Священное Писание

Титу 2:1-15

Здравое учение

1Ты должен учить тому, что соответствует здравому учению. 2Учи пожилых мужчин быть воздержанными, достойными уважения, благоразумными, показывающими пример здравой веры, любви и терпения.

3Также пожилым женщинам советуй вести себя благопристойно, не заниматься сплетнями и не быть пристрастными к вину. Они должны учить добру, 4наставлять молодых женщин любить своих мужей, любить детей, 5быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками, быть добрыми и послушными своим мужьям, чтобы слово Всевышнего не было опорочено.

6От молодых людей тоже требуй благоразумия. 7И сам всегда будь примером доброго поведения. Учи с прямотой и серьёзностью, 8слова твои должны быть здравы и неопровержимы, чтобы любой противник устыдился, не имея повода сказать о нас что-либо плохое.

9Учи рабов быть послушными своим хозяевам во всём, чтобы они старались быть услужливыми и не возражали им, 10чтобы не крали, но проявляли себя людьми, на которых можно положиться. Пусть они поступают так, чтобы все видели, как прекрасно учение Всевышнего, нашего Спасителя.

11Ведь явилась благодать Всевышнего, спасительная для всех людей. 12Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, 13ожидая осуществления благословенной надежды – славного пришествия Исы Масиха, великого Бога и Спасителя нашего. 14Масих отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом2:14 См. Втор. 14:2; Заб. 129:8; Езек. 37:23., жаждущим делать добро.

15Этому ты должен учить. Ободряй и обличай как человек, обладающий властью, и не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением.

Swedish Contemporary Bible

Titusbrevet 2:1-15

Regler för församlingens liv

1Men du ska tala om vad den sunda läran förutsätter. 2De äldre männen ska uppträda nyktert, värdigt, visa självbehärskning och vara sunda i tro, kärlek och tålamod.

3Också de äldre kvinnorna ska uppträda på ett värdigt sätt. De ska inte sprida skvaller och inte dricka för mycket vin, utan lära ut det som är gott. 4De ska lära de yngre kvinnorna att älska sin man och sina barn, 5att vara självbehärskade, rena, att sköta sitt hem, vara goda och underordna sig sin man, så att ingen hånar Guds ord.

6På samma sätt ska du uppmana de unga männen att visa självbehärskning. 7Var också själv ett föredöme för dem genom att göra gott. Din undervisning ska vara uppriktig och seriös. 8Håll dig till sunt tal, så att du inte kan kritiseras för något. Då måste dina motståndare skämmas, eftersom de inte hittar något ont att säga om oss.

9Uppmana slavarna att underordna sig sina herrar i allt, så att de lyder dem i allt utan att säga emot. 10De får inte stjäla något utan ska alltid vara goda och pålitliga, så att de på alla sätt gör Guds, vår Frälsares, lära attraktiv.

11Guds nåd har uppenbarats till räddning för alla människor. 12Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och till de begär som världen lockar med, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tidsåldern, 13medan vi ser fram emot det lyckliga hoppet, att vår stora Gud och Frälsare, Jesus Kristus, ska komma i sin härlighet. 14Han offrade sig själv för oss för att köpa oss fria från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, ett folk som strävar efter att göra det som är gott.

15På detta sätt ska du tala, uppmuntra och tillrättavisa med stor auktoritet. Låt ingen se ner på dig.