Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Тиметею 1

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха[a], избранного по велению Всевышнего, нашего Спасителя, и Исы Масиха – нашей надежды.

Моему истинному сыну в вере Тиметею.

Благодать, милость, мир тебе от Небесного Отца и от Исы Масиха, Повелителя нашего.

Предостережение о ложных учениях

Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не распространять ложных учений, не расточать своё время на всевозможные мифы и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Всевышнего, которое строится на вере. Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. Но некоторые люди, оставив всё это, стали заниматься бессмысленными разговорами. Они хотят быть учителями Закона, но сами не разбираются ни в том, о чём говорят, ни в том, что так решительно утверждают.

Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться. Мы знаем также, что Закон существует не для праведных, а для его нарушителей и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признаёт ничего святого, и для безбожников, для убийц своего отца или матери, или же других людей, 10 для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11 и не соответствует доверенной мне славной Радостной Вести от Всевышнего, достойного всякой хвалы.

Благодарность за милость Всевышнего

12 Я благодарю Повелителя нашего Ису Масиха, давшего мне силы, за то, что Он счёл меня верным и поручил мне служение, 13 несмотря на то что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. 14 Благодать же нашего Повелителя была проявлена во мне во всём её богатстве вместе с верой и любовью от Исы Масиха.

15 Правильно и достоверно изречение: Иса Масих пришёл в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16 Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иса Масих показал, как велико Его терпение и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. 17 Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

Наставления Паула о сохранении веры

18 Тиметей, сын мой, я пишу тебе это наставление, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, доблестно сражался, 19 сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые её отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. 20 Среди них Гименей и Искандер, которых я предал во власть сатаны,[b] чтобы они научились не кощунствовать.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:20 Предал во власть сатаны – здесь говорится об отлучении согрешившего из общины верующих (ср. 1 Кор. 5:5, 13). В этом случае отлучённый выходит из-под защиты Всевышнего и подпадает под власть сатаны, князя этого греховного мира. Конечной целью отлучения грешников является их исправление.

Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 1

1 Môj drahý syn vo viere, milý Timotej,

tento list ti píšem ako apoštol poverený tou službou Bohom, naším Spasiteľom a Ježišom Kristom, ktorý je našou nádejou.

Želám ti milosť, zľutovanie i pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, nášho Pána.

Výstraha pred falošným učením

Keď som odchádzal do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a usiloval sa umlčať tých, čo hlásajú falošné náuky a rozvíjajú nekonečné diskusie o mýtoch a rodokmeňoch.

Vyvolávajú tým iba škriepky, namiesto aby sa vzdelávali vo viere.

Cieľom nášho úsilia musí byť láska, ktorá pramení z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery.

Od tohto cieľa sa niektorí odchýlili a dali sa na prázdne rečnenie.

Chcú byť slávni ako učitelia Mojžišovho zákona, a pritom nepochopili jeho zmysel.

Zákon je dobrý, ak správne chápeme, aký má Boh s ním zámer.

Uvedomme si však, že zákon nie je proti tým, čo žijú podľa Božej vôle, ale proti zlým a spurným, čo Boha neuznávajú, proti neposlušným, klamárom, krivoprísažníkom, proti tým, čo vzťahujú ruku na svojich rodičov, majú záľubu vo zvrátenostiach,

10 proti homosexuálom, smilníkom, kupcom s otrokmi a vrahom, ako aj všetkým, čo konajú proti Božiemu poriadku.

11 Tak učí evanjelium, ktoré mu zveril Boh a ktoré zjavuje Božiu slávu.

Osobné vyznanie

12 Aký som vďačný Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, že si ma vybral za svojho služobníka.

13 Veď som sa predtým jeho menu rúhal a jeho vyznávačov prenasledoval a zabíjal! Ale Boh sa nado mnou zmiloval, lebo som to robil z nevedomosti, keď som ešte Krista nepoznal.

14 Vo svojej dobrote ma zastavil, dal mi do srdca vieru a naplnil ma láskou.

15 To je čistá pravda a ja túžim, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby nás, vzdialených od Boha a odsúdených na smrť, zachránil. A ak bol niekto od Boha ďaleko, bol som to predovšetkým ja.

16 Ale Boh sa nado mnou zmiloval a Ježiš Kristus na mne ukázal, aký je zhovievavý aj k najhoršiemu hriešnikovi, aby si každý uvedomil, že večný život môžu dosiahnuť všetci, ktorí v neho veria.

17 Sláva a česť Bohu naveky! On je večný Kráľ, neviditeľný, nesmrteľný, jediný a slávny Boh.

18 Môj milý syn Timotej, kladiem ti na srdce, aby si bojoval dobrý boj, lebo tak o tebe hovoria proroctvá.

19 Drž sa pevne svojej viery a zachovaj si čisté svedomie, ktorým niektorí pohrdli, a tak v živote viery stroskotali.

20 Patria k nim Hymeneus a Alexander, ktorých som musel vylúčiť z cirkvi, aby sa už nerúhali Ježišovmu menu.