Священное Писание (Восточный Перевод)

Якуб 2

Призыв к беспристрастию

1Братья мои, имейте веру в Ису Масиха, нашего славного Повелителя, не оказывая предпочтения одним людям перед другими. Допустим, что на ваше собрание[a] придёт человек в богатой одежде и с золотым перстнем, и вслед за ним войдёт другой, бедный и в грязной одежде. Если вы взглянете на человека в богатой одежде и скажете ему: «Проходи, пожалуйста, садись здесь», а бедному скажете: «Постой там» или же: «Садись здесь, у моих ног», то не проявляете ли вы несправедливость, становясь судьями с дурными мыслями?

Послушайте, любимые мои братья, разве не избрал Всевышний тех, кто беден в этом мире, чтобы они были богатыми верой и наследниками Царства, которое Он обещал всем, кто любит Его? А вы презираете бедного. Разве не богатые угнетают вас и таскают вас по судам? Разве не они оскорбляют доброе имя Масиха, имя, которое вы носите?

Если вы действительно соблюдаете закон Царства Всевышнего, записанный в Писании: «Люби ближнего твоего, как самого себя»[b], то поступаете правильно. Но если вы оказываете предпочтение одним людям перед другими, то грешите, и Закон обличает вас как преступников. 10 Кто соблюдает весь Закон, но согрешит в чём-то одном, тот виновен во всём. 11 Тот, Кто сказал: «Не нарушай супружескую верность»[c], сказал и: «Не убивай»[d]. Если ты не изменяешь в браке, но убиваешь, ты также становишься нарушителем Закона.

12 Говорите и поступайте как те, кому предстоит быть судимыми по Закону, который дал вам свободу. 13 Для тех, кто не проявляет милости, суд тоже будет без милости. Милость превыше суда!

Вера и дела

14 Братья мои, какая польза, если человек говорит, что имеет веру, но дел не имеет? Может ли такая вера спасти его? 15 Если брат или сестра без одежды и без пищи, 16 то какая польза будет в том, что кто-то из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и ешьте», не дав им того, в чём они нуждаются? 17 Так же и вера, если не имеет дел, сама по себе мертва.

18 Может, кто-то скажет: «У тебя есть вера, а у меня есть дела – покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе мою веру в моих делах». 19 Ты веришь, что «Всевышний един»[e], и это хорошо. Но и демоны верят и трепещут от страха.

20 Желаешь ли ты знать, неразумный человек, что вера без дел бесполезна? 21 Не в результате ли дел наш праотец Ибрахим был оправдан, когда положил своего сына Исхака на жертвенник?[f] 22 Ты видишь, что его вера и его дела были неразрывно связаны, и именно в делах его вера и получила совершенство. 23 Так исполнились слова Писания: «Ибрахим поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность»[g], и Ибрахим был назван другом Всевышнего[h]. 24 Вы сами видите, что человек получает оправдание по делам, а не только по вере.

25 И разве не по делам была оправдана Рахав (хотя она и была блудницей), когда приютила лазутчиков, а позже помогла им уйти от преследователей?[i]

26 Так что, как тело мертво без духа, так и вера без дел мертва.

Notas al pie

  1. 2:2 Собрание   – букв.: «синагога». Вероятно, здесь имеется в виду собрание верующих в Ису иудеев.
  2. 2:8 Лев. 19:18; см. также Мат. 22:39; Мк. 12:31; Гал. 5:14.
  3. 2:11 Исх. 20:14; Втор. 5:18.
  4. 2:11 Исх. 20:13; Втор. 5:17.
  5. 2:19 См. Втор. 6:4.
  6. 2:21 См. Нач. 22; Евр. 11:17-19. Это событие послужило началом празднования «Курбан-байрам» (Ид аль-Адха). Все рукописи Священного Писания, без исключения, говорят о том, что тем сыном, которого Ибрахим собирался принести в жертву Всевышнему, был Исхак.
  7. 2:23 Нач. 15:6.
  8. 2:23 См. 2 Лет. 20:7; Ис. 41:8.
  9. 2:25 См. Иеш. 2:1-24; 6:22-25.

Nádej pre kazdého

Jakubov List 2

1 Bratia moji, ak veríte v Ježiša Krista, ktorý je slávnym Pánom všetkých, nesmiete robiť rozdiely medzi ľuďmi. Nemôžete merať ľudí podľa ich vzhľadu.

Predstavte si, že do vášho zhromaždenia príde elegantne oblečený hosť so zlatým prsteňom na ruke a hneď za ním obyčajný človek v obnosených šatách.

Prvého zahrniete pozornosťou a zavediete ho na popredné miesto, kým druhého si ani nevšimnete a necháte ho niekde stáť.

Čoho ste sa dopustili? Urobili ste rozdiel medzi ľuďmi a navyše podľa zvrátených meradiel.

Nezabudnite, milí bratia, že Boh často bezvýznamných ľudí vierou mení na duchovných boháčov a otvára dvere do svojho kráľovstva tým, ktorí ho milujú, a nie tým, čo na to majú.

A vy by ste takým človekom pohrdli! Či vás azda práve vplyvní ľudia neutláčajú a nevláčia po súdoch?

Veď práve oni sa tak často posmievajú menu toho, ktorý je pre vás všetkým!

Korunou Božích prikázaní je láska. Konáte správne, ak dodržiavate príkaz Písma: Miluj svojho blížneho práve tak, ako miluješ seba!"

Nadŕžať jednému a pohŕdať druhým je podľa tohto zákona hriech.

10 Človek, ktorý chce prísne dodržiavať Boží zákon, ale v jednom prikázaní sa potkol, je vinný práve tak ako ten, kto porušuje celý zákon.

11 Boh, ktorý povedal: Nezabiješ!", povedal takisto Nescudzoložíš!". A tak aj keď si nikoho nezabil, ale dopustil si sa manželskej nevery, rovnako si porušil zákon.

12 Každý z vás bude súdený podľa toho, či sa vo svojom živote spravoval alebo nespravoval Božím zákonom lásky.

13 Preto dávajte pozor na to, čo vravíte a ako sa správate. Kto sa správa nemilosrdne, hrozí mu prísny súd. Ale milosrdenstvo víťazí nad súdom.

Viera sa musí prejaviť činmi

14 Na čo by vám bola viera, milí bratia, keby ste podľa nej nežili? Myslíte si, že vás taká viera spasí?

15 Povedzme, že niekto z vašich priateľov bude hladovať a nebude si mať čo obliecť.

16 Poviete mu azda: Tak maj sa dobre a dbaj, aby si neprechladol a netrpel hladom!" No ak mu nedáte ani jedlo, ani šatstvo, akú to má cenu?

17 Viera, ktorá sa neprejavuje v činoch, je sama osebe mŕtva a bezcenná.

18 Ak máte len takú vieru, môže vám niekto namietnuť: Ty hovoríš o svojej viere. Dokáž ju svojimi činmi. No o mne vravíš, že vieru nemám. O mojej viere svedčia činy."

19 Veríš, že je Boh. To je dobre. Ale nezabudni, že v Boha verí aj diabol, ale nič mu to nepomôže. Trasie sa pred Božím súdom.

20 Vy pochabí, ešte chcete, aby som vás presviedčal, aká bezcenná je viera, ktorá sa neprejavila skutkami?

21 Čím prejavil svoju vieru Abrahám? Tým, že bol odhodlaný obetovať Bohu aj vlastného syna Izáka.

22 Uňho šla viera ruka v ruke s činom a dozrela poslušnosťou.

23 O takú vieru ide v Písme, keď čítame: Abrahám uveril Bohu a Boh sa k nemu priznal a nazval ho svojím priateľom."

24 Vidíte, že človek nachádza v Božích očiach ospravedlnenie nielen pre svoju vieru, ale aj preto, ako ju dokazuje svojimi činmi.

25 Poslušný čin viery zachránil aj prostitútku Rachab, keď ukryla izraelských vyzvedačov a umožnila im útek.

26 Viera bez činov je ako telo bez duše.