Священное Писание (Восточный Перевод)

4 Царств 20

Болезнь и исцеление Езекии

1В те дни Езекия заболел и был при смерти. Пророк Исаия, сын Амоца, пришёл к нему и сказал:

– Так говорит Вечный: «Распорядись своим домом, потому что ты умираешь; ты не выздоровеешь».

Езекия отвернулся лицом к стене и взмолился Вечному:

– Вспомни, о Вечный, как я верно служил Тебе от всего сердца и делал то, что было угодным в Твоих глазах!

И Езекия горько заплакал.

Прежде чем Исаия успел пройти средний двор, к нему было слово Вечного:

– Возвратись и скажи Езекии, вождю Моего народа: Так говорит Вечный, Бог твоего предка Давуда: «Я услышал твою молитву и увидел твои слёзы. Я исцелю тебя. На третий день ты пойдёшь в храм Вечного. Я прибавлю к твоей жизни пятнадцать лет. Я избавлю тебя и этот город от руки царя Ассирии. Я защищу этот город ради Себя и ради Своего раба Давуда».

Исаия сказал людям царя:

– Сделайте царю пласт инжира.

Они взяли, приложили его к нарыву, и царь выздоровел. Тогда Езекия спросил Исаию:

– Каково знамение того, что Вечный исцелит меня, и я пойду на третий день в храм Вечного?

Исаия ответил:

– Будет тебе знамение от Вечного, что Он исполнит то, что обещал: скажи, пройти ли тени десять ступенек вперёд или отступить на десять ступенек назад?

10 – Тени легко пройти десять ступенек вперёд, – сказал Езекия. – Нет, пусть она отступит на десять ступенек назад.

11 Пророк Исаия воззвал к Вечному, и Вечный отвёл тень назад на те десять ступенек, что она спустилась по лестнице Ахаза.

Немудрый поступок Езекии

12 В то время вавилонский царь Меродах-Баладан, сын Баладана, отправил Езекии письма и подарок, потому что услышал о его болезни. 13 Езекия радушно принял[a] послов и показал им всё, что было у него в хранилищах, – серебро, золото, пряности и драгоценные масла, – и свою оружейную палату, и всё, что хранилось в его сокровищницах. Ни во дворце, ни во всём его царстве не осталось ничего такого, чего бы он им не показал.

14 Пророк Исаия пришёл к царю и спросил:

– Что говорили эти люди, и откуда они к тебе приходили?

– Из далёкой страны, – ответил Езекия. – Они приходили из Вавилона.

15 Пророк спросил:

– Что они видели у тебя во дворце?

– У меня во дворце они видели всё, – ответил Езекия. – В моих сокровищницах нет ничего, чего бы я им не показал.

16 Тогда Исаия сказал Езекии:

– Слушай слово Вечного: 17 «Непременно наступит время, когда всё, что у тебя во дворце, и всё, что накопили до сегодняшнего дня твои отцы, будет унесено в Вавилон. Не останется ничего, – говорит Вечный. – 18 А некоторые из твоих потомков, которые родятся у тебя, твоя плоть и кровь, будут уведены и станут евнухами во дворце царя Вавилона».

19 – Хорошую весть передал ты мне от Вечного, – ответил Езекия, потому что думал: «Ведь в мои-то дни будет мир и безопасность».

Смерть Езекии

20 Прочие события царствования Езекии, все его свершения, включая то, как он сделал пруд и водопровод, по которому провёл воду в город, записаны в «Книге летописей царей Иудеи». 21 Езекия упокоился со своими предками. И царём вместо него стал его сын Манасса.

Notas al pie

  1. 20:13 Или: «выслушал».

