Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 35

Якуб возвращается в Вефиль

1Всевышний сказал Якубу:

– Пойди в Вефиль, поселись там и построй там жертвенник Всевышнему, Который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Есава.

Якуб сказал своим домашним и всем, кто был с ним:

– Избавьтесь от всех идолов, которые у вас с собой, очиститесь и переоденьтесь. Потом соберитесь в дорогу, и мы отправимся в Вефиль, где я построю жертвенник Всевышнему, Который ответил мне в день бедствия и был со мной, куда бы я ни шёл.

Они отдали Якубу всех чужих богов, которые у них были, и серьги из ушей[a], и Якуб закопал их под дубом в Шехеме. Потом они отправились в путь, и ужас Всевышнего объял все города вокруг них, так что никто не преследовал детей Якуба.

Якуб и все, кто был с ним, пришли в Луз (то есть Вефиль) в земле Ханаана. Там он построил жертвенник и назвал то место Ил-Вефиль («Всевышний, явившийся в Вефиле»), потому что там Всевышний открылся ему, когда он бежал от своего брата.

Девора, кормилица Рабиги, умерла и была похоронена под дубом близ Вефиля. Поэтому он был назван Аллон-Бахут («дуб плача»).

Когда Якуб вернулся из Паддан-Арама, Всевышний вновь явился ему и благословил его. 10 Всевышний сказал ему:

– Твоё имя Якуб, но отныне ты не будешь называться Якубом: имя тебе будет Исраил.[b]

Так Он назвал его Исраилом.

11 Всевышний сказал ему:

– Я – Бог Всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов произойдут от тебя, и цари произойдут от твоих чресел[c]. 12 Землю, которую Я дал Ибрахиму и Исхаку, Я отдаю тебе, и отдам её твоим потомкам.

13 И Всевышний поднялся от него там, где Он говорил с ним.

14 Якуб поставил каменный столб на том месте, где Всевышний говорил с ним, и возлил на него вино как жертву возлияния и масло. 15 Якуб назвал место, где Всевышний говорил с ним, Вефиль («дом Всевышнего»).

Смерть Рахили

16 Они покинули Вефиль и были уже недалеко от Ефрафы, когда Рахиля начала рожать, и роды были очень трудные. 17 Она сильно мучилась при родах, и женщина, принимавшая роды, сказала ей:

– Не бойся – у тебя будет ещё один сын.

18 Умирая, Рахиля назвала сына Бен-Они («сын моей скорби»), но отец назвал его Вениамин («сын моей правой руки»). 19 Рахиля умерла и была похоронена на пути в Ефрафу (то есть Вифлеем). 20 Над её могилой Якуб поставил памятный камень; это тот камень, что стоит над могилой Рахили до сего дня.

21 Исраил продолжал путь и поставил шатёр за Мигдал-Едер. 22 Когда Исраил жил в той земле, Рувим лёг с наложницей отца Билхой, и Исраил узнал об этом.

Сыновья Якуба

У Якуба было двенадцать сыновей.

23 От Лии:

Рувим, первенец Якуба, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар и Завулон.

24 От Рахили:

Юсуф и Вениамин.

25 От служанки Рахили Билхи:

Дан и Неффалим.

26 От Лииной служанки Зелфы:

Гад и Ашир.

Вот сыновья Якуба, рождённые ему в Паддан-Араме.

Возвращение Якуба к отцу и смерть Исхака

27 Якуб пришёл к своему отцу Исхаку в Мамре, что рядом с Кириат-Арбой (то есть Хевроном), где жили пришельцами Ибрахим и Исхак. 28 Всего дней жизни Исхака было сто восемьдесят лет; 29 и Исхак испустил дух, умер и отошёл к своим предкам, старым и насытившимся жизнью. Его сыновья Есав и Якуб похоронили его.

Notas al pie

 1. 35:4 По-видимому, это были амулеты, которые носили другие народы для защиты от злых духов. Всевышний запрещает носить такие амулеты, потому что Своих детей Он Сам защищает от злых духов.
 2. 35:10 См. 32:28.
 3. 35:11 Чресла   – бёдра, поясница.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 35

