Священное Писание (Восточный Перевод)

Исход 20

Десять повелений

1Всевышний сказал такие слова:

– Я Вечный, твой Бог, Который вывел тебя из Египта, земли рабства.

Пусть не будет у тебя других богов кроме Меня.

Не делай себе идола – никакого изображения того, что на небе или на земле, или в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Вечный, твой Бог – ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвёртого поколения, тех, кто ненавидит Меня. Но Я дарую любовь тысячам поколений[a] тех, кто любит Меня и соблюдает Мои повеления.

Не произноси имени Вечного, твоего Бога, напрасно, потому что Вечный не оставит безнаказанным никого, кто произносит Его имя напрасно.

Помни субботний день и храни его святым. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, 10 но седьмой день – это суббота, она принадлежит Вечному, твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы – ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни твой скот, ни чужеземец в твоих городах. 11 За шесть дней Вечный сотворил небеса и землю, море и всё, что в них, а на седьмой – отдыхал. Поэтому Вечный благословил субботний день и освятил его.

12 Почитай отца и мать, чтобы тебе долго жить на земле, которую даёт тебе Вечный, твой Бог.

13 Не убивай.

14 Не нарушай супружескую верность.

15 Не кради.

16 Не лжесвидетельствуй.

17 Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, его слуги или служанки, его вола или осла: ничего из того, что принадлежит ближнему твоему.

18 Когда люди увидели гром и молнию, услышали трубный звук и увидели гору в дыму, они задрожали от страха. Они встали поодаль 19 и сказали Мусе:

– Говори с нами ты сам, а мы будем слушать. Пусть Всевышний не говорит с нами, иначе мы умрём.

20 Муса сказал народу:

– Не бойтесь. Всевышний пришёл испытать вас, чтобы вы исполнились страха перед Ним и не грешили.

21 Народ остался стоять поодаль, а Муса приблизился к тёмному облаку, где был Всевышний.

Закон о жертвеннике

22 Вечный сказал Мусе:

– Скажи исраильтянам: «Вы сами видели, что Я говорил с вами с небес: 23 не делайте себе серебряных или золотых богов и не поклоняйтесь им вместо Меня».

24 Сделайте Мне жертвенник из земли и приносите на нём овец и волов в жертву всесожжения и в жертву примирения. На всяком месте, где Я повелю вам чтить Меня, Я приду к вам и благословлю вас. 25 Если вы захотите сделать Мне каменный жертвенник, не стройте его из тёсаных камней. Вы оскверните камень, прикоснувшись к нему резцом. 26 Не поднимайтесь к Моему жертвеннику по ступеням, чтобы не открылась перед ним ваша нагота.

Notas al pie

  1. 20:6 Или: «тысячам тех, кто…»

Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 20

Cele Zece Porunci

1Apoi Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte:

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei.

Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!

Să nu-ţi faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, fiindcă Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinţilor lor, până la a treia sau a patra generaţie[a] a celor ce Mă urăsc şi Îmi arăt îndurarea până la a mia generaţie a celor ce Mă iubesc şi împlinesc poruncile Mele.

Să nu foloseşti nesăbuit[b] Numele Domnului, Dumnezeul tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit Numele Lui.

Adu-ţi aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfinţeşti! Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toată lucrarea ta, 10 dar ziua a şaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeul tău; să nu faci nici o lucrare nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale şi nici străinul care locuieşte în cetatea ta. 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea şi tot ce este în ele, dar în ziua a şaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de Sabat şi a sfinţit-o.

12 Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să trăieşti mult timp în ţara pe care ţi-o va da Domnul, Dumnezeul tău!

13 Să nu ucizi!

14 Să nu comiţi adulter!

15 Să nu furi!

16 Să nu depui mărturie falsă împotriva semenului tău!

17 Să nu pofteşti casa semenului tău; să nu o pofteşti pe soţia semenului tău, să nu pofteşti sclavul sau sclava lui, boul sau asinul lui şi nici vreun alt lucru care este al semenului tău!“

18 Tot poporul vedea tunetele şi fulgerele care aveau loc, vedea muntele fumegând şi auzea sunetul trâmbiţei; poporul tremura de frică şi stătea la depărtare. 19 Ei i-au zis lui Moise:

– Vorbeşte-ne tu însuţi şi vom asculta; dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu căci vom muri!

20 Moise a răspuns poporului:

– Nu vă temeţi, pentru că Dumnezeu a venit doar ca să vă pună la încercare şi să aveţi în voi frica de El, pentru ca să nu păcătuiţi.

21 Poporul stătea la depărtare, iar Moise s-a apropiat de negura unde se afla Dumnezeu. 22 Domnul i-a zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti israeliţilor: «Voi înşivă aţi văzut că v-am vorbit din ceruri. 23 Să nu vă faceţi zei de argint şi nici zei de aur pe care să-i puneţi alături de Mine. 24 Să-Mi faceţi un altar de pământ şi să aduceţi pe el arderile voastre de tot şi jertfele de pace[c], oile şi boii. Oriunde voi face ca Numele Meu să fie pomenit, voi veni şi vă voi binecuvânta. 25 Dacă-Mi veţi face un altar de piatră, să nu-l zidiţi din pietre cioplite, pentru că, atunci când veţi pune dalta pe piatră, o veţi pângări.[d] 26 Să nu vă urcaţi la altarul Meu pe trepte, pentru ca să nu vi se descopere goliciunea înaintea lui.»“

Notas al pie

  1. Exodul 20:5 Cel care păcătuia atrăgea pedeapsa atât asupra sa, cât şi asupra casei sale, alcătuită de obicei din trei sau patru generaţii (vezi Num. 16:31-34; Ios. 7:24)
  2. Exodul 20:7 Expresia poate avea mai multe sensuri: (1) abuzul faţă de acest Nume, concepţia antică fiind aceea că o cunoaştere a numelui unei zeităţi oferă puteri magice cunoscătorului, care putea astfel să manipuleze zeitatea; (2) jurământul fals pe acest Nume – vezi Lev. 19:12; (3) numirea unui idol cu acest Nume – construcţia gramaticală ebraică oferă spaţiu pentru această interpretare; (4) orice altă folosire a Numelui fără un scop precis şi corect (în mod nesăbuit)
  3. Exodul 20:24 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertă de mulţumire, deoarece poartă şi aceste sensuri
  4. Exodul 20:25 Interdicţia era îndreptată probabil împotriva unor practici canaanite