Священное Писание (Восточный Перевод)

2 Коринфянам 10

Паул говорит в защиту своего служения

1Я, Паул, который, как вы говорите, всегда так «робок», когда нахожусь у вас, и так «смел» вдали от вас, обращаюсь сейчас к вам в кротости и смирении Масиха. Прошу вас, не вынуждайте меня, когда я буду у вас, быть смелым и строгим по отношению к тем, кто считает, что мы совершаем служение из-за каких-то человеческих соображений. Хотя мы и живём в этом мире, мы не воюем так, как этот мир воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, которое используется в этом мире, но оружием Всевышнего, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Мы опровергаем ложные доводы и сокрушаем надменность тех, кто ведёт борьбу против познания Всевышнего. Мы берём в плен каждую мысль, чтобы сделать её послушной Масиху. Мы готовы наказать тех, кто упорствует в непослушании Масиху, как только остальные докажут нам своё послушание и преданность.

Вы смотрите на вещи поверхностно.[a] И тот, кто гордится своими особыми взаимоотношениями с Масихом, тот должен знать, что и мы принадлежим Масиху так же, как и он. Даже если бы я стал ещё больше хвалиться той властью, которую Повелитель дал нам для созидания, а не для разрушения, мне не пришлось бы стыдиться.

Пусть никто не думает, будто я только хочу запугать вас своими письмами. 10 Некоторые говорят, что в письмах-то я строг и силён, но когда я присутствую лично, то я слаб, а мои слова слишком незначительны. 11 Пусть те, кто так говорит, знают, что каковы мы в письмах, таковы будем и на деле, когда придём к вам.

12 Мы не хотим уподобляться тем из вас, кто сам возвышает себя, или сравнивать себя с ними. Они поступают глупо, сравнивая и соизмеряя себя с самими же собой. 13 А мы не будем преувеличивать собственную значимость, но будем отстаивать свои права в тех пределах, что даны нам Всевышним, а сюда входит и наша работа среди вас. 14 Ведь мы не выходим за эти пределы, как если бы мы не приходили к вам, но мы на самом деле были первыми, кто принёс вам Радостную Весть о Масихе. 15 Мы не хвалимся без меры, потому что наш труд – это наша, а не чужая заслуга. Мы надеемся, что ваша вера будет расти, а вместе с тем будут расширяться и пределы нашей деятельности у вас. 16 И тогда мы сможем идти дальше и там возвещать Радостную Весть, а не хвалиться тем, что сделано другими в их собственных пределах. 17 «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Вечным Повелителем»[b]. 18 Ведь не тот достоин одобрения, кто сам себя хвалит, а тот, кого хвалит Повелитель.

Notas al pie

  1. 10:7 Или: «Так смотрите же на то, что и так лежит на поверхности».
  2. 10:17 Иер. 9:24.

Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 10

Pavlova obrana

1 Ešte jednej veci by som sa chcel dotknúť -- týka sa to mojej vlastnej osoby a poviem to bez všetkej trpkosti a nevraživosti v duchu Kristovej lásky. Hovorí sa vraj o mne, že v listoch sa robím silným a smelým, ale keď som medzi vami, osobne som úbohý a pokorný.

Prosím vás, nenúťte ma, aby som vás presvedčil, že mi nechýba odvaha na ráznejší postup proti tým, čo môjmu konaniu prisudzujú iba ľudské pohnútky.

Áno, som iba obyčajný človek, ale svoje boje nevyhrávam vlastnou silou.

Mám účinné Božie zbrane, schopné poraziť každého odporcu.

Proti nim neobstojí nijaká namyslenosť ani najprefíkanejšia filozofia, ktorá popiera Božiu pravdu. Každého mysliaceho človeka vedú ku Kristovi ako ku konečnej odpovedi a zvrchovanej pravde.

Ak sa rozhodnete spoločne pre poslušnosť, sme pripravení potrestať každého, kto nebude poslušný.

Nedajte sa klamať vonkajškom. Ak si ktokoľvek z vás môže robiť nárok, že je Kristov, potom náš nárok nie je o nič menší -- skôr naopak!

Navyše by som sa ešte mohol odvolávať na priame Božie poverenie.

Ale nerád by som, aby sa zdalo, že vás chcem svojimi listami zastrašovať.

10 Nevšímajte si jeho listy," vravia niektorí, je to iba plané vyhrážanie. Keď príde, sami poznáte, že sa ho netreba báť. Je nesmelý, a pritom slabý rečník."

11 Uisťujem vás, že tentoraz budem taký prísny, aký som bol vo svojich listoch.

12 Nijako sa nechceme merať s tými oslňujúcimi rečníkmi, ktorí vo svojich prejavoch vychvaľujú samých seba. Veď je to pochabosť -- byť sám sebe jediným meradlom a pokladať sa za vzor dokonalosti!

Odpoveď na výčitku, že sa chváli

13 My sa však nechceme chváliť väčšmi, ako je náležité. Naším cieľom je splniť úlohy, ktoré nám Pán Boh pridelil. K nim patrí aj naša práca v Korinte.

14 Až do vášho mesta nás poslal Boh so zvesťou evanjelia, a nechceme ísť ďalej, ako nám určil.

15 Ani sa nechceme chváliť cudzou prácou, ale veríme, že sa vaša viera upevní a vzrastie, posunie sa táto hranica ďalej

16 a budeme môcť šíriť posolstvo o Pánu Ježišovi aj za vaše územie, až tam, kam dosiaľ nepreniklo. Rozhodne si však nechceme privlastňovať výsledky práce iných.

17 Písmo nás učí, že sa nemáme chváliť svojimi úspechmi, ale tým, čo skrze nás vykonal Boh.

18 Keď niekto vyhlasuje, aký je schopný, to ešte nič neznamená. Rozhodujúce je, o kom Boh vydá dobré svedectvo.