Священное Писание

Матай 28:1-20

Воскресение Исы Масиха

(Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12; Ин. 20:1-18)

1После субботы, на рассвете первого дня недели28:1 У иудеев неделя начиналась с воскресенья., Марьям из Магдалы и другая Марьям пошли посмотреть на могильную пещеру. 2Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел от Вечного спустился с неба, подошёл к могильной пещере и отвалил камень. И теперь он сидел на нём. 3Лицо его излучало сияние, подобное молнии, а его одежда была белой, как снег. 4Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали как мёртвые.

5Ангел сказал женщинам:

– Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Ису. 6Его здесь нет, Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где Он лежал. 7Идите же скорее и скажите Его ученикам, что Он воскрес из мёртвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы Его и увидите. Запомните то, что я вам сказал.

8Женщины ушли от могилы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всём ученикам Исы. 9Вдруг их встретил Сам Иса.

– Приветствую вас, – сказал Он.

Они подошли, обняли Его ноги и поклонились Ему. 10Тогда Иса сказал им:

– Не бойтесь. Идите и скажите Моим братьям (ученикам), чтобы они шли в Галилею. Там они Меня и увидят.

Религиозные вожди подкупают стражу

11Женщины ещё были в пути, когда несколько человек из стражи пришли в город и рассказали обо всём главным священнослужителям. 12Главные священнослужители посовещались со старейшинами и разработали план. Они дали солдатам много денег 13и сказали:

– Говорите всем так: «Его ученики пришли ночью и выкрали тело, пока мы спали». 14А если это дойдёт до наместника, то мы с ним поговорим и тем вас избавим от неприятностей.

15Солдаты взяли деньги и поступили так, как их научили. И эта выдумка распространена среди отвергающих Ису иудеев и по сегодняшний день.

Великое поручение

16А одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда Иса велел им прийти. 17Там они увидели Ису и поклонились Ему, однако некоторые засомневались, что это Он. 18Тогда, подойдя, Иса сказал им:

– Мне дана вся власть на небе и на земле. 19Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками, совершая над ними обряд погружения в воду28:19 Или: «обряд омовения». в знак единения с Отцом, Сыном и Святым Духом28:19 Букв.: «во имя Отца, Сына и Святого Духа». Слово «имя» стоит в единственном числе, что говорит об одном, триедином Боге, а не о трёх богах., и 20учите их исполнять всё, что Я вам повелел. А Я буду с вами всегда, до скончания века.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 28:1-20

Învierea lui Isus

(Mc. 16:1-8; Lc. 24:1-12; In. 20:1-18)

1După ziua de Sabat, în zorii primei zile din săptămână, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să se uite la mormânt.

2Și iată că a avut loc un mare cutremur, căci un înger al Domnului a coborât din cer, s‑a dus și a rostogolit piatra de la intrarea mormântului și s‑a așezat pe ea. 3Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. 4De frica lui, gardienii s‑au cutremurat și au rămas ca morți.

5Îngerul le‑a zis5 Lit.: Dar îngerul, răspunzând, le‑a zis. femeilor: „Nu vă temeți! Știu că Îl căutați pe Isus Care a fost răstignit. 6Nu este aici, pentru că a fost înviat, așa cum a spus! Veniți și vedeți locul unde fusese pus! 7Apoi duceți‑vă repede și spuneți‑le ucenicilor Lui: «A fost înviat dintre cei morți! Iată că El merge înaintea voastră în Galileea. Acolo Îl veți vedea.» Iată, v‑am spus aceasta!“

8Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să‑i anunțe pe ucenicii Lui. 9Dar iată că le‑a ieșit înainte Isus, zicând: „Salutare!9 Gr.: chairete, verb generic folosit ca formulă de salut atât în comunicarea verbală, cât și în cea scrisă. El mai poate însemna: Bucură‑te! Fii sănătos! Salut! Bun venit!“ Ele s‑au apropiat, I‑au cuprins picioarele și I s‑au închinat. 10Atunci Isus le‑a zis: „Nu vă temeți! Duceți‑vă și anunțați‑i pe frații Mei să meargă în Galileea! Acolo Mă vor vedea.“

Darea de seamă a gărzii și înșelătoria conducătorilor

11În timp ce plecau ele, iată că unii dintre gardieni s‑au dus în cetate și i‑au anunțat pe conducătorii preoților cu privire la tot ce se întâmplase. 12Aceștia s‑au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și le‑au dat soldaților mulți arginți, 13zicându‑le: „Să spuneți așa: «Ucenicii Lui au venit noaptea, în timp ce noi dormeam, și L‑au furat.» 14Iar dacă va ajunge lucrul acesta la auzul guvernatorului, îl vom convinge noi și vă vom scăpa de grijă.“ 15Ei au luat arginții și au făcut așa cum fuseseră învățați. Și vorba aceasta a fost răspândită printre iudei până în ziua de azi.

Marea Trimitere

(Mc. 16:14-18; Lc. 24:36-49; In. 20:19-23)

16Cei unsprezece ucenici s‑au dus în Galileea, la muntele unde le indicase Isus să meargă. 17Când L‑au văzut, I s‑au închinat, dar unii s‑au îndoit. 18Isus S‑a apropiat de ei și le‑a vorbit, zicând: „Toată autoritatea Mi‑a fost dată în cer și pe pământ. 19Prin urmare, duceți‑vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt 20și învățându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi20 Vezi 1:23. în toate zilele, până la sfârșitul veacului!“