Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 6

Замысел об уничтожении человечества

1Люди начали умножаться на земле, и у них стали рождаться дочери. Сыны Всевышнего увидели, что человеческие дочери прекрасны, и стали брать их себе в жёны, каждый по своему выбору.[a]

Вечный сказал:

– Не будет Дух Мой в противоборстве с человеком вечно, потому что человек смертен[b]; все они будут уничтожены через сто двадцать лет[c].

В те дни, после того как сыны Всевышнего стали входить к человеческим дочерям, и те рожали им детей, – были на земле исполины[d]. Это были герои, знаменитые с древних времён.

Вечный увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли постоянно склоняются к злу. Вечный пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце Его наполнилось болью.

И сказал Вечный:

– Я сотру с лица земли человеческий род, который Я сотворил. Я уничтожу и людей, и животных, и пресмыкающихся, и птиц небесных, потому что Я сожалею, что создал их.

Построение ковчега для спасения Нуха

Но Нух нашёл милость в глазах Вечного.

Вот рассказ о Нухе.

Среди людей того времени лишь только Нух был праведен и безупречен; он пребывал в общении со Всевышним. 10 У Нуха было трое сыновей: Сим, Хам и Иафет.

11 В глазах Всевышнего земля преисполнилась разврата и насилия. 12 Всевышний увидел, как испорчена земля из-за того, что все люди на земле извратили свои пути.

13 Тогда Всевышний сказал Нуху:

– Я положу конец всему человеческому роду, потому что из-за него земля преисполнилась насилия. Я погублю его вместе со всей землёй. 14 Сделай себе ковчег из кипарисового дерева, и сделай в нём комнаты, и осмоли его изнутри и снаружи. 15 Вот как тебе нужно его построить: ковчег должен быть сто тридцать пять метров в длину, двадцать два с половиной метра в ширину и тринадцать с половиной метров[e] в высоту. 16 Сделай для него крышу[f] и в верху сведи ковчег к сорока пяти сантиметрам[g]. Поставь сбоку дверь и сделай нижнюю, среднюю и верхнюю палубы. 17 Я наведу на землю воды потопа, чтобы погубить всё, что живёт под небом, всякое существо, в котором дышит жизнь. Всё, что есть на земле, погибнет. 18 Но с тобой Я заключу священное соглашение, и ты войдёшь в ковчег – ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жёны твоих сыновей. 19 Введи в ковчег всех живых существ по паре, самца и самку, чтобы они остались в живых вместе с тобой. 20 К тебе придут, чтобы тоже остаться в живых, по паре от каждого вида птиц, зверей и каждого вида пресмыкающихся. 21 Возьми в запас самой разной еды, чтобы кормиться и тебе, и им.

22 Нух сделал всё точно так, как велел ему Всевышний.

Notas al pie

 1. 6:2 Сыны Всевышнего   – имеются несколько различных толкований: 1) злые цари или правители, которые насильно брали себе в жёны женщин, каких они желали, и устраивали себе гаремы; 2) потомки Сифа, которые женились на безбожных девушках из рода Каина; 3) ангелы (или демоны), которые вступали в половой контакт с людьми.
 2. 6:3 Или: «развращён».
 3. 6:3 Или: «Их жизнь не будет превышать ста двадцати лет».
 4. 6:4 Исполины   – на языке оригинала это название звучит как слово, означающее: «падшие люди». Позднее они стали знаменитым родом воинственных гигантов (см. Чис. 13:34).
 5. 6:15 Букв.: «триста… пятьдесят… тридцать локтей».
 6. 6:16 Или: «отверстие для света».
 7. 6:16 Букв.: «одному локтю».

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 6

Potopul

1Când oamenii au început să se înmulţească pe pământ şi li s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat dintre ele ca soţii pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne[a] pentru totdeauna în om, pentru că el este carne[b]; zilele lui vor fi în număr de o sută douăzeci de ani.“ Pe pământ trăiau uriaşi[c] în zilele acelea – şi chiar şi după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii. Aceştia au fost eroii din vechime, oameni cu renume.

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că fiecare înclinaţie a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai înspre rău. Domnului I-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ şi s-a întristat în inima Lui. El a zis: „Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat, atât pe el, cât şi vitele, animalele mici[d] şi păsările cerului, pentru că Îmi pare rău că le-am făcut.“ Dar Noe a găsit har înaintea Domnului.

Aceasta este istoria[e] lui Noe. Noe a fost un om drept şi integru între cei din generaţia sa; el a umblat cu Dumnezeu. 10 Noe a avut trei fii: Sem, Ham şi Iafet.

11 Pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu şi plin de violenţă. 12 Dumnezeu a văzut că pământul era corupt, pentru că toate creaturile de pe pământ îşi stricaseră căile. 13 Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Sfârşitul tuturor creaturilor este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violenţă din cauza lor; le voi distruge împreună cu pământul. 14 Fă-ţi o arcă din lemn de gofer[f]. Fă-i nişte încăperi[g] şi acoper-o cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară. 15 Să o faci astfel: lungimea ei să fie de trei sute de coţi, lăţimea – de cincizeci, iar înălţimea – de treizeci[h]. 16 Fă-i un acoperiş[i] pe care să-l prelungeşti cu un cot[j] . Pune uşa arcei pe o parte a sa. Să faci arca cu trei punţi: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus. 17 Eu voi aduce un potop de apă pe pământ ca să distrug toate creaturile de sub ceruri, care au suflare de viaţă în ele; şi tot ce este pe pământ va pieri. 18 Dar voi face un legământ cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soţia ta şi cu soţiile fiilor tăi. 19 Să aduci în arcă câte o pereche din fiecare fel de vieţuitoare, ca să le ţii vii împreună cu tine. Această pereche să fie mascul şi femelă. 20 Să vină la tine înăuntru, ca să le ţii vii, câte o pereche din fiecare fel de păsări, din fiecare fel de animale sălbatice şi din fiecare fel de animale mici care mişună pe pământ. 21 Ia cu tine din fiecare fel de mâncare şi depoziteaz-o; ea va sluji drept hrană pentru tine şi pentru ele.“ 22 Noe a făcut toate aceste lucruri aşa cum i-a poruncit Dumnezeu.

Notas al pie

 1. Geneza 6:3 Sau: nu se va lupta
 2. Geneza 6:3 Sau: pentru că el este trup, cu sensul de natură mortală ori pervertită
 3. Geneza 6:4 Ebr.: Nefilim („Cei căzuţi“), oameni de înălţime şi putere neobişnuită (vezi Num. 13:31-33)
 4. Geneza 6:7 Vezi nota de la 1:24; şi în v. 20
 5. Geneza 6:9 Vezi nota de la 2:4
 6. Geneza 6:14 Probabil o specie de chiparos
 7. Geneza 6:14 Sau: Fă-o (probabil cu sensul de a o căptuşi) cu trestie
 8. Geneza 6:15 Un cot măsura între 45-55 cm (50 cm); aproximativ 150 m, 25 m, 15 m
 9. Geneza 6:16 Sau: fereastră
 10. Geneza 6:16 Un cot măsura între 45 cm (cotul standard evreiesc) şi 52 cm (cotul regal şi cel babilonian); aproximat la 0,5 m; aproximativ 1,2 m lungime şi 0,75 m lăţime şi înălţime)