Священное Писание (Восточный Перевод)

Мудрые изречения 2

Достоинства мудрости

1Сын мой, если ты примешь мои слова
    и повеления мои сохранишь в сердце,
обратив своё ухо к мудрости
    и склонив своё сердце к пониманию,
если будешь взывать о разуме
    и призывать понимание,
если будешь искать его, как серебра,
    и разыскивать, словно клад,
то поймёшь, что такое страх перед Вечным,
    и обретёшь познание Всевышнего.
Потому что Вечный даёт мудрость,
    и из уст Его – знание и понимание.
Он бережёт победу для праведных;
    щит Он для живущих непорочно.
Он хранит стези справедливых
    и оберегает путь верных Ему.

Тогда ты поймёшь, что такое праведность,
    справедливость и честность – всякий добрый путь.
10 Мудрость войдёт в твоё сердце,
    и знание будет приятно твоей душе.
11 Рассудительность защитит тебя,
    и понимание тебя сохранит.

12 Мудрость спасёт тебя от пути злодеев,
    от тех, чьи слова превратны,
13 кто оставляет стези прямые,
    чтобы ходить по путям тьмы;
14 от тех, кто веселится, делая зло,
    и радуется извращённости зла,
15 чьи дороги кривы,
    и кто плутает по своим путям.

16 Мудрость спасёт тебя от чужой жены,
    от жены другого с её обольщающими словами,
17 которая оставила того, кто был ей супругом в юности,
    и забыла союз, что заключила пред Всевышним.
18 Дом её ведёт к смерти,
    и пути её – к духам умерших.
19 Все идущие к ней погибнут
    и не выйдут уже на путь жизни.

20 Поэтому ходи по пути добрых
    и держись дороги праведников,
21 ведь праведные будут жить на земле,
    и непорочные останутся на ней;
22 а нечестивые будут истреблены с земли,
    и неверные будут искоренены.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 2

Fordelene ved at søge visdom

1Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn,
    og tager imod min vejledning,
hvis du adlyder visdommens ord
    og ærligt søger at få indsigt,
hvis du tørster efter kundskab
    og længes efter viden,
søger efter visdom som efter sølv,
    graver efter den, som var den guld,
så vil du få ærefrygt for Gud
    og bedre kunne forstå, hvem han er.

For den sande visdom kommer fra Herren,
    hos ham får man kundskab og indsigt.
Han giver gode råd til de oprigtige
    og beskytter dem, der lever ret.
Han våger over de retsindiges vej
    og tager de trofaste under sine vinger.
Hvis du lytter til ham, vil du forstå,
    hvad der er godt og rigtigt.

10 Den visdom og kundskab, du får,
    vil tilfredsstille dit hjertes længsel.
11 Dømmekraft vil hjælpe og beskytte dig,
    omtanke vil bevare dig fra at fare vild
12 og værne dig mod onde mennesker,
    folk, der altid lyver og bedrager,
13 dem, der nægter at følge Guds vej
    og sniger sig frem i mørket.
14 De glæder sig over ondskaben,
    fryder sig over forfærdelige ting.
15 De er uærlige i alt, hvad de gør,
    løgnagtige i alt, hvad de foretager sig.

16 Visdom redder dig fra en andens utro hustru,
    fra en løsagtig kvindes forførende ord,
17 en kvinde, som svigter sit troskabsløfte
    og forlader sin ungdoms elskede.
18 At gå ind i hendes hus er at gå døden i møde,
    vejen fører direkte ned i dødsrigets mørke.
19 Ingen, som besøger hende, vender tilbage,
    de har fjernet sig fra vejen til livet.

20 Derfor bør du følge de rette stier
    og holde dig til Guds vej.
21 De, der gør det rette, bliver boende i landet,
    de retsindige bliver ikke jaget bort.
22 Men de gudløse bliver fjernet fra landet,
    de troløse rykkes op med rode.