Священное Писание (Восточный Перевод)

Откровение 17

Суд над Вавилоном

1Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, подошёл ко мне и сказал:

– Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах.[a] С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином её разврата.

И он перенёс меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан именами, оскорбляющими Всевышнего; у него было семь голов и десять рогов. Женщина была одета во всё пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у неё была золотая чаша, наполненная мерзостью и нечистотами её разврата. На лбу у неё написано имя, имеющее тайное значение:

ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН –

МАТЬ БЛУДНИЦ

И МЕРЗОСТЕЙ ЗЕМЛИ.

И я увидел, что женщина была пьяна от крови святого народа Всевышнего, от крови свидетелей Исы. Я был поражён, когда её увидел.

Ангел сказал мне:

– Чему ты удивляешься? Я тебе скажу, в чём заключается тайна женщины и зверя с семью головами и десятью рогами, на котором она сидит. Зверь, которого ты видел, был, и нет его. Он выйдет из бездны и отправится в погибель. Жители земли, имена которых от начала мира не были записаны в книге жизни, удивятся, глядя на зверя, потому что он был, и нет его, и ещё придёт.

Это требует понимания и мудрости. Семь голов – это семь гор[b], на которых сидит женщина, 10 и семь царей, пять из которых уже пали, один есть, а другой ещё не пришёл, а когда придёт – то ненадолго. 11 Зверь, который был и которого нет, – это восьмой царь, и он из числа семи, и идёт к погибели.

12 Десять рогов, которые ты видел, – это десять царей, ещё не получивших своего царства, но вместе со зверем они на один час получат царскую власть.[c] 13 У них одна общая цель, и они отдадут свою силу и власть зверю. 14 Они будут сражаться с Ягнёнком, но Ягнёнок одержит над ними победу, потому что Он Владыка владык[d] и Царь царей, и с Ним – Его избранные, призванные и верные последователи.

15 Потом ангел сказал мне:

– Воды, которые ты видел, там, где сидит блудница, – это народы, скопления людей, племена и языки. 16 Зверь и десять рогов, которые ты видел, возненавидят блудницу. Они разорят её, оставят нагой, будут поедать её тело и жечь её в огне. 17 Потому что Всевышний внушил этим десяти рогам желание исполнить Его волю и единодушно отдать зверю их царскую власть до тех пор, пока не исполнится сказанное Всевышним. 18 Женщина, которую ты видел, – это великий город, царствующий над всеми царями земли.

Notas al pie

  1. 17:1 См. Иер. 51:13.
  2. 17:9 Горы часто символизировали царства этого мира.
  3. 17:12 См. Дан. 7:23-24.
  4. 17:14 См. Втор. 10:17; Заб. 135:3.

Słowo Życia

Objawienie św. Jana 17

Kobieta i bestia

1Jeden z siedmiu aniołów, trzymających puchary, podszedł do mnie i rzekł:

—Chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką, która siedzi nad wieloma wodami. Grzeszyli z nią władcy całego świata, a mieszkańcy ziemi byli upojeni jej rozwiązłością.

Dzięki mocy Ducha, anioł przeniósł mnie na pustynię, gdzie zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii o siedmiu głowach i dziesięciu rogach, na której wypisano imiona obrażające Boga. Kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat. Miała też na sobie biżuterię ze złota, szlachetnych kamieni i pereł, w ręku zaś trzymała złoty kielich, wypełniony jej rozwiązłością i obrzydliwymi czynami. Na czole miała tajemniczy napis:

WIELKI BABILON,

MATKA PROSTYTUTEK

ORAZ WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI

NA ŚWIECIE.

Zauważyłem, że kobieta ta jest pijana—upojona krwią świętych, którzy zostali zamordowani za wierność Jezusowi. Bardzo mnie to wszystko zdziwiło. Wtedy anioł powiedział:

—Czemu tak się dziwisz? Odsłonię przed tobą tajemnicę tej kobiety oraz bestii, mającej siedem głów i dziesięć rogów, niosącej ją na swoim grzbiecie. Bestia, którą zobaczyłeś, wcześniej była, lecz teraz jej nie ma. Wyjdzie jednak z otchłani, ale spotka ją zagłada. Wtedy mieszkańcy ziemi, których imiona nie zostały przed powstaniem świata zapisane w księdze życia, zdziwią się. Zobaczą bowiem bestię, która wcześniej była, a teraz jej nie ma, ale jeszcze się pojawi. Zrozumienie tego wymaga dużej mądrości: Siedem głów bestii to siedem wzgórz, na których siedzi kobieta—a także siedmiu władców. 10 Pięciu już upadło, szósty właśnie panuje, a siódmy dopiero się pojawi. Jego rządy będą jednak krótkotrwałe. 11 Bestia, która wcześniej była, a teraz jej nie ma, to ósmy władca. Jest on jednym z siedmiu, ale pojawi się ponownie, czeka go jednak zagłada. 12 Dziesięć rogów to dziesięciu władców, którzy nie objęli jeszcze władzy. Otrzymają ją na krótki czas i będą rządzić razem z bestią. 13 Jednomyślnie postanowią podporządkować jej całą swoją potęgę i władzę. 14 I wypowiedzą wojnę Barankowi, ale On pokona ich, bo jest Panem panów i Królem królów. Razem z Nim zwycięstwo odniosą wierni słudzy Boga, którzy zostali przez niego powołani i wybrani.

15 Anioł mówił dalej:

—Wody, nad którymi siedzi prostytutka, to ludzie różnych narodowości, ras i języków. 16 Bestia i jej dziesięć rogów, które ujrzałeś, znienawidzą prostytutkę. Zrzucą z niej ubranie, pożrą jej ciało i spalą ją w ogniu. 17 Bóg sprawi, że wykonają Jego plan: jednomyślnie oddadzą władzę bestii. Będzie ona władać do czasu wypełnienia się Bożego słowa. 18 Kobieta, którą widziałeś, jest natomiast wielkim miastem, panującym nad wszystkimi władcami ziemi.