Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 7

Великий потоп

1Вечный сказал Нуху:

– Войди в ковчег со всей своей семьёй, потому что Я вижу, что среди всех живущих ныне лишь ты праведен передо Мной. Возьми с собой по семь пар каждого вида чистых животных и по паре от каждого вида нечистых, и по семь пар каждого вида птиц – самцов и самок – чтобы сохранить их виды на земле. Через семь дней Я пошлю дождь на землю, на сорок дней и сорок ночей; и Я сотру с лица земли всех живых существ, которых Я создал.

Нух сделал всё, как повелел ему Вечный. Когда воды потопа пришли на землю, Нуху было шестьсот лет. Нух, его сыновья, его жена и жёны его сыновей вошли в ковчег, чтобы спастись от потопа. 8-9 Чистые и нечистые животные, птицы и все пресмыкающиеся пришли к Нуху и вошли в ковчег парами, самец и самка, как повелел Нуху Всевышний.

10 Семь дней спустя воды потопа хлынули на землю. 11 На шестисотый год жизни Нуха, в семнадцатый день второго месяца, прорвались все источники великой бездны, раскрылись окна неба, 12 и дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей. 13 В тот самый день и вошли в ковчег Нух, его сыновья Сим, Хам и Иафет, жена Нуха и жёны трёх его сыновей. 14 С ними вошли все виды животных: дикие звери, домашний скот, все пресмыкающиеся, все птицы, все крылатые существа. 15 Все, в ком дышит жизнь, пришли к Нуху и вошли в ковчег парами, 16 самец и самка, как велел Нуху Всевышний. И тогда Вечный затворил за ним дверь.

17 Потоп был на земле сорок дней, и воды, прибывая, подняли ковчег высоко над землёй. 18 Воды всё прибывали и настолько поднялись, что ковчег поплыл. 19 Они так высоко поднялись на земле, что покрыли все высокие горы под небом. 20 Воды поднялись и покрыли все горы почти на семь метров[a]. 21 Всё живое, что двигалось по земле, погибло: птицы, скот, дикие звери, все пресмыкающиеся и все люди. 22 Всё на суше, в чьих ноздрях было дыхание жизни, умерло; 23 всякое живое существо на земле было уничтожено: люди и звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Остался только Нух и те, кто были с ним в ковчеге. 24 Потоп набирал силу на земле сто пятьдесят дней.

Notas al pie

  1. 7:20 Букв.: «пятнадцать локтей».

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 7

1Apoi Domnul i-a zis lui Noe: „Intră în arcă, tu şi toată familia ta, pentru că am văzut că, din această generaţie, doar tu eşti drept înaintea Mea. Ia cu tine şapte perechi din toate animalele curate, mascul şi femelă, şi câte o pereche din animalele necurate, mascul şi femelă. Ia câte şapte perechi din păsările cerului, mascul şi femelă, ca să le păstrezi vie sămânţa pe pământ, pentru că, peste şapte zile, voi trimite ploaie pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe pământ toate vieţuitoarele pe care le-am făcut.“ Noe a făcut toate aceste lucruri aşa cum i-a poruncit Domnul.

Noe avea şase sute de ani când au venit apele potopului pe pământ. Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soţia sa şi cu soţiile fiilor săi, pentru ca să scape de apele potopului. Dintre vitele curate şi necurate, dintre păsările şi toate animalele mici care mişună pe pământ[a] au intrat în arca lui Noe două câte două, mascul şi femelă, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit lui Noe. 10 După şapte zile, au venit pe pământ apele potopului. 11 În al şase sutelea an al vieţii lui Noe, în a şaptesprezecea zi a lunii a doua, toate fântânile marelui adânc au ţâşnit, iar stăvilarele cerului s-au deschis. 12 Ploaia a căzut pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 13 Noe, fiii săi, Sem, Ham şi Iafet, soţia sa, precum şi cele trei soţii ale fiilor săi au intrat în arcă în aceeaşi zi 14 şi împreună cu ei, toate vieţuitoarele potrivit felurilor lor, toate animalele potrivit felurilor lor, toate animalele mici care mişună pe pământ, potrivit felurilor lor şi toate păsările potrivit felurilor lor – toate păsările şi toate creaturile înaripate. 15 Dintre toate creaturile care au suflare de viaţă în ele, au intrat în arca lui Noe două câte două. 16 Animalele, mascul şi femelă dintre toate creaturile, au intrat în arca lui Noe, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit acestuia; apoi Domnul l-a închis înăuntru.

17 Potopul a ţinut patruzeci de zile pe pământ; apele au crescut şi au înălţat arca, iar ea s-a ridicat cu mult deasupra pământului. 18 Apele s-au ridicat şi au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor. 19 Apele s-au ridicat aşa de mult pe pământ, încât toţi munţii înalţi de sub cerul întreg au fost acoperiţi. 20 Apele s-au ridicat deasupra munţilor, acoperindu-i cu aproape cincisprezece coţi[b]. 21 Toate creaturile care mişunau pe pământ au pierit: păsări, vite, animale sălbatice, toate animalele mici care mişună pe pământ şi toţi oamenii. 22 Toate creaturile de pe uscat, care aveau în nări suflare de viaţă, au murit. 23 Dumnezeu a şters de pe pământ toate vieţuitoarele: om şi vite, animale mici şi păsări ale văzduhului; toate au fost şterse de pe pământ. Doar Noe a rămas împreună cu cei care erau cu el în arcă. 24 Apele au fost mari pe pământ timp de o sută cincizeci de zile.

Notas al pie

  1. Geneza 7:8 Vezi nota de la 1:24; şi în vs. 14, 23
  2. Geneza 7:20 Aproximativ 7,5 m