Священное Писание

3 Иохана 1:1-15

Приветствие

1От старейшины1:1 Или: «От старца». дорогому Гаю, которого я люблю как пребывающего в истине.

2Дорогой друг, я молюсь, чтобы всё у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров телом так же, как благополучна твоя душа. 3Меня очень обрадовало, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. 4Для меня нет большей радости, чем слышать о том, что мои дети ходят в истине.

Поощрение Гая и упрёк Диотрефу

5Дорогой друг, ты верен во всём, что бы ты ни делал для братьев по вере, даже если они незнакомы тебе лично. 6Они засвидетельствовали о твоей любви здесь, перед собранием верующих, и будет хорошо, если ты поможешь им продолжить путешествие. Сделай это так, как подобает перед Всевышним. 7Они ради имени Исы отправились в путь, ничего не взяв у неверующих. 8Мы должны поддерживать таких людей, чтобы содействовать распространению истины.

9Я написал общине, но Диотреф, который любит у них главенствовать, не принимает нас. 10Если я приду, то расскажу, чем он занимается, злобно клевеща на нас. Мало этого, он не только сам отказывается принимать братьев, но и запрещает это другим и даже выгоняет из общины тех, кто хочет это делать.

11Дорогой друг, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Всевышнего, а кто делает зло, тот Всевышнего не видел. 12Все хорошо говорят о Деметире, то же говорит и сама истина. Мы и сами тому свидетели, и ты знаешь, что наше свидетельство верно.

Заключение

13Ещё о многом я хотел бы тебе сказать, но не буду доверять это чернилам и перу. 14Я надеюсь скоро тебя увидеть, и тогда мы поговорим лично.

15Мир тебе. Твои друзья передают тебе привет. Привет всем нашим друзьям, каждому лично.

Nouă Traducere În Limba Română

3 Ioan 1:1-15

1Bătrânul, către preaiubitul Gaius, pe care‑l iubesc în adevăr.

2Preaiubitule, mă rog să‑ți meargă bine în toate și să fii sănătos, așa cum îi merge bine sufletului tău. 3Căci m‑am bucurat foarte mult când au venit frați și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. 4Nu am bucurie mai mare decât aceasta: să aud despre copiii4 În contextul cultural în care au fost scrise aceste scrisori, termenul copil poate face referire la orice descendent pe linie de ucenicie. mei că umblă în adevăr.

5Preaiubitule, tu arăți credincioșie în orice lucrezi pentru frați, și chiar pentru străini. 6Ei au mărturisit înaintea bisericii cu privire la dragostea ta. Și bine vei face să‑i trimiți mai departe în călătoria lor într‑un mod vrednic de Dumnezeu. 7Căci ei și‑au început călătoria de dragul Numelui Său, fără să primească nimic de la neamuri. 8Așadar, noi suntem datori să sprijinim astfel de oameni, ca să fim lucrători împreună cu adevărul.

9Am scris ceva bisericii, dar Diotrefus, care dorește să aibă întâietate între ei, nu ne acceptă. 10De aceea, dacă voi veni, îi voi reaminti faptele pe care le face, căci ne discreditează prin vorbe rele. Și nu se mulțumește doar cu acestea, dar nu‑i primește nici pe frați, iar pe cei ce doresc să‑i primească, îi împiedică și‑i alungă din biserică.

11Preaiubitule, nu urma exemplul11 Sau: nu imita. răului, ci al binelui. Cel ce face binele este din Dumnezeu. Cel ce face răul nu L‑a văzut pe Dumnezeu. 12Demetrius este mărturisit de bine de către toți, chiar și de către adevărul însuși. Dar și noi mărturisim, și știi că mărturia noastră este adevărată.

13Aveam multe să‑ți scriu, dar nu vreau să‑ți scriu cu cerneală și condei, 14ci sper să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. 15Pace ție! Prietenii de aici te salută. Salută‑i pe prietenii de acolo, pe fiecare pe nume.