Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Фессалоникийцам 5

День возвращения Исы Масиха

1Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. Вы и сами хорошо знаете, что день возвращения Вечного Повелителя придёт неожиданно, как вор ночью. Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.

Но вы, братья, не во тьме, чтобы день этот застиг вас внезапно, как вор. Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. Те, кто спит, – спят ночью, и те, кто пьянствует, – напиваются ночью. Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь, и, как шлем, надев на голову надежду на спасение.[a] Ведь Всевышний предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Повелителя нашего Ису Масиха. 10 Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11 Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.

Заключительные наставления

12 Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой: оказывайте почёт тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей общиной и наставляет вас в следовании Повелителю. 13 Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. 14 Мы умоляем вас, братья, убеждайте тех, кто не хочет работать; ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми. 15 Никто пусть не платит никому злом за зло, но будьте всегда добры друг ко другу и ко всем.

16 Всегда радуйтесь, 17 постоянно молитесь 18 и при любых обстоятельствах будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля Всевышнего для вас, принадлежащих Исе Масиху.

19 Не угашайте Духа, 20 пророчеством не пренебрегайте, 21 но всё проверяйте и держитесь добра. 22 Избегайте всякого рода зла.

Благословение и приветствия

23 Итак, пусть Сам Всевышний, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придёт Повелитель наш Иса Масих. 24 Тот, Кто вас призвал, верен, и Он выполнит то, что обещал.

25 Братья, молитесь о нас. 26 Приветствуйте всех братьев святым поцелуем.[b] 27 Я заклинаю вас перед Повелителем, прочитайте это письмо всем братьям!

28 Пусть с вами будет благодать Повелителя нашего Исы Масиха.

Notas al pie

  1. 5:8 См. Ис. 59:17.
  2. 5:26 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.

Slovo na cestu

1.list Tesalonickým 5

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. Noc je čas spáčů a opilců. Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10 on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11 Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12 Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13 Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14 Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15 Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16 Buďte radostnými lidmi. 17 Neochabujte v modlitbách. 18 Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19 Nepřekážejte působení Božího Ducha 20 a nezlehčujte jeho poselství. 21-22 Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23 Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24 Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25 Bratři, i vy se za nás modlete. 26 Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27 A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28 Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel