Священное Писание

Малахия 4:1-6

День Вечного

1– Приближается день, пылающий, как печь. Все гордецы и злодеи станут соломой, и наступающий день спалит их, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – не оставит от них ни корней, ни веток. 2Но для вас, кто чтит Моё имя, взойдёт Солнце Правды4:2 Солнце Правды – одно из имён Исы Масиха (ср. Лк. 1:78-79).. В лучах Его – исцеление. Вы пойдёте, резвясь, как телята, которых выпустили из стойла. 3Вы растопчете злодеев. Они станут пылью у вас под ногами в тот день, когда Я буду действовать, – говорит Вечный, Повелитель Сил.

4Помните Закон Моего раба Мусы, установления и правила, которые Я вручил ему для Исраила на горе Синай4:4 Букв.: «на Хориве». Хорив – другое название горы Синай..

5Смотрите, прежде чем наступит день Вечного, великий и страшный, Я пошлю к вам пророка Ильяса. 6Он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы Я не пришёл поразить землю проклятием4:5-6 Ильяс – пророк, живший во времена царствования исраильского царя Ахава. Он призывал народ оставить грешный путь и вновь обратиться к Всевышнему (см. 3 Цар. 17–4 Цар. 2). Это пророчество Малахии частично исполнилось в пророке Яхии (см. Мат. 11:13-14; 17:10-13; Лк. 1:17). Есть мнение, что Ильяс ещё должен прийти в конце времён, перед вторым пришествием Исы Масиха..

Nouă Traducere În Limba Română

Maleahi 4:1-6

Ziua Domnului

1Iată, vine ziua care arde ca un cuptor! Toți cei aroganți și toți cei ce trăiesc în răutate vor fi o miriște. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul Oștirilor, și nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramuri! 2Dar pentru voi care vă temeți de Numele Meu va răsări Soarele dreptății, aducând vindecare sub aripile Lui! Veți ieși și veți sări ca vițeii din grajd. 3Îi veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi cenușă sub tălpile picioarelor voastre în ziua pe care Eu o pregătesc, zice Domnul Oștirilor.

4Aduceți‑vă aminte de Legea robului Meu Moise, de hotărârile și judecățile pe care i le‑am poruncit la Horeb pentru tot Israelul!

5Iată, vi‑l voi trimite pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și de temut a Domnului! 6El va întoarce inimile taților spre copiii lor și inimile copiilor spre tații lor, ca nu cumva, atunci când voi veni, să lovesc țara cu blestem6 Ebr.: haram/herem, termen care se referă la un lucru, un animal sau o persoană care erau închinate irevocabil Domnului, fie cu scopul nimicirii, precum în cazul acesta, fie ca dar, precum în alte cazuri. Ceea ce era herem îi aparținea de acum Domnului, fiind interzis uzului profan.!“