Священное Писание (Восточный Перевод)

2 Царств 11

Давуд и Вирсавия

1Весной, когда цари идут на войну, Давуд послал Иоава со своими приближёнными и всем исраильским войском, и они нанесли поражение аммонитянам и осадили их главный город Раббу. Давуд же оставался в Иерусалиме.

Однажды вечером, поднявшись с постели, Давуд прогуливался по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива, и Давуд послал разузнать о ней.

Посланный сказал:

– Это Вирсавия, дочь Элиама и жена хетта Урии.

Тогда Давуд послал людей, чтобы привести её. Она пришла к нему, и он лёг с ней. (Она только что очистилась от своей ежемесячной нечистоты.) Затем она вернулась домой.[a]

Эта женщина забеременела и послала сказать Давуду:

– Я беременна.

Тогда Давуд отправил Иоаву приказ:

– Пришли ко мне хетта Урию.

И Иоав послал его к Давуду. Когда Урия пришёл к нему, Давуд расспросил его об Иоаве, о воинах и о ходе войны. Затем Давуд сказал Урии:

– Ступай домой и отдохни.

И Урия вышел из царского дворца, а вслед за ним понесли царский подарок. Но Урия лёг спать у входа во дворец со всеми слугами своего господина и не пошёл к себе домой. 10 Когда Давуду сказали: «Урия не пошёл домой», он спросил его:

– Разве ты не после дороги? Почему ты не пошёл домой?

11 Урия ответил:

– Сундук соглашения, Исраил и Иудея находятся в шатрах, и мой господин Иоав, и все люди моего господина находятся в открытом поле. Как же я могу пойти домой, чтобы есть, пить и спать со своей женой? Верно, как и то, что ты жив, – я не сделаю подобного!

12 Тогда Давуд сказал ему:

– Оставайся здесь и сегодня, а завтра я отправлю тебя обратно.

И Урия оставался в Иерусалиме в тот день и на следующий день. 13 По приглашению Давуда он ел и пил с ним, и Давуд напоил его допьяна. Но вечером Урия вышел, чтобы лечь спать на своей циновке, со слугами своего господина. Он не пошёл домой.

14 Поутру Давуд написал Иоаву письмо и отправил его с Урией. 15 В письме было сказано: «Поставьте Урию там, где будет самое яростное сражение, и отступите от него, чтобы он погиб». 16 И когда Иоав осаждал город, он поставил Урию там, где, как он знал, были самые сильные защитники. 17 Когда горожане вышли из города и сразились с Иоавом, некоторые воины из войска Давуда пали, и хетт Урия тоже был убит.

18 Иоав послал Давуду подробные известия о битве. 19 Он научил вестника:

– Когда ты закончишь рассказывать царю эти известия о битве, 20 царь может разгневаться и спросить тебя: «Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что они станут стрелять со стены стрелами? 21 Кто убил Ави-Малика, сына Гедеона[b]? Разве не женщина бросила в него со стены обломок жёрнова, и он умер в Тевеце?[c] Зачем вы так близко подходили к стене?» Если спросит у тебя это, скажи ему: «А ещё твой раб хетт Урия погиб».

22 Вестник пустился в путь и, когда прибыл, передал Давуду всё, с чем послал его Иоав. 23 Вестник сказал Давуду:

– Те люди наступали на нас, и вышли против нас в открытое поле, но мы отогнали их обратно к городским воротам. 24 Лучники стреляли в твоих рабов со стены, и некоторые из царских слуг погибли. Твой раб хетт Урия тоже погиб.

25 Давуд сказал вестнику:

– Скажи Иоаву так: «Пусть это тебя не огорчает, меч поражает то одного, то другого. Соберись с силами против города и разрушь его». Скажи так, чтобы ободрить Иоава.

26 Когда жена Урии услышала, что её муж погиб, она оплакивала его. 27 После того как время траура миновало, Давуд привёл её в свой дом, она стала его женой и родила ему сына. Но то, что сделал Давуд, не было угодно Вечному.

Notas al pie

  1. 11:4 Или: «Затем она очистилась от своей нечистоты и вернулась домой». Нечистота   – см. Лев. 15:18-30.
  2. 11:21 Букв.: «Иеруб-Бешета» – вариант имени Иеруб-Баал, второго имени Гедеона (см. Суд. 6:32).
  3. 11:21 См. Суд. 9:50-54.

Het Boek

2 Samuël 11

David en Bathséba

1In de lente van het volgende jaar, in de tijd dat oorlogen weer begonnen, stuurde David Joab en het Israëlitische leger eropuit om de Ammonieten te vernietigen. Zij begonnen met de hoofdstad Rabba te belegeren. David bleef echter in Jeruzalem. Op een dag stond hij na zijn rustuur op van zijn bed en maakte een wandelingetje op het dak van het paleis. Uitkijkend over de stad, viel zijn oog op een bijzonder mooie vrouw, die net haar bad nam. Hij stuurde iemand om er achter te komen wie zij was en hoorde dat zij Bathséba heette. Haar vader was Eliam en zij was getrouwd met de Hethiet Uria. David liet haar halen en ging met haar naar bed. Daarna waste zij zich vanwege haar onreinheid en ging terug naar huis. Toen zij erachter kwam dat zij in verwachting was, stuurde zij hem een boodschap om dat te vertellen.

David zond daarop Joab het bevel: ‘Stuur de Hethiet Uria naar mij toe.’ Toen deze kwam, vroeg David hem hoe het was met Joab en het leger en of al vooruitgang in de strijd te melden was. Daarna stuurde hij hem naar huis met het advies dat hij maar eens goed moest uitrusten en zond een geschenk naar zijn huis. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef die nacht bij de poort van het paleis slapen bij de andere dienaren van de koning. 10 David hoorde dat, riep hem opnieuw bij zich en vroeg: ‘Bent u soms niet moe van de reis? Waarom bent u vannacht dan niet naar huis gegaan?’ 11 Uria antwoordde: ‘De ark en alle legereenheden kamperen in het open veld. Zou ik dan thuis gaan zitten om goed te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Ik zweer dat ik me aan zoiets nooit schuldig zal maken.’ 12 ‘Wel, blijf dan vannacht maar hier,’ zei David, ‘dan kunt u morgen naar de troepen terugkeren.’ Uria bleef dus in de buurt van het paleis. 13 David nodigde hem de volgende dag uit voor het eten en voerde hem dronken, desondanks ging hij die nacht niet naar huis, maar sliep weer bij het hofpersoneel aan de ingang van het paleis.

14 De volgende morgen schreef David een brief voor Joab en gaf die aan Uria mee. 15 In de brief gaf hij Joab opdracht Uria aan het front te zetten op de plaats waar het felst werd gevochten, dan terug te trekken en hem achter te laten om te sneuvelen! 16 Joab stuurde Uria naar een plek vlakbij de belegerde stad waarvan hij wist dat daar de beste strijders van de vijand stonden opgesteld. 17 Bij een volgende aanval vanuit de stad werd Uria met nog enkele Israëlitische soldaten gedood. 18 Toen Joab David een verslag stuurde over de ontwikkelingen in de strijd, 19-21 zei hij tegen zijn boodschapper: ‘Als de koning nadat u verslag hebt gedaan boos wordt en vraagt: “Waarom zijn de troepen de stad zo dicht genaderd? Wisten zij dan niet dat er vanaf de muren op hen zou worden geschoten? Werd Abimelech, de zoon van Jerubbeset, bij Tebez niet door een vrouw gedood die een molensteen bovenop hem gooide?”, zeg dan tegen hem: “Ook Uria werd gedood.” ’

22 Zo kwam de boodschapper in Jeruzalem aan en vertelde alles aan David. 23 ‘De vijand was erg sterk en deed een uitval,’ zei hij, ‘maar toen wij hem achtervolgden naar de stadspoorten, 24 werden wij beschoten door de mannen op de muren, enkelen van ons werden gedood, ook de Hethiet Uria.’ 25 ‘Goed, vertel Joab maar dat hij de moed niet moet verliezen,’ zei David. ‘Het zwaard doodt zowel de een als de ander! Vecht de volgende keer met meer verbetenheid en verover de stad, zeg hem dat ik tevreden ben over de resultaten tot nu toe.’

26 Bathséba rouwde toen zij hoorde dat haar man was gesneuveld. 27 Na de rouwperiode liet David haar halen en gaf haar onderdak in het paleis, waar zij een van zijn vrouwen werd. Daar bracht zij een zoon ter wereld. Maar de Here beschouwde deze handelwijze van David als een grote zonde.