Священное Писание (Восточный Перевод)

Мудрые изречения 12

1Любящий наставление любит знание,
    а ненавидящий нарекание – невежда.

К доброму Вечный будет благосклонен,
    а коварного Он осудит.

Человеку не утвердить себя злом,
    а корень праведных не поколеблется.

Хорошая жена – мужу венец,
    а срамящая мужа – что гниль в кости.

Помышления праведных честны,
    а советы нечестивых коварны.

Слова нечестивых – гибельная засада,
    но речь праведных спасает их.

Нечестивца низвергнут, и нет его,
    а дом праведных устоит.

Человека хвалят по мудрости,
    а извращённый ум презирают.

Лучше быть в унижении, но иметь возможность нанять слугу,[a]
    чем притворяться знатным, не имея и куска лепёшки.

10 Праведник и скотину свою жалеет,
    а у нечестивых и жалость – жестока.

11 Возделывающий свою землю будет есть досыта,
    а гоняющийся за пустыми мечтами – не разумен.

12 Неправедный жаждет поживы других злодеев,
    но корень праведных пустит свой росток.

13 Нечестивого ловят его же греховные слова,
    но праведник избежит беды.

14 Человек пожинает хороший плод сказанных им речей,
    и кто трудится руками, тоже получит воздаяние.

15 Глупец считает, что путь его прям,
    но мудрый прислушивается к советам.

16 Глупец обнаружит свой гнев немедля,
    но разумный оставит оскорбление без внимания.

17 Честный свидетель расскажет правду,
    а криводушный солжёт.

18 Слова опрометчивых ранят, как меч,
    а речь мудрых – исцеляет.

19 Правдивые уста пребудут вовеки,
    а лживый язык – только мгновение.

20 В сердцах злоумышленников обман,
    а радость – у миротворцев.

21 Не случится с праведником беды,
    а жизнь нечестивых полна невзгод.

22 Вечный гнушается лживыми устами,
    но верные слову Ему угодны.

23 Умный человек не спешит показать своё знание,
    а сердце глупца разглашает глупость.

24 Усердные будут править,
    а ленивых приставят к труду подневольному.

25 Тревога в сердце гнетёт человека,
    а доброе слово веселит.

26 Праведный разборчив в своей дружбе,[b]
    а путь нечестивых сбивает с толка.

27 Ленивому никогда не жарить дичи,
    а усердный приобретёт ценное добро.

28 На пути праведности – жизнь;
    ходя её тропами, смерти не встретишь.

Notas al pie

  1. 12:9 Или: «но работать на себя».
  2. 12:26 Или: «Праведный направит ближнего»; или: «Праведный избежит зла».

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 12

1Cine iubeşte disciplinarea, iubeşte cunoştinţa,
    dar cel ce urăşte mustrarea este prost.

Cel bun obţine bunăvoinţă de la Domnul,
    dar El condamnă pe omul cu intenţii rele.

Omul nu se poate întări prin răutate,
    dar cel drept nu poate fi dezrădăcinat.

O soţie virtuoasă este coroana soţului ei,
    dar cea care-i aduce ruşine este ca putrezirea în oasele lui.

Planurile celor drepţi sunt chibzuite,
    dar sfaturile celor răi sunt înşelătoare.

Cuvintele celor răi stau la pândă ca să verse sânge,
    dar vorbirea[a] celor drepţi îi va salva.

Cei răi sunt doborâţi şi nu mai sunt,
    dar casa celor drepţi rămâne în picioare.

Un om este lăudat potrivit priceperii lui,
    dar cel ce are mintea stricată va fi dispreţuit.

Mai bine lipsit de importanţă, dar cu servitor,
    decât fudul şi fără mâncare!

10 Celui drept îi pasă de nevoile animalului său,
    dar faptele binevoitoare ale celor răi sunt fără milă.

11 Cine îşi lucrează pământul se va sătura de pâine,
    dar cel ce umblă după deşertăciuni este fără minte.

12 Cel rău pofteşte prada celor ticăloşi,
    dar rădăcina celor drepţi va rodi[b].

13 Cel rău este prins în cursă de vorbirea lui păcătoasă,
    dar cel drept scapă din necaz.

14 Prin rodul gurii lui, omul va fi săturat de bunătăţi
    şi fiecare va fi răsplătit după lucrul mâinilor lui.

15 Calea prostului este corectă în ochii lui,
    dar cel înţelept ascultă sfaturile.

16 Cel prost îşi dă la iveală îndată mânia,
    dar cel prudent ascunde insulta.

17 Martorul adevărat depune o mărturie dreaptă,
    dar martorul fals spune minciuni.

18 Cuvintele necugetate sunt ca străpungerile unei săbii,
    dar limba celui înţelept aduce vindecare.

19 Buzele sincere sunt întărite pentru totdeauna,
    dar limba mincinoasă rezistă doar pentru o clipă.

20 Înşelătoria este în inima celor ce plănuiesc răul,
    dar bucuria este pentru cei împăciuitori.

21 Cel drept nu are parte de nici o nenorocire,
    dar cel rău este copleşit de necazuri.

22 Buzele mincinoase sunt o urâciune înaintea Domnului,
    dar cei credincioşi adevărului Îi sunt plăcuţi.

23 Omul prudent ascunde cunoştinţa,
    dar inima proştilor vesteşte prostia.

24 Mâinile harnice vor domni,
    dar leneşul va sfârşi la muncă forţată.

25 Neliniştea inimii omului duce la descurajare,
    dar o vorbă bună îl înveseleşte.

26 Cel drept îşi alege cu grijă prietenii,[c]
    dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

27 Leneşul nu-şi frige[d] vânatul,
    dar omul harnic îşi preţuieşte bunurile.

28 Pe cărarea dreptăţii este viaţă;
    de-a lungul ei nu este moarte[e].

Notas al pie

  1. Proverbe 12:6 Lit.: gura
  2. Proverbe 12:12 Lit.: va da
  3. Proverbe 12:26 Sau: este o călăuză pentru semenul său
  4. Proverbe 12:27 Sensul termenului ebraic este nesigur
  5. Proverbe 12:28 TM; LXX: viaţă, / însă cărarea celor răzbunători duce la moarte