Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 6

Призвание Исаии

1В год смерти царя Уззии[a] я видел Владыку, сидящего на престоле, высоком и превознесённом, и края Его одеяния наполняли храм. Над Ним парили серафимы[b], и у каждого было по шесть крыльев: двумя крыльями они закрывали свои лица, двумя закрывали ноги и двумя летали. Они восклицали друг другу:

– Свят, свят, свят Вечный, Повелитель Сил;
    вся земля полна Его славы!

От звука их голосов дрогнули косяки дверей, и храм наполнился дымом.

И тогда я воскликнул:

– Горе мне! Я погиб! Я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, а глаза мои видели Царя, Вечного, Повелителя Сил.

Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа горящий уголь, который он взял щипцами с жертвенника. Он коснулся им моих уст и сказал:

– Вот, это прикоснулось к твоим устам; твоя вина снята, и твой грех очищен.

Затем я услышал голос Владыки, говорящего:

– Кого Мне послать? И кто пойдёт для Нас?

И я сказал:

– Вот я. Пошли меня!

Он сказал:

– Пойди и скажи этому народу:

«Слушать слушайте, но не понимайте,
    смотреть смотрите, но не разумейте».
10 Ожесточи сердце этого народа,
    закрой их уши
    и сомкни им глаза,
чтобы они не смогли увидеть глазами,
    услышать ушами
    и понять сердцем,
чтобы не обратились и не получили исцеление.

11 Тогда я спросил:

– Надолго ли Ты отправляешь меня, Владыка?

И Он ответил:

– Пока города не лягут руинами
    и не останутся без жителей;
пока дома не будут брошены,
    и поля не будут опустошены и разграблены;
12 пока Вечный не изгонит всех,
    и страна не будет совершенно заброшена.
13 И пусть в ней останется десятая часть её жителей,
    она будет снова опустошена.
Но как от теревинфа[c] и от дуба
    остаётся корень, когда их срубят,
так и оставшийся святой народ, словно корень,
    породит новую жизнь.

Notas al pie

  1. 6:1 Царь Уззия умер приблизительно в 740 г. до н. э.
  2. 6:2 Серафим   – один из высших ангельских чинов.
  3. 6:13 Теревинф   – невысокое дерево (до пяти метров) с широкой кроной. Распространено в тёплых сухих местах в самом Исраиле и в соседних районах.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 6

Viziunea lui Isaia şi chemarea lui

1În anul morţii regelui Uzia, L-am văzut pe Stăpânul şezând pe un tron înalt şi măreţ, marginea mantiei Lui umplând Templul[a]. Deasupra Lui stăteau serafimi. Fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. Strigau unul către altul şi ziceau:

„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oştirilor!

Întreg pământul este plin de slava Lui!“

Uşorii[b] şi pragurile s-au cutremurat de glasul lor, iar Casa s-a umplut de fum. Am strigat:

„Vai de mine! Sunt pierdut!

Căci sunt un om cu buze necurate,

şi trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate,

iar ochii mei au văzut pe Împăratul, Domnul Oştirilor!“

Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis:

„Iată! Cărbunele acesta ţi-a atins buzele.

Acum vina ta este dată la o parte şi păcatul tău este ispăşit.“

Apoi am auzit glasul Stăpânului, întrebând:

– Pe cine să trimit? Cine va merge pentru Noi?

– Iată-mă! Trimite-mă! am zis eu.

El a zis:

– Du-te la cei din poporul acesta şi spune-le:

„Să ascultaţi întruna, dar să nu înţelegeţi
    şi să priviţi mereu, dar să nu pricepeţi!“
10 Împietreşte inima celor din acest popor!
    Fă ca urechile lor să audă greu şi închide-le ochii,
ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile,
    să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să fie vindecaţi!

11 Atunci am întrebat:

– Până când, Stăpâne?

El mi-a răspuns:

– Până când cetăţile vor fi prefăcute în ruină
    şi vor fi lipsite de locuitori,
până când casele vor rămâne goale,
    iar ogoarele devastate şi pustii;
12 până când Domnul îi va trimite pe toţi departe,
    iar ţara va rămâne în întregime părăsită.
13 Chiar dacă o zecime va rămâne în ea,
    aceasta va fi pustiită din nou.
Dar aşa cum unui terebint sau unui stejar
    îi rămâne buturuga atunci când este tăiat,
        tot aşa sămânţa sfântă va fi ca o buturugă în ţară.

Notas al pie

  1. Isaia 6:1 Ebr.: hehal, termen ebraic diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
  2. Isaia 6:4 Sau: Temelia