Întoarcerea lui Iacov la Betel

1Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov astfel: „Scoală-te, du-te la Betel, locuieşte acolo şi zideşte un altar pentru Dumnezeul Care ţi S-a arătat pe când fugeai de fratele tău, Esau.“ Iacov le-a spus celor din familia sa şi tuturor celor care erau cu el: „Îndepărtaţi zeii care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, pentru ca să ne sculăm şi să mergem la Betel unde voi zidi un altar pentru Dumnezeul Care mi-a răspuns în ziua necazului meu şi Care a fost cu mine pe oriunde am umblat.“ Ei i-au dat lui Iacov toţi zeii pe care-i aveau şi cerceii[a] pe care-i purtau în urechi. După ce i-a îngropat sub terebintul care se afla lângă Şehem, au pornit la drum. Groaza lui Dumnezeu a cuprins cetăţile din împrejurimi, astfel încât nimeni nu i-a urmărit. Iacov a ajuns la Luz, adică Betel, care se află în Canaan, împreună cu toţi cei care erau cu el. Acolo a zidit un altar şi a pus acelui loc numele El-Betel[b], pentru că Dumnezeu Însuşi i Se arătase acolo, pe când fugea de fratele său, Esau. Debora, doica Rebecăi, a murit şi a fost îngropată sub un stejar, mai jos de Betel; de aceea stejarul a fost numit Alon-Bakut[c].

După ce Iacov s-a întors din Padan-Aram, Dumnezeu i S-a arătat din nou, l-a binecuvântat 10 şi i-a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai numi Iacov[d], ci numele tău va fi Israel[e].“ Şi l-a numit Israel. 11 Dumnezeu i-a mai zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atoputernic[f]: fii roditor şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri vor ieşi din tine, chiar regi vor ieşi din coapsele tale. 12 Ţara pe care le-am dat-o lui Avraam şi Isaac ţi-o voi da ţie şi seminţei[g] tale după tine.“ 13 Apoi Dumnezeu S-a înălţat de la el, din locul în care îi vorbise. 14 Iacov a aşezat un stâlp de piatră în locul în care Dumnezeu îi vorbise şi a turnat o jertfă de băutură şi untdelemn pe el. 15 Iacov a numit locul în care Dumnezeu îi vorbise, Betel[h].

Moartea Rahelei şi a lui Isaac

16 După aceea au plecat din Betel şi, înainte de a ajunge la Efrata, pe Rahela au apucat-o durerile naşterii. A avut o naştere grea. 17 Pe când era în durerile naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, pentru că mai ai un fiu.“ 18 În timp ce îşi dădea sufletul, pentru că era pe moarte, Rahela i-a pus băiatului numele Ben-Oni[i]; însă tatăl său i-a pus numele Beniamin[j]. 19 Rahela a murit şi a fost îngropată pe drumul spre Efrata, adică Betleem. 20 Iacov a aşezat un stâlp pe mormântul ei, stâlp care se află pe mormântul Rahelei şi astăzi. 21 Israel şi-a continuat călătoria şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22 În timp ce Israel locuia în acel ţinut, Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său, dar Israel a aflat despre acest lucru. Iacov avea doisprezece fii.

23 Fiii Leei au fost: Ruben, întâiul născut al lui Iacov;

Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.

24 Fiii Rahelei au fost: Iosif şi Beniamin.

25 Fiii Bilhei, sclava Rahelei, au fost: Dan şi Neftali.

26 Fiii Zilpei, sclava Leei, au fost: Gad şi Aşer.

Aceştia au fost fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27 Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, în Mamre, lângă Chiriat-Arba, adică Hebron, unde au locuit ca străini Avraam şi Isaac. 28 Isaac a trăit o sută optzeci de ani. 29 El şi-a dat ultima suflare şi astfel a murit bătrân şi sătul de zile, fiind adăugat la poporul său; iar Esau şi Iacov, fiii săi, l-au îngropat.

Notas al pie

 1. Geneza 35:4 Purtaţi ca amulete; obicei religios păgân (vezi Osea 2:13)
 2. Geneza 35:7 El-Betel înseamnă Dumnezeul Betelului
 3. Geneza 35:8 Alon-Bakut înseamnă Stejarul Bocetului
 4. Geneza 35:10 Iacov înseamnă Cel care ţine de călcâi (la figurat: Înşelător)
 5. Geneza 35:10 Israel înseamnă El se luptă cu Dumnezeu
 6. Geneza 35:11 Ebr.: El-Şadai
 7. Geneza 35:12 Vezi noza de la 12:7
 8. Geneza 35:15 Betel înseamnă Casa lui Dumnezeu
 9. Geneza 35:18 Ben-Oni înseamnă Fiul necazului meu
 10. Geneza 35:18 Beniamin înseamnă Fiul dreptei mele sau Fiul născut în sud, deosebindu-l de ceilalţi fii care s-au născut în nord; cu faţa spre răsărit, sudul se află la dreapta