Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 9

1Всевышний благословил Нуха и его сыновей, и сказал им:

– Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Пусть страх и ужас перед вами охватит всех зверей земных и всех птиц небесных, всех пресмыкающихся и всех морских рыб: они отданы вам в руки. Всё, что живёт и движется, будет вам в пищу. Как прежде Я дал вам зелёные растения, так и теперь Я отдаю вам всё.

Но не ешьте мяса, в котором ещё есть кровь. И за вашу кровь Я непременно потребую расплаты. Я потребую расплаты за неё с каждого животного, и со всякого человека Я тоже потребую ответа за жизнь его ближнего.

Кто бы ни пролил кровь человека, –
    рукою человека прольётся и его кровь.
Потому что человек создан
    по образу Всевышнего.

Вы же плодитесь и размножайтесь, расселяйтесь на земле и умножайтесь на ней.

Потом Всевышний сказал Нуху и его сыновьям:

– Ныне Я заключаю священное соглашение с вами и вашими потомками, 10 и со всяким живым существом, которое было с вами, – птица ли, скот или дикий зверь – со всеми, кто вышел с вами из ковчега, и с каждым зверем на земле. 11 Я заключаю с вами священное соглашение:

никогда впредь всё живое не будет истреблено водами потопа;
никогда впредь не будет потоп губить землю.

12 Всевышний сказал:

– Вот знак священного соглашения, которое Я заключаю на все времена между Мной и вами, и каждым живым существом, которое с вами. 13 Я ставлю в облаках Мою радугу, и она будет знаком священного соглашения между Мной и землёй. 14 Когда бы Я ни навёл облака на землю, в облаках появится радуга, 15 и Я вспомню Моё священное соглашение между Мной и вами, и каждым живым существом: никогда впредь воды не прольются потопом, чтобы погубить всё живое. 16 Всякий раз, когда радуга появится в облаках, Я увижу её и вспомню вечное священное соглашение между Мной и всеми живыми существами, какие есть на земле.

17 Так Всевышний сказал Нуху:

– Вот знак священного соглашения, который Я заключил между Мной и всем живым на земле.

Сыновья Нуха

18 Сыновья Нуха, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет (Хам – отец Ханаана). 19 Эти трое – сыновья Нуха, и от них произошли люди, которые рассеялись по земле.

20 Нух принялся возделывать землю и сажать виноград[a]. 21 Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал обнажённый в своём шатре. 22 Хам, отец Ханаана, увидел наготу своего отца и, выйдя, рассказал об этом братьям. 23 Но Сим и Иафет взяли одежду, положили её себе на плечи и, пятясь, вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы им не увидеть наготы отца.

24 Когда Нух проснулся уже трезвым и узнал, что сделал с ним младший сын, 25 он сказал:

– Будь проклят Ханаан!
    Последним из рабов
    будет он своим братьям.

26 Ещё он сказал:

– Благословен Вечный, Бог Сима!
    Да будет Ханаан рабом Сима.
27 Да расширит Всевышний земли Иафета[b];
    да живёт Иафет в шатрах Сима,
    и да будет Ханаан его рабом.

28 После потопа Нух жил триста пятьдесят лет. 29 Всего Нух прожил девятьсот пятьдесят лет.

Notas al pie

  1. 9:20 Или: «был первым, кто посадил виноград».
  2. 9:27 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иафет и форма глагола «расширит» (иафет).

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 9

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

1Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. Frica şi groaza de voi să fie peste toate vieţuitoarele pământului, peste păsările cerului, peste toate creaturile care mişună pe pământ şi peste toţi peştii mării. Ele vă sunt date în stăpânire. Tot ce se mişcă şi are viaţă vă va fi hrană. Aşa cum v-am dat plantele verzi, acum vă dau totul. Dar să nu mâncaţi carne cu viaţa ei, adică cu sânge.[a] Pentru sângele vieţilor voastre voi cere socoteală; voi cere socoteală de la orice vietate. Iar din mâna omului, voi cere socoteală pentru viaţa semenului său.

Cine varsă sângele omului,
    de om sângele-i va fi vărsat,
căci după chipul lui Dumnezeu
    l-a făcut Dumnezeu pe om.

Iar voi, fiţi roditori şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el.“[b]

Apoi Dumnezeu le-a spus lui Noe şi fiilor săi: „Fac un legământ cu voi, cu urmaşii[c] voştri 10 şi cu toate vieţuitoarele care au fost cu voi – păsările, vitele şi toate animalele sălbatice care au fost cu voi, toate cele care au ieşit din arcă – cu toate vieţuitoarele de pe pământ. 11 Închei un legământ cu voi: niciodată nu vor mai fi distruse toate creaturile de apele vreunui potop şi niciodată nu va mai fi vreun potop care să distrugă pământul.“ 12 Dumnezeu a mai zis: „Acesta este semnul legământului pe care îl fac cu voi şi cu toate vieţuitoarele care au fost cu voi, pentru toate generaţiile viitoare: 13 pun în nori curcubeul Meu; el va fi semnul legământului dintre Mine şi pământ. 14 Când voi aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori, 15 Îmi voi aminti de legământul pe care l-am făcut cu voi şi cu toate vieţuitoarele de toate felurile. Apele nu vor mai deveni niciodată potop care să distrugă toate creaturile. 16 Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea şi Îmi voi aminti de legământul veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de toate felurile care sunt pe pământ.“ 17 Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut cu toate creaturile care sunt pe pământ.“

Fiii lui Noe

18 Fiii lui Noe, care au ieşit din arcă, au fost: Sem, Ham şi Iafet. Ham a fost tatăl lui Canaan. 19 Aceştia trei au fost fiii lui Noe şi din ei s-au răspândit oameni pe tot pământul.

20 Noe a început să lucreze pământul şi a plantat o vie[d]. 21 El a băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezbrăcat în cortul său. 22 Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi le-a spus despre acest lucru celor doi fraţi ai săi de afară. 23 Dar Sem şi Iafet au luat o haină, şi-au pus-o pe umeri, au intrat în cort mergând cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor; feţele lor erau întoarse, astfel încât ei n-au văzut goliciunea tatălui lor. 24 Când Noe s-a trezit din beţie şi a aflat ce i-a făcut fiul său cel tânăr, 25 a zis:

„Blestemat să fie Canaan;
    să fie cel mai de jos dintre sclavi
        pentru fraţii săi.“[e]

26 Noe a mai zis:

„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem,
    iar Canaan să-i fie sclav.
27 Fie ca Dumnezeu să mărească teritoriul lui Iafet[f];
    el să locuiască în corturile lui Sem,
        iar Canaan să-i fie sclav.“

28 După potop Noe a mai trăit trei sute cincizeci de ani. 29 Astfel, Noe a trăit în total nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.

Notas al pie

  1. Geneza 9:4 Vezi Lev. 17:14
  2. Geneza 9:7 Vezi 1:28-30
  3. Geneza 9:9 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 3:15
  4. Geneza 9:20 Sau: Noe, om al pământului, a fost primul care a plantat o vie.
  5. Geneza 9:25 Sau: să fie cel mai de jos dintre sclavii fraţilor săi.
  6. Geneza 9:27 Iafet sună asemănător cu termenul ebraic pentru a extinde