Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 11

Вавилонская башня

1Во всём мире был один язык и одно наречие. Двигаясь к востоку[a], люди вышли на равнину в Вавилонии и поселились там.

Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжём их получше.

Кирпичи у них были вместо камня, и смола вместо известкового раствора. Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить своё имя и не рассеяться по всей земле.

Вечный сошёл посмотреть на город и башню, которые строили люди, и сказал:

– Все люди – один народ и у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. Сойдём же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

И Вечный рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. Вот почему он был назван Вавилоном («смешение»)[b] – ведь Вечный смешал там язык всего мира. Оттуда Он рассеял их по всей земле.

Потомки от Сима до Ибрама

10 Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арфаксад, через два года после потопа. 11 После рождения Арфаксада, Сим жил пятьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

12 Когда Арфаксад прожил тридцать пять лет, у него родился Шелах. 13 После рождения Шелаха, Арфаксад жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

14 Когда Шелах прожил тридцать лет, у него родился Евер. 15 После рождения Евера, Шелах жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

16 Когда Евер прожил тридцать четыре года, у него родился Фалек. 17 После рождения Фалека, Евер жил четыреста тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

18 Когда Фалек прожил тридцать лет, у него родился Реу. 19 После рождения Реу, Фалек жил двести девять лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

20 Когда Реу прожил тридцать два года, у него родился Серуг. 21 После рождения Серуга, Реу жил двести семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

22 Когда Серуг прожил тридцать лет, у него родился Нахор. 23 После рождения Нахора, Серуг жил двести лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

24 Когда Нахор прожил двадцать девять лет, у него родился Терах. 25 После рождения Тераха, Нахор жил сто девятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

26 После того как Терах прожил семьдесят лет, у него родились Ибрам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Харран

27 Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Ибрам, Нахор и Аран. У Арана родился Лут. 28 Когда его отец Терах был ещё жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29 Ибрам и Нахор взяли себе жён. Жену Ибрама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30 Сара была бесплодна, и у неё не было детей.

31 Терах взял своего сына Ибрама, своего внука Лута, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Ибрама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но дойдя до Харрана, они поселились там. 32 Терах жил двести пять лет и умер в Харране.

Notas al pie

  1. 11:2 Или: «с востока».
  2. 11:9 На языке оригинала наблюдается игра слов: вавилонское баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал).

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 11

Turnul Babel

1Tot pământul vorbea o singură limbă şi folosea aceleaşi cuvinte. Venind dinspre răsărit[a], oamenii au găsit o câmpie în ţara Şinar[b] şi s-au aşezat acolo. Ei şi-au spus unul altuia: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem bine.“ Ei foloseau cărămizi în loc de pietre şi smoală în loc de mortar. Apoi au zis: „Haidem să ne construim o cetate şi un turn cu vârful până la cer şi să ne facem un nume, altfel vom fi împrăştiaţi pe tot pământul.“

Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care oamenii le construiau. Domnul a zis: „Ei sunt un singur popor, toţi au aceeaşi limbă, iar acesta este doar începutul a ceea ce vor să facă; nimic din ceea ce şi-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, pentru ca ei să nu-şi mai înţeleagă limba unul altuia.“ Astfel, Domnul i-a împrăştiat de acolo pe tot pământul, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel[c], pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ şi apoi i-a împrăştiat pe tot pământul.

Urmaşii lui Sem până la Avram

10 Aceasta este genealogia[d] lui Sem.

La vârsta de o sută de ani, la doi ani după potop, lui Sem i s-a născut Arpahşad. 11 După naşterea lui Arpahşad, Sem a mai trăit cinci sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, lui Arpahşad i s-a născut Şelah. 13 După naşterea lui Şelah, Arpahşad a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.[e]

14 La vârsta de treizeci de ani, lui Şelah i s-a născut Eber. 15 După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, lui Eber i s-a născut Peleg. 17 După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

18 La vârsta de treizeci de ani, lui Peleg i s-a născut Reu. 19 După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, lui Reu i s-a născut Serug. 21 După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

22 La vârsta de treizeci de ani, lui Serug i s-a născut Nahor. 23 După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, lui Nahor i s-a născut Terah. 25 După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

26 La vârsta de şaptezeci de ani, lui Terah i s-au născut Avram, Nahor şi Haran.

27 Aceasta este genealogia[f] lui Terah: Terah a fost tatăl lui Avram, Nahor şi Haran. Haran a fost tatăl lui Lot.

28 Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în ţara în care s-a născut, în Ur din Caldeea. 29 Avram şi Nahor şi-au luat soţii. Numele soţiei lui Avram era Sarai, iar numele soţiei lui Nahor era Milca. Ea era fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi al Iscăi. 30 Sarai era stearpă; ea nu avea copii.

31 Terah i-a luat pe fiul său Avram şi pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum şi pe Sarai, nora sa şi soţia fiului său Avram, şi au ieşit împreună din Ur, din Caldeea, ca să meargă în Canaan; dar când au ajuns în Haran, s-au aşezat acolo. 32 Terah a trăit două sute cinci ani, apoi a murit în Haran.

Notas al pie

  1. Geneza 11:2 Sau: în răsărit; sau: înspre răsărit; sensul este nesigur
  2. Geneza 11:2 Babilonia
  3. Geneza 11:9 Babel (akkadiană) înseamnă cale (poartă) spre zeu şi sună asemănător cu termenul ebraic pentru confuzie sau încurcătură.
  4. Geneza 11:10 Vezi nota de la 2:4
  5. Geneza 11:13 TM; LXX (vezi şi nota de la 10:24): La vârsta de o sută treizeci şi cinci de ani, lui Arfaxad i s-a născut Cainan. După ce i s-a născut Cainan, Arfaxad a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit. La vârsta de o sută treizeci de ani lui Cainan i s-a născut Şelah. După ce i s-a născut Şelah, Cainan a mai trăit trei sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit.
  6. Geneza 11:27 Vezi nota de la 2:4