Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Фессалоникийцам 5

День возвращения Исы Масиха

1Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. Вы и сами хорошо знаете, что день возвращения Вечного Повелителя придёт неожиданно, как вор ночью. Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.

Но вы, братья, не во тьме, чтобы день этот застиг вас внезапно, как вор. Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. Те, кто спит, – спят ночью, и те, кто пьянствует, – напиваются ночью. Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь, и, как шлем, надев на голову надежду на спасение.[a] Ведь Всевышний предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Повелителя нашего Ису Масиха. 10 Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11 Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.

Заключительные наставления

12 Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой: оказывайте почёт тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей общиной и наставляет вас в следовании Повелителю. 13 Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. 14 Мы умоляем вас, братья, убеждайте тех, кто не хочет работать; ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми. 15 Никто пусть не платит никому злом за зло, но будьте всегда добры друг ко другу и ко всем.

16 Всегда радуйтесь, 17 постоянно молитесь 18 и при любых обстоятельствах будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля Всевышнего для вас, принадлежащих Исе Масиху.

19 Не угашайте Духа, 20 пророчеством не пренебрегайте, 21 но всё проверяйте и держитесь добра. 22 Избегайте всякого рода зла.

Благословение и приветствия

23 Итак, пусть Сам Всевышний, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придёт Повелитель наш Иса Масих. 24 Тот, Кто вас призвал, верен, и Он выполнит то, что обещал.

25 Братья, молитесь о нас. 26 Приветствуйте всех братьев святым поцелуем.[b] 27 Я заклинаю вас перед Повелителем, прочитайте это письмо всем братьям!

28 Пусть с вами будет благодать Повелителя нашего Исы Масиха.

Notas al pie

  1. 5:8 См. Ис. 59:17.
  2. 5:26 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 5

1Przyjaciele, nie muszę pisać wam, kiedy to wszystko się wydarzy. Doskonale bowiem wiecie, że dzień powrotu Pana nadejdzie nagle—jak złodziej, który przychodzi nocą. Gdy wszyscy będą mówić: „Teraz zapanował pokój, jesteśmy bezpieczni”, niespodzianie spadnie na nich zagłada—jak bóle na rodzącą kobietę. I nie uciekną przed tym.

Ale wy, przyjaciele, nie żyjecie w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wszyscy jesteście bowiem dziećmi dnia i światła. Nie należymy do nocy i ciemności! Nie śpijmy więc jak inni, ale uważajmy i bądźmy trzeźwi. W nocy jedni śpią, inni się upijają. My jednak należymy do dnia, dlatego bądźmy przytomni! Niech wiara i miłość będą naszym pancerzem, a nadzieja, jaką daje zbawienie—naszym hełmem. Bóg nie przeznaczył nas bowiem do tego, abyśmy doświadczyli Jego gniewu, ale byśmy zostali uratowani przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 10 On umarł za nas, abyśmy wszyscy razem z Nim żyli—niezależnie od tego, czy w dniu Jego powrotu będziemy żywi, czy martwi. 11 Podnoście się więc nawzajem na duchu i umacniajcie się w wierze, co z resztą już czynicie.

Końcowe polecenia

12 Przyjaciele, prosimy was, abyście darzyli uznaniem waszych duchowych przywódców, którzy pracują dla was i zwracają wam uwagę na wasze grzechy. 13 Z powodu pracy, którą wykonują, darzcie ich najwyższym szacunkiem i miłością. Niech wśród was zawsze panuje pokój. 14 Przyjaciele, zachęcamy was, abyście ostrzegali niezdyscyplinowanych, pocieszali zniechęconych, pomagali słabym, a wszystkim ludziom okazywali cierpliwość. 15 Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Przeciwnie, starajcie się zawsze czynić dobro—nie tylko sobie nawzajem, ale także wszystkim innym ludziom.

16 Zawsze bądźcie radośni, 17 nieustannie się módlcie, 18 i—niezależnie od sytuacji—bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy.

19 Nie odrzucajcie działania Ducha Świętego 20 i nie lekceważcie Bożych proroctw. 21 Wszystko sprawdzajcie i trzymajcie się tego, co jest wartościowe. 22 Unikajcie wszelkiego rodzaju zła!

23 Niech sam Bóg, który obdarza ludzi pokojem, całkowicie was oczyści, tak aby wasz duch, dusza i ciało zostały bez skazy zachowane aż do dnia przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 24 Ten, który was powołał, jest wierny i dokona wszystkiego, co obiecał.

25 Przyjaciele, módlcie się za nas 26 i serdecznie pozdrówcie od nas wszystkich wierzących. 27 W imieniu samego Pana zobowiązuję was też do odczytania im tego listu.

28 Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, obdarza was swoją łaską!