Священное Писание (Восточный Перевод)

Размышления 7

Мудрые наставления

1Доброе имя лучше превосходного благовония,
    и день смерти лучше дня рождения.
Лучше ходить в дом плача,
    чем ходить в дом пира,
потому что смерть – участь каждого человека,
    и кто жив, пусть размышляет об этом.
Печаль лучше смеха,
    потому что печальное лицо полезно сердцу.
Сердце мудрого в доме плача,
    а сердце глупого в доме веселья.
Лучше внимать обличению мудреца,
    чем слушать песню глупцов,
потому что смех глупцов –
    словно треск горящего хвороста под котлом.
И это тоже пустое.

Притеснение превращает мудрого человека в глупца,
    и взятка портит сердце.

Конец дела лучше его начала,
    терпение лучше гордости.
Не спеши впадать в гнев,
    потому что гнев обитает в сердце глупцов.

10 Не спрашивай: «Почему прежние дни были лучше сегодняшних?» –
    не от мудрости задают такие вопросы.

11 Мудрость – хороша, как и наследство,
    и приносит пользу тем, кто видит солнце.
12 Мудрость защищает так же, как и деньги,
    но её превосходство в том,
    что она сохраняет жизнь её владельцу.

13 Посмотри на дела Всевышнего:

кто может выпрямить то,
    что Он сделал кривым?
14 В благополучные дни будь счастлив,
    а в дни горестные знай:
    и то, и другое сотворил Всевышний,
чтобы человек не мог постичь того,
    что будет после него.

15 В моей пустой жизни я видел всякое:

праведника, гибнущего в своей праведности,
    и нечестивого, живущего долго в своём беззаконии.
16 Не будь чересчур праведным
    и не выставляй себя слишком мудрым.
    Зачем тебе губить себя?
17 Также не слишком предавайся злу
    и не будь глупым.
    Зачем тебе умирать раньше времени?
18 Хорошо придерживаться первого совета
    и не упускать из виду второго –
    боящийся Всевышнего избежит всех бед[a].

19 Мудрость делает мудреца сильнее,
    чем десять правителей города.

20 Нет праведного человека на земле,
    который всегда бы поступал правильно
    и никогда бы не грешил.

21 Не обращай внимание на каждое сказанное слово,
    иначе можешь услышать, как раб твой злословит тебя.
22 Ты знаешь в сердце своём,
    что часто и сам злословил других.

23 Всё это испытал я мудростью и сказал:

«Я твёрдо решил стать мудрым»,
    но мудрость была так далека от меня!
24 Далека она и глубока, глубока –
    кто может постичь её?
25 И решил я понять, исследовать и изыскать
    мудрость и рассуждение,
и убедиться, что быть нечестивым – глупо
    и быть нерассудительным – безумно.

26 И нашёл я, что горше смерти
    та женщина, что подобна сети,
чьё сердце – ловушка
    и чьи руки – оковы.
Человек, угодный Всевышнему, избежит её,
    а грешник будет ею пойман.

27 Вот, что я нашёл, – сказал Учитель, – слагая одно с другим, чтобы найти разумное объяснение:

28 я всё искал, но не находил –
    я нашёл лишь одного праведного мужчину среди тысячи,
    но ни одной праведной женщины.[b]
29 Вот, что удалось мне найти:
    Всевышний сотворил человека праведным,
    а люди пустились во многие помыслы.

Notas al pie

  1. 7:18 Или: «следует им обоим».
  2. 7:28 У Сулеймана было 1 000 жён и наложниц, которые отвернули его сердце от Всевышнего. Этот стих, возможно, указывает на ту печаль, которая появилась из-за этого в его жизни (см. 3 Цар. 11:3).

Nouă Traducere În Limba Română

Eclesiastul 7

Adevăratele valori

1„Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul mirositor
    şi mai mult preţuieşte ziua morţii decât ziua naşterii.
Mai bine să mergi într-o casă de jale
    decât într-o casă de petrecere,
căci acesta este sfârşitul oricărui om,
    iar cel rămas în viaţă ar trebui să priceapă aceasta.
Mai bună este tristeţea decât râsul,
    căci prin întristarea feţei inima se face mai bună.
Inima înţelepţilor se află în casa de jale,
    dar inima proştilor se află în casa de petrecere.
Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului,
    decât să auzi cântecul proştilor.
Precum pârâie spinii sub oală,
    aşa este şi râsul prostului!
        Şi aceasta este o deşertăciune!

