Священное Писание (Восточный Перевод)

Размышления 8

1Кто подобен мудрецу?
    Кто понимает значение вещей?
Мудрость просвещает лицо человека
    и смягчает его суровый вид.

Повинуйся царю

Я говорю: повинуйся повелению царя, потому что ты поклялся перед Всевышним. Не спеши покинуть царя и не отстаивай худого дела, потому что он может сделать всё, что ему угодно. Слово царя властно, кто может сказать ему: «Что ты делаешь?»

Кто повинуется его повелениям, не попадёт в беду,
    мудрое сердце знает нужное время и правильное поведение,
потому что у всякого дела есть своё время и свой устав,
    но несчастья человека тяжким бременем лежат на нём.

Человек не знает будущего,
    и кто может сказать ему, что будет?
Человек не властен удержать ветер[a],
    также как он не властен и над днём своей смерти.
Воин не может получить увольнение во время битвы,
    и нечестивый не спасётся своим нечестием.

Одна участь всему

Всё это увидел я, когда решил постичь разумом всё, что делается под солнцем. Иногда человек властвует над другим ему во вред[b]. 10 Ещё я видел, что хоронили нечестивых, которые когда-то приходили в храм, но позже они были забыты в том городе, где творили зло. Это тоже пустое.

11 Когда не скоро выносят приговор за преступление, сердца людей исполняются желанием совершать зло. 12 Хотя грешник сто раз совершает грех и долго живёт, всё же я знаю, что будет лучше тем, кто боится Всевышнего и благоговеет перед Ним. 13 А грешнику не будет процветания, и дни его, подобно тени, не продлятся долго, потому что он не боится Всевышнего.

14 Есть ещё нечто пустое, что случается на земле: праведник получает то, что заслуживает нечестивый, а нечестивый получает то, что заслуживает праведник. И сказал я, что это тоже пустое. 15 Итак, я воздаю хвалу веселью, потому что нет ничего лучше для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. И радость будет сопровождать его в трудах во все дни его жизни, которые Всевышний дал ему под солнцем.

16 Когда я решил познать мудрость и понаблюдать за трудом человека на земле, из-за которого он не смыкает глаз ни днём ни ночью, 17 тогда я увидел всё, что сделал Всевышний. Человек не может постичь того, что происходит под солнцем. Как бы человек ни старался постичь этого, он не сможет найти смысла. Даже если какой-нибудь мудрец скажет, что он-то знает, на самом деле он не постиг этого.

Notas al pie

  1. 8:8 Или: «дух».
  2. 8:9 Или: «себе самому во вред».

Nouă Traducere În Limba Română

Eclesiastul 8

Limitele cunoştinţei

1„Cine este ca cel înţelept?
    Cine cunoaşte interpretarea lucrurilor?
Înţelepciunea dă strălucire feţei omului
    şi-i schimbă asprimea feţei.

Supune-te regelui

Ascultă porunca regelui, îţi zic, din pricina jurământului încheiat cu Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui şi nu căuta să susţii un lucru rău, căci el face tot ce-i place! Din moment ce cuvântul regelui are autoritate, cine îi poate spune: «Ce faci?».

Pe cel ce-i păzeşte porunca, nu-l va atinge nici un rău,
    iar inima înţeleptului cunoaşte vremea potrivită şi judecata,
căci pentru fiecare lucru există un timp şi o judecată,
    deşi nenorocirea omului este mare peste el;
într-adevăr el nu ştie ce se va întâmpla,
    căci nimeni nu-i poate face cunoscut lucrul acesta.
La fel cum nimeni nu are putere asupra vântului, ca să-l poată închide[a],
    tot aşa nimeni nu are putere asupra zilei morţii.
Şi după cum nimeni nu este scuzat în vreme de război,
    tot aşa nici răutatea nu-i va lăsa să scape pe cei ce o practică.

Cei răi şi cei drepţi

Am văzut toate aceste lucruri şi am încercat să înţeleg toate lucrările care se fac sub soare. Există un timp când un om are autoritate asupra altui om şi-i poate face rău[b]. 10 Apoi i-am văzut pe cei răi îngropaţi – ei obişnuiau să vină şi să plece de la Sfântul Lăcaş, fiind apoi lăudaţi[c] în cetatea în care făceau astfel. Şi aceasta este o deşertăciune![d]

11 Când sentinţa împotriva faptei rele nu se împlineşte repede, inima muritorilor se umple de planuri ca să facă rău. 12 Chiar dacă celui păcătos, deşi face rău însutit, i se lungeşte viaţa, eu însă ştiu că celui ce se teme de Dumnezeu, celui ce stă temător înaintea Sa, îi va fi bine. 13 Totuşi cel rău nu este fericit şi nu-şi va lungi zilele, fiind precum umbra, pentru că nu se teme de Dumnezeu. 14 Există o deşertăciune care are loc pe pământ, şi anume: sunt oameni drepţi peste care vine ceea ce merită cei răi şi sunt oameni nedrepţi peste care vine ceea ce merită cei drepţi. Prin urmare, mi-am zis: «Şi aceasta este o deşertăciune!»

15 Atunci am lăudat veselia, căci nu este nimic mai plăcut omului sub soare decât să mănânce, să bea şi să se bucure, iar bucuria îl va însoţi în osteneala sa în toate zilele vieţii sale, pe care le-a primit de la Dumnezeu sub soare. 16 M-am dedicat cunoaşterii înţelepciunii şi priceperii tuturor lucrărilor care se fac pe pământ, căci omul nu îşi odihneşte ochii nici ziua, nici noaptea. 17 Am înţeles că toate lucrările lui Dumnezeu, toate lucrările care se fac sub soare, nu pot fi pricepute de om. Chiar dacă omul se străduieşte să le cerceteze, nu va găsi răspuns şi, chiar dacă înţeleptul pretinde că deţine cunoaşterea, el nu poate să priceapă.“

Notas al pie

  1. Eclesiastul 8:8 Sau: asupra duhului său, pentru a-l păstra
  2. Eclesiastul 8:9 Sau: unui alt om, spre propria lui nenorocire
  3. Eclesiastul 8:10 Câteva mss TM, Aquila; cele mai multe mss TM: uitaţi
  4. Eclesiastul 8:10 Sensul versetului în ebraică este nesigur