходил всеми путями отца, служил идолам, которым служил отец и поклонялся им. 22 Он оставил Вечного, Бога его предков, и не ходил путём Вечного.

23 Приближённые Амона составили против него заговор и убили царя в его дворце. 24 Но народ страны перебил всех, кто был в заговоре против царя Амона, и сделал царём вместо него его сына Иосию.

25 Прочие события царствования Амона и то, что он сделал, записано в «Книге летописей царей Иудеи». 26 Его похоронили в его гробнице в саду Уззы. И царём вместо него стал его сын Иосия.

Notas al pie

  1. 21:13 Букв.: «Я протяну над Иерусалимом мерную нить Самарии и свинцовый отвес дома Ахава». Мерная нить и свинцовый отвес, обычно используемые в строительстве, здесь становятся символами разрушения.

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Kongebog 21

Kong Manasse af Juda

1Manasse var 12 år gammel, da han blev konge i Juda, og han regerede i Jerusalem i 55 år. Hans mors navn var Hefziba. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, for han dyrkede afguderne på samme afskyelige måde som de folk, Herren i sin tid jog ud af landet for at skaffe plads til sit folk.

Han genopbyggede de offersteder rundt omkring på højene, som hans far, Hizkija, havde brudt ned. Han opførte altre for Baʼal og frugtbarhedssymboler for gudinden Ashera, sådan som Israels kong Ahab tidligere havde gjort, og han tilbad stjernerne. 4-5 Selv på tempelpladsen i Jerusalem—det sted, som Herren havde sagt, han på en særlig måde ville være knyttet til—opførte han altre til ære for solen, månen og stjernerne, både i den indre og ydre forgård. Ja, Manasse gik så vidt, at han brændte sin søn på alteret som offer til afguderne. Han var stærkt engageret i okkultisme og sort magi, og han søgte kontakt med ånderne ved hjælp af medier og spiritisme. Han gjorde en masse ting, som fremkaldte Herrens vrede. Den udskårne Asherapæl, som Manasse lod fremstille, blev rejst i Herrens hus, det sted, om hvilket Herren havde sagt til David og Salomon: „Jeg vil altid være knyttet til dette hus og denne by, Jerusalem, som jeg har udvalgt blandt alle andre byer i landet.[a] Hvis Israels folk blot omhyggeligt vil følge de love og forskrifter, jeg gav til min tjener Moses, vil jeg ikke jage dem ud af det land, jeg gav deres forfædre.”

Men folket var ulydigt. Kong Manasse lokkede dem til at begå endnu værre synder end de ugudelige folk, der havde boet i landet før dem.

10 Da udtalte Herren dom over dem gennem sine tjenere, profeterne: 11 „Kong Manasses ondskab overgår langt amoritternes ondskab, det folk, som oprindeligt boede i landet. Han har forledt Judas folk til afgudsdyrkelse. 12 Derfor skal Jerusalem og Juda opleve en så alvorlig katastrofe, at de, som hører om den, vil blive lamslået af skræk. 13 Jeg vil straffe Jerusalem, sådan som jeg straffede Samaria. Jeg vil udrydde Manasses kongeslægt, som jeg udryddede kong Ahabs slægt. Jeg vil rense ud i Jerusalem, som man gør en skål ren og derefter vender bunden i vejret på den. 14 Jeg vil forkaste den sidste rest af mit ejendomsfolk og give dem i deres fjenders hånd. Ja, fjenderne skal få lov at gå på rov iblandt dem og udplyndre dem fuldstændigt, 15 for de har været ulydige imod mig og gjort oprør lige siden dengang, jeg førte deres forfædre ud af Egypten.”

16 Kong Manasse førte ikke alene an i afgudsdyrkelsen, men han iværksatte en grufuld massakre på så mange uskyldige mennesker, at Jerusalem blev fyldt med blod. 17 Andre enkeltheder fra kong Manasses onde regime er beskrevet i Judas kongers krønikebog. 18 Da han døde, blev han begravet i Uzzas have, som var en del af parken ved hans palads. Hans søn Amon blev konge efter ham.

Kong Amon af Juda

19 Amon var 22 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i to år. Hans mor hed Meshullemet og var datter af Harutz fra byen Jotba. 20 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne ligesom sin far, Manasse. 21 Han fulgte i sin fars spor og ofrede til de samme afguder. 22 Han vendte ryggen til Herren, sine forfædres Gud, og nægtede på alle områder at adlyde Herrens befalinger. 23 Hans egne embedsmænd lavede en sammensværgelse imod ham og myrdede ham i hans eget palads, 24 men en gruppe borgere dræbte attentatmændene og udråbte Amons søn Josias til konge. 25 Amons øvrige liv og virke er beskrevet i Judas kongers krønikebog. 26 Som sin far blev han begravet i Uzzas have, hvorefter hans søn Josias blev konge i hans sted.

Notas al pie

  1. 21,7 Jf. 1.Kong. 9,3.