Asuprirea îl transformă pe înţelept într-un prost,
    iar mita corupe inima.

Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui
    şi mai bună este răbdarea decât mândria.
Nu te grăbi să te mânii în duhul tău,
    căci mânia locuieşte în sânul nesăbuiţilor!

10 Să nu zici: «De ce au fost zilele dintâi mai bune decât acestea?»,
    căci nu din înţelepciune întrebi aceasta!

11 Este bună înţelepciunea, aşa cum şi moştenirea este bună
    şi de folos celor ce văd soarele,
12 căci înţelepciunea este un adăpost[a],
    tot aşa cum şi argintul este un adăpost,
        dar câştigul cunoaşterii înţelepciunii este acela că dă viaţă celui ce o are.

13 Caută să înţelegi lucrarea lui Dumnezeu:
    cine poate îndrepta ceea ce El a îndoit?
14 Când vremurile sunt bune, fii fericit!
    Când vremurile sunt rele, cugetă:
Dumnezeu le-a făcut şi pe unele şi pe celelalte,
    astfel încât omul să nu poată afla nimic despre viitorul său.

15 Am văzut tot felul de lucruri în timpul vieţii mele deşarte:

un om drept pierind în dreptatea lui,
    iar altul nedrept continuându-şi viaţa în nedreptatea lui.
16 Nu fi prea drept
    şi nu te arăta prea înţelept!
        De ce să te distrugi singur?
17 Însă nu fi nici foarte rău
    şi nu fi nici nesăbuit!
        De ce să mori înainte de vreme?
18 Este bine pe una dintre atenţionări să o apuci,
    iar pe cealaltă să n-o laşi din mână,
        căci cine se teme de Dumnezeu le va urma pe amândouă.

19 Înţelepciunea dă mai multă tărie înţeleptului,
    decât ar da zece conducători destoinici unei cetăţi.[b]

20 Nu există pe pământ nici un om drept
    care să facă numai binele şi niciodată să nu păcătuiască!

21 În plus, nu lua aminte la toate cuvintele care se spun,
    ca nu cumva să-l auzi pe slujitorul tău blestemându-te!
22 Tu ştii în inima ta că, de mai multe ori,
    chiar tu însuţi i-ai blestemat pe alţii.

23 Toate acestea le-am cercetat cu înţelepciune şi mi-am zis:

«Mă voi înţelepţi!»,
    dar înţelepciunea s-a îndepărtat de la mine.
24 Orice ar fi ea, este departe[c]
    şi învăluită în mister![d]
        Cine o va găsi?!
25 M-am hotărât să cunosc,
    să cercetez şi să caut înţelepciunea şi discernământul
şi să pricep stupiditatea răutăţii
    şi nebunia nesăbuinţei.

26 Am descoperit că mai amară decât moartea
    este femeia care întinde curse,
al cărei suflet este o capcană
    şi ale cărei mâini sunt nişte lanţuri.
Cel plăcut înaintea lui Dumnezeu scapă de ea,
    dar cel păcătos este prins de ea.

27 Iată ce am descoperit, zice oratorul[e]:

am cercetat lucrurile unul după altul, căutând să le pricep rostul,
28     însă, din tot ce a căutat sufletul meu, nu am găsit decât aceasta:
din o mie de oameni am găsit un bărbat drept,
    dar nu am găsit nici măcar o femeie dreaptă.
29 Singurul lucru sigur pe care l-am descoperit este că
    Dumnezeu l-a făcut pe om drept,
        dar omul umblă cu multe şiretlicuri.“

Notas al pie

  1. Eclesiastul 7:12 Lit.: o umbră
  2. Eclesiastul 7:19 Sau: Înţelepciunea îl face pe cel înţelept mai tare / decât zece conducători destoinici dintr-o cetate.
  3. Eclesiastul 7:24 Sau: Orice s-ar fi întâmplat, este dincolo de înţelegerea omului
  4. Eclesiastul 7:24 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; Sau: Ceea ce a fost (trecutul) este departe / şi învăluit de mister!
  5. Eclesiastul 7:27 Vezi nota de la 1:1