Священное Писание (Восточный Перевод)

Размышления 7

Мудрые наставления

1Доброе имя лучше превосходного благовония,
    и день смерти лучше дня рождения.
Лучше ходить в дом плача,
    чем ходить в дом пира,
потому что смерть – участь каждого человека,
    и кто жив, пусть размышляет об этом.
Печаль лучше смеха,
    потому что печальное лицо полезно сердцу.
Сердце мудрого в доме плача,
    а сердце глупого в доме веселья.
Лучше внимать обличению мудреца,
    чем слушать песню глупцов,
потому что смех глупцов –
    словно треск горящего хвороста под котлом.
И это тоже пустое.

Притеснение превращает мудрого человека в глупца,
    и взятка портит сердце.

Конец дела лучше его начала,
    терпение лучше гордости.
Не спеши впадать в гнев,
    потому что гнев обитает в сердце глупцов.

10 Не спрашивай: «Почему прежние дни были лучше сегодняшних?» –
    не от мудрости задают такие вопросы.

11 Мудрость – хороша, как и наследство,
    и приносит пользу тем, кто видит солнце.
12 Мудрость защищает так же, как и деньги,
    но её превосходство в том,
    что она сохраняет жизнь её владельцу.

13 Посмотри на дела Всевышнего:

кто может выпрямить то,
    что Он сделал кривым?
14 В благополучные дни будь счастлив,
    а в дни горестные знай:
    и то, и другое сотворил Всевышний,
чтобы человек не мог постичь того,
    что будет после него.

15 В моей пустой жизни я видел всякое:

праведника, гибнущего в своей праведности,
    и нечестивого, живущего долго в своём беззаконии.
16 Не будь чересчур праведным
    и не выставляй себя слишком мудрым.
    Зачем тебе губить себя?
17 Также не слишком предавайся злу
    и не будь глупым.
    Зачем тебе умирать раньше времени?
18 Хорошо придерживаться первого совета
    и не упускать из виду второго –
    боящийся Всевышнего избежит всех бед[a].

19 Мудрость делает мудреца сильнее,
    чем десять правителей города.

20 Нет праведного человека на земле,
    который всегда бы поступал правильно
    и никогда бы не грешил.

21 Не обращай внимание на каждое сказанное слово,
    иначе можешь услышать, как раб твой злословит тебя.
22 Ты знаешь в сердце своём,
    что часто и сам злословил других.

23 Всё это испытал я мудростью и сказал:

«Я твёрдо решил стать мудрым»,
    но мудрость была так далека от меня!
24 Далека она и глубока, глубока –
    кто может постичь её?
25 И решил я понять, исследовать и изыскать
    мудрость и рассуждение,
и убедиться, что быть нечестивым – глупо
    и быть нерассудительным – безумно.

26 И нашёл я, что горше смерти
    та женщина, что подобна сети,
чьё сердце – ловушка
    и чьи руки – оковы.
Человек, угодный Всевышнему, избежит её,
    а грешник будет ею пойман.

27 Вот, что я нашёл, – сказал Учитель, – слагая одно с другим, чтобы найти разумное объяснение:

28 я всё искал, но не находил –
    я нашёл лишь одного праведного мужчину среди тысячи,
    но ни одной праведной женщины.[b]
29 Вот, что удалось мне найти:
    Всевышний сотворил человека праведным,
    а люди пустились во многие помыслы.

Notas al pie

  1. 7:18 Или: «следует им обоим».
  2. 7:28 У Сулеймана было 1 000 жён и наложниц, которые отвернули его сердце от Всевышнего. Этот стих, возможно, указывает на ту печаль, которая появилась из-за этого в его жизни (см. 3 Цар. 11:3).

Het Boek

Prediker 7

Wijsheid gaat boven rijkdom

1Een goede reputatie is beter dan het duurste parfum. De dag waarop iemand sterft, is beter dan de dag van zijn geboorte. Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap, want verdriet is beter voor je ziel. Een wijs mens denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigste kan doorbrengen. Het is beter kritiek te krijgen van een wijs man dan lof te ontvangen van een dwaas. Want het compliment van een dwaas is net zo snel verdwenen als een stuk papier in het vuur en het is dom daarvan onder de indruk te raken. De wijze man wordt een dwaas als hij zich laat omkopen, het ondermijnt zijn inzicht.

Iets afmaken is beter dan met iets beginnen. Geduld is beter dan trots. Erger je niet, want ergernis is iets voor dwazen. 10 Vraag niet waarom het vroeger beter was dan nu, zoʼn vraag getuigt niet van wijsheid. 11 Wijsheid en bezit zijn goede zaken in het leven. 12 Zowel met wijsheid als met geld kunt u veel bereiken, maar wijsheid stelt u in staat in leven te blijven. 13 Kijk eens hoe God te werk gaat en probeer niet zijn werk te veranderen: niemand kan recht maken wat Hij gebogen heeft. 14 Geniet van de voorspoed zoveel u kunt en als er moeilijker tijden aanbreken, bedenk dan dat God zowel het een als het ander geeft. Wij weten niet hoe de toekomst zal zijn.

15 In dit zinloze leven heb ik alles gezien wat er te zien valt, ook het feit dat goede mensen jong sterven en sommige slechte mensen heel oud worden. 16 Wees daarom niet al te goed en niet al te wijs. Waarom zou u zichzelf vernietigen? 17 Aan de andere kant moet u ook niet al te slecht zijn, wees geen dwaas. Waarom zou u sterven voor het uw tijd is? 18 Voor wie ontzag voor God heeft, is het het beste de middenweg te kiezen tussen verstandig en dwaas zijn. 19 Een wijs man is sterker dan de bestuurders van tien grote steden. 20 Nergens op aarde is een mens te vinden die altijd het goede doet en nooit zondigt. 21 Luister geen gesprekken af. U zou wel eens kunnen horen dat uw dienaar u verwenst. 22 U weet toch hoe vaak u zelf anderen verwenst!

23 Ik heb mijn best gedaan wijs te zijn. Ik verklaarde: ‘Ik zál wijs zijn,’ maar het hielp niet. 24 Wijsheid ligt te ver weg en is moeilijk te vinden. 25 Ik zocht overal, vastbesloten de wijsheid en de reden voor alle gebeurtenissen te vinden en mijzelf te bewijzen dat zonde dwaasheid is en dat dwaasheid gelijk staat aan waanzin. 26 Ik ontdekte iets dat bitterder is dan de dood: een vrouw die tot ontucht wil verleiden, zij is een valstrik en een vangnet. Wie met God leeft, ontsnapt daaraan, maar zondaars raken in haar web verstrikt.

27 Dit is mijn conclusie, zegt de Prediker, stap voor stap bereikte ik dit resultaat, na in elke richting te hebben gezocht: 28 één op de duizend mensen met wie ik sprak, kan als wijs worden beschouwd. Onder hen bevond zich echter geen enkele vrouw. 29 En ik kwam erachter dat God de mens eenvoudig heeft gemaakt en dat de mens zelf allerlei ingewikkelde dingen bedenkt.