Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 11

Вавилонская башня

1Во всём мире был один язык и одно наречие. Двигаясь к востоку[a], люди вышли на равнину в Вавилонии и поселились там.

Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжём их получше.

Кирпичи у них были вместо камня, и смола вместо известкового раствора. Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить своё имя и не рассеяться по всей земле.

Вечный сошёл посмотреть на город и башню, которые строили люди, и сказал:

– Все люди – один народ и у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. Сойдём же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

И Вечный рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. Вот почему он был назван Вавилоном («смешение»)[b] – ведь Вечный смешал там язык всего мира. Оттуда Он рассеял их по всей земле.

Потомки от Сима до Ибрама

10 Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арфаксад, через два года после потопа. 11 После рождения Арфаксада, Сим жил пятьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

12 Когда Арфаксад прожил тридцать пять лет, у него родился Шелах. 13 После рождения Шелаха, Арфаксад жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

14 Когда Шелах прожил тридцать лет, у него родился Евер. 15 После рождения Евера, Шелах жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

16 Когда Евер прожил тридцать четыре года, у него родился Фалек. 17 После рождения Фалека, Евер жил четыреста тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

18 Когда Фалек прожил тридцать лет, у него родился Реу. 19 После рождения Реу, Фалек жил двести девять лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

20 Когда Реу прожил тридцать два года, у него родился Серуг. 21 После рождения Серуга, Реу жил двести семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

22 Когда Серуг прожил тридцать лет, у него родился Нахор. 23 После рождения Нахора, Серуг жил двести лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

24 Когда Нахор прожил двадцать девять лет, у него родился Терах. 25 После рождения Тераха, Нахор жил сто девятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

26 После того как Терах прожил семьдесят лет, у него родились Ибрам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Харран

27 Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Ибрам, Нахор и Аран. У Арана родился Лут. 28 Когда его отец Терах был ещё жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29 Ибрам и Нахор взяли себе жён. Жену Ибрама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30 Сара была бесплодна, и у неё не было детей.

31 Терах взял своего сына Ибрама, своего внука Лута, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Ибрама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но дойдя до Харрана, они поселились там. 32 Терах жил двести пять лет и умер в Харране.

Notas al pie

  1. 11:2 Или: «с востока».
  2. 11:9 На языке оригинала наблюдается игра слов: вавилонское баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал).

Het Boek

Genesis 11

De toren van Babel

1In die tijd spraken alle mensen één taal. De bevolking groeide en trok in oostelijke richting. Toen ontdekte men in het land Sinear een grote vlakte, waar het goed wonen was. Veel mensen trokken daarheen en het werd een dichtbevolkt gebied.

De bewoners van die vlakte waren van plan een grote stad te bouwen en een hoge toren die tot in de hemel reikte. Een eeuwig monument voor de bouwers. ‘Op die manier krijgen we een centrale plaats voor onze mensen, zodat we niet steeds verder hoeven te zwerven,’ meenden zij. En zo begon de bouw van de stad. Ze bakten stenen en als cement gebruikten ze asfalt. 5,6 Toen de Here de bouw van de stad en de toren zag, zei Hij: ‘Kijk eens wat zij al bereiken nu ze nog maar aan het begin van hun samenwerking staan. Voor dit volk met zijn ene taal zal voortaan niets meer onmogelijk zijn! Laten Wij afdalen en hun verschillende talen geven, zodat zij elkaar niet meer begrijpen!’ Op die manier verspreidde God de mensen over de hele aarde en zij stopten met de bouw van de stad. Daarom werd die stad Babel (Verwarring) genoemd. Dat was de plaats waar de Here verwarring onder de mensen stichtte door hun verschillende talen te geven en over de hele aarde te verspreiden.

10,11 Hier is nog eens een opsomming, nu uitgebreider, van de nakomelingen van Sem. Twee jaar na de grote watervloed—Sem was toen honderd jaar oud—kreeg hij een zoon, Arpachsad. Na diens geboorte leefde Sem nog vijfhonderd jaar en kreeg nog vele zonen en dochters.

12,13 Toen Arpachsad vijfendertig jaar was, werd zijn zoon Selach geboren. Na Selachs geboorte leefde Arpachsad nog vierhonderddrie jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

14,15 Selach was dertig bij de geboorte van zijn zoon Eber. Daarna leefde hij nog vierhonderddrie jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

16,17 Eber was vierendertig toen zijn zoon Peleg werd geboren. Hij leefde toen nog vierhonderddertig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

18,19 Peleg was dertig toen zijn zoon Reü geboren werd. Hij leefde toen nog tweehonderdnegen jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

20,21 Bij Serugs geboorte was Reü tweeëndertig jaar. Daarna leefde hij nog tweehonderdzeven jaar en kreeg in die tijd nog meer zonen en dochters.

22,23 Serug was dertig toen zijn zoon Nachor werd geboren. In de tweehonderd jaar die hij daarna nog leefde, kreeg hij nog meer zonen en dochters.

24,25 Toen Terach werd geboren, was zijn vader Nachor zesentwintig. Nachor leefde nog honderdnegentien jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

26 Toen Terach zeventig was, kreeg hij drie zonen: Abram, Nachor en Haran. 27 Haran had een zoon, Lot. 28 Haran stierf echter jong in zijn geboorteland (Ur der Chaldeeën), zodat zijn vader hem overleefde. 29 In de tussentijd trouwde Abram met zijn halfzuster Sarai en Nachor trouwde met Milka, de dochter van Haran. Haran was ook de vader van Jiska.

30 Sarai was onvruchtbaar en kreeg geen kinderen.

31 Op een goede dag brak Terach op vanuit Ur der Chaldeeën om samen met Abram, Harans zoon Lot en Abrams vrouw Sarai naar het land Kanaän te gaan. Onderweg bleven zij echter in de stad Haran en vestigden zich daar. 32 Daar stierf Terach. Hij was tweehonderdvijf jaar oud geworden.