Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Тиметею 4

Наставления Тиметею

1Дух Всевышнего ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. Такие учения придут через лицемерие бессовестных лжецов[a], которые запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Всевышним для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. Всё сотворённое Всевышним хорошо, и всё, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, потому что оно освящается словом Всевышнего и молитвой.

Если ты, Тиметей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем Исы Масиха, питаемым словами веры и здравого учения, которому ты последовал. Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам, а развивай в себе благочестие. Есть определённая польза в физических упражнениях, но благочестие полезно во всём, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и в будущем.

Это слово правильно и достоверно. 10 Ради этого мы и трудимся, и ведём борьбу, потому что надеемся на живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен Ему.

11 Этого требуй от людей и этому учи их. 12 Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Будь для последователей Исы Масиха примером в словах, в жизни, любви, вере и чистоте. 13 Пока я не приду, занимайся чтением Писания вслух перед общиной, проповедью, учительством. 14 Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество с возложением рук старейшин. 15 Будь усерден во всём этом, посвяти себя этому, чтобы все видели твой успех. 16 Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасёшь и себя, и тех, кто слушает тебя.

Notas al pie

  1. 4:2 Букв.: «лжецов с совестью, клеймённой калёным железом».

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4

Învăţături pentru Timotei

1Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fierul roşu. Ei interzic căsătoria şi se abţin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună şi nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulţumire, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Dacă-i vei învăţa pe fraţi aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o îndeaproape. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti! Disciplinează-te în ce priveşte evlavia! Căci disciplinarea trupului este de puţin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină. Acest cuvânt este vrednic de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit. 10 Căci pentru aceasta trudim şi ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioşi.

11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri! 12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii un exemplu pentru credincioşi în vorbire, în comportament, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până când voi veni eu, dă atenţie citirii, încurajării şi învăţăturii! 14 Să nu neglijezi darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin profeţie, după ce cei din sfatul bătrânilor[a] şi-au pus mâinile peste tine. 15 Practică aceste lucruri şi dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toţi! 16 Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine şi pe cei ce te ascultă!

Notas al pie

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: prezbiterilor