Nouă Traducere În Limba Română

2 Regi 20

Boala şi însănătoşirea lui Ezechia

1În acele zile Ezechia s-a îmbolnăvit şi era aproape de moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pune-ţi casa în rânduială căci vei muri! Nu te vei mai face bine!»“ Atunci Ezechia s-a întors cu faţa spre perete şi s-a rugat Domnului astfel: Doamne, Te rog, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi din toată inima şi am făcut ce este bine înaintea Ta.“ Şi Ezechia a plâns cu amar. Isaia încă nu părăsise curtea din mijloc şi Cuvântul Domnului a venit la el, spunându-i: „Întoarce-te şi spune-i lui Ezechia, conducătorul poporului Meu, că aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul strămoşului său David: «Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi vindeca. În a treia zi te vei duce la Casa Domnului. Voi adăuga vieţii tale încă cincisprezece ani şi te voi izbăvi pe tine şi cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi apăra această cetate de dragul Meu şi de dragul robului Meu David.»“

Apoi Isaia a zis: „Aduceţi o turtă de smochine!“ Ei au adus-o şi după ce au pus-o pe bubă, Ezechia s-a vindecat.

Ezechia îl întrebase pe Isaia:

– Care va fi semnul prin care voi şti că Domnul mă va vindeca şi că mă voi duce la Casa Domnului a treia zi?

Isaia îi răspunsese:

– Acesta este semnul din partea Domnului pentru tine, prin care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: „Să treacă umbra zece trepte înainte sau înapoi?“

10 – E ceva neînsemnat ca umbra să treacă zece trepte înainte, a răspuns Ezechia. Mai bine să treacă zece trepte înapoi.

11 Profetul Isaia L-a chemat pe Domnul şi El a făcut ca umbra să treacă înapoi zece trepte pe cadranul lui Ahaz.

Solia babiloniană la Ierusalim

12 În acea perioadă, Merodak-Baladan[a], fiul lui Baladan, rege al Babilonului[b], i-a trimis lui Ezechia scrisori şi un dar, fiindcă auzise că Ezechia fusese bolnav. 13 Ezechia i-a primit pe soli şi le-a arătat tot ce era în vistieria sa: argintul, aurul, mirodeniile şi uleiul de preţ, armamentul lui şi tot ce se afla în magaziile lui. Nu a rămas nimic în palatul sau în regatul său, pe care Ezechia să nu li-l fi arătat.

14 Atunci profetul Isaia a venit la regele Ezechia şi l-a întrebat:

– Ce au zis oamenii aceia şi de unde au venit?

Ezechia i-a răspuns:

– Au venit dintr-o ţară îndepărtată, din Babilon.

15 – Ce au văzut în palatul tău? l-a mai întrebat profetul.

– Au văzut tot ceea ce este în palatul meu, a răspuns Ezechia, şi nu a rămas nimic în magaziile mele pe care să nu li-l fi arătat.

16 Atunci Isaia i-a zis lui Ezechia:

– Ascultă Cuvântul Domnului: 17 „Iată, vin zile când tot ce este în palatul tău şi tot ce au agonisit strămoşii tăi până în ziua aceasta, va fi dus la Babilon; nu va mai fi lăsat nimic, zice Domnul. 18 Unii dintre propriii tăi fii, care ţi s-au născut, îţi vor fi luaţi şi vor fi făcuţi eunuci în palatul împăratului Babilonului.“

19 Ezechia i-a zis lui Isaia:

– Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. „De ce nu“, se gândea el, „atâta vreme cât în timpul vieţii mele va fi pace şi siguranţă?“

20 Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui, cum a făcut iazul şi canalul prin care a adus apă în cetate, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“? 21 Ezechia s-a culcat alături de părinţii săi, iar în locul lui a domnit fiul său Manase.

Notas al pie

  1. 2 Regi 20:12 Mai multe mss ebraice, LXX, Tg, Siriacă, VUL (vezi şi Is. 39:1); TM: Berodak-Baladan
  2. 2 Regi 20:12 Rege al Babilonului (721-710 î.Cr.; 703-702 î.Cr.); în 705 î.Cr. profită de moartea lui Sargon II (721-705 î.Cr.), şi caută să încheie alianţe militare prin care să-şi recâştige tronul