Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 55

Вечное священное соглашение

1– Эй, все, кто жаждет,
    придите к водам,
даже если у вас нет денег,
    приходите, берите пищу и ешьте!
Приходите, берите вино и молоко
    без денег, бесплатно!
Зачем тратить деньги на то, что не хлеб,
    свои трудовые – на то, что не насыщает?
Слушайте Меня внимательно и ешьте хорошее;
    пусть душа ваша порадуется сытной пище.
Внимайте и приходите ко Мне;
    слушайте – и будете жить.
Я заключу с вами вечное соглашение
    согласно Моим обещаниям Давуду,
    которые непреложны.
Вот, Я сделал его свидетелем для народов,
    вождём и повелителем народов.
Вот, ты призовёшь народы, которых не знал,
    и народы, не знавшие тебя, устремятся к тебе
из-за Вечного, твоего Бога,
    святого Бога Исраила,
    потому что Он прославил тебя.

Ищите Вечного, пока Его можно найти,
    призывайте Его, пока Он близко.
Пусть нечестивый оставит свой путь
    и злой человек – свои помыслы.
Пусть обратится к Вечному,
    и Он его помилует,
к нашему Богу,
    потому что Он щедр на прощение.

– Мои мысли – не ваши мысли,
    а пути ваши – не Мои пути, –
        возвещает Вечный. –
Как небо выше земли,
    так Мои пути выше ваших путей,
    и Мои мысли выше ваших мыслей.
10 Как дождь и снег нисходят с небес
    и не возвращаются, не напоив землю,
но делают её способной рождать и произращать,
    чтобы она дала сеятелю зерно
    и едоку хлеб,
11 так и слово Моё, что исходит из уст Моих:
    оно не вернётся ко Мне напрасным,
но совершит то, чего Я хочу,
    и достигнет того, для чего Я его посылал.
12 Вы выйдете в радости,
    проводят вас с миром.
Горы и холмы запоют перед вами песню,
    а все деревья в поле будут рукоплескать.
13 Вместо терновника вырастет кипарис,
    а вместо колючек – мирт.
И будет это для славы Вечного,
    знамением вечным, неистребимым.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 55

Invitaţie la abundenţă

1Voi toţi cei care sunteţi însetaţi,
    veniţi la ape!
Voi care n-aveţi argint,
    veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi!
Veniţi, cumpăraţi vin şi lapte
    fără argint şi fără plată!
De ce vă cheltuiţi argintul pe ceea ce nu este pâine
    şi truda pe ceea ce nu satură?
Ascultaţi-Mă cu atenţie şi mâncaţi ce este bun,
    desfătaţi-vă sufletul cu mâncare gustoasă!
Luaţi aminte şi veniţi la Mine!
    Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi!
Voi încheia cu voi un legământ veşnic
    şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite.
Iată, l-am făcut un martor înaintea popoarelor,
    un conducător şi un stăpânitor pentru popoare.
Iată, vei aduna neamuri pe care nu le cunoşti

şi neamuri care nu te cunosc vor alerga la tine,

din pricina Domnului, Dumnezeul tău,
    a Sfântului lui Israel,
        căci El te-a împodobit cu glorie.»

Căutaţi pe Domnul cât timp mai poate fi găsit!
    Chemaţi-L cât timp mai este aproape!
Nelegiuitul să-şi părăsească calea,
    iar omul rău să renunţe la gândurile lui!
Să se întoarcă la Domnul, Care îi va arăta îndurare,
    la Dumnezeul nostru, Care îl va ierta pe deplin.

«Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre,
    iar căile voastre nu sunt căile Mele,
        zice Domnul.
Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ,
    tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre
        şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.
10 Căci, aşa cum ploaia şi zăpada
    coboară din ceruri
şi nu se întorc înapoi
    până nu udă pământul,
făcându-l să rodească şi să încolţească,
    dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
11 tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea:
    nