Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 61

Год милости Всевышнего

1– Дух Владыки Вечного на Мне,
    потому что Вечный помазал[a] Меня
    возвещать бедным радостную весть.
Он послал Меня исцелять сокрушённых сердцем,
    провозглашать свободу пленникам
    и узникам – освобождение из темницы[b],
возвещать год милости Вечного
    и день возмездия нашего Бога,
утешать всех скорбящих
    и позаботиться о горюющих на Сионе –
дать им венок красоты вместо пепла,
    масло радости вместо скорби
    и одежду славы вместо духа отчаяния.
И назовут их Дубами Праведности,
    насаждёнными Вечным,
    чтобы явить Его славу.[c]

Они отстроят развалины вековые,
    восстановят места, разорённые в древности,
обновят разрушенные города,
    что лежали в запустении многие поколения.
Чужеземцы будут пасти ваши стада;
    иноземцы будут трудиться
    на полях ваших и в виноградниках.
И вы назовётесь священнослужителями Вечного,
    назовут вас служителями нашего Бога.
Вы будете пользоваться богатствами народов
    и хвалиться их сокровищами.

За свой прошлый стыд народ мой получит двойную плату,
    вместо позора он возрадуется о своём уделе;
они получат в удел двойную долю своей земли,
    и будет им вечная радость.

– Я, Вечный, люблю справедливость
    и ненавижу грабительство со злодейством.
По верности Моей Я награжу Мой народ
    и заключу с ним вечное соглашение.
Их потомки будут известны среди народов,
    и потомство их – среди племён.
Все, кто увидит их, поймут,
    что они – народ, благословенный Вечным.

10 Я ликую о Вечном;
    моя душа торжествует о Боге моём,
потому что Он облёк меня в одеяния спасения
    и одел меня в одежды праведности.
Я – словно жених, украшенный венком,
    словно невеста, украшенная драгоценностями.
11 Как почва выводит свои побеги,
    и как сад произращает семена,
так взрастит Владыка Вечный праведность и хвалу
    перед всеми народами.

Notas al pie

  1. 61:1 Посредством обряда помазания человек посвящался на определённое служение. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители.
  2. 61:1 Или: «и прозрение слепым».
  3. 61:1-3 Эти слова являются пророчеством об Исе Масихе (см. Лк. 4:18-19).

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 61

Anul de îndurare al Domnului

1„Duhul Stăpânului Domn este peste Mine,
    căci Domnul M-a uns
ca să aduc celor sărmani vestea bună.
    El M-a trimis să-i vindec[a] pe cei cu inima zdrobită,
să vestesc celor captivi eliberarea
    şi celor legaţi[b] – izbăvirea,
să vestesc anul de îndurare[c] al Domnului
    şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru,
să mângâi pe toţi cei ce jelesc,
    să le ofer celor ce plâng în Sion –
să le ofer coroană în loc de cenuşă,
    untdelemnul bucuriei în locul plânsetului,
        mantaua laudei în locul duhului mâhnit.
Vor fi numiţi stejari ai dreptăţii,
    un sad al Domnului, care să-I arate slava.

Ei vor rezidi vechile ruine
    şi vor ridica ceea ce a fost devastat în trecut;
vor restaura cetăţile aflate în ruină,
    pe acelea care, timp de generaţii, au rămas devastate.

Străinii vor rămâne şi vă vor paşte turmele,
    iar fiii străinului vă vor fi plugari şi vieri.
Voi însă veţi fi chemaţi preoţi ai Domnului,
    veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru;
vă veţi înfrupta din bogăţiile neamurilor
    şi vă veţi lăuda cu bogăţiile lor.

În locul ruşinii lor, vor primi îndoită porţie
    şi în locul ocării, se vor bucura de moştenirea lor.
Astfel, ei vor moşteni o îndoită parte în ţara lor
    şi bucuria veşnică va fi a lor.

Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea,
    Eu urăsc jaful şi nedreptatea;
îi voi răsplăti cu credincioşie
    şi voi încheia un legământ veşnic cu ei.
Urmaşii[d] lor vor fi cunoscuţi printre neamuri
    şi descendenţii lor printre popoare.
Toţi cei ce-i vor vedea vor recunoaşte
    că ei sunt descendenţi care au fost binecuvântaţi de Domnul.

10 Sunt copleşit de bucurie în Domnul
    şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu,
căci El M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi
    M-a acoperit cu mantia dreptăţii
ca pe un mire care se încununează cu o mitră
    şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei.
11 Căci aşa cum pământul face să răsară vlăstarul
    şi aşa cum grădina face să încolţească ceea ce este semănat,
tot aşa Stăpânul Domn va face ca dreptatea şi lauda
    să răsară înaintea tuturor neamurilor.

Notas al pie

  1. Isaia 61:1 Lit.: să-i bandajez
  2. Isaia 61:1 TM; LXX: celor orbi
  3. Isaia 61:2 Aluzie la anul de veselie sau anul jubiliar (vezi Lev. 25:8-55), an în care sclavii erau eliberaţi, datoriile erau anulate şi fiecare îşi primea înapoi proprietatea pierdută
  4. Isaia 61:9 Lit.: Sămânţa; vezi nota de la 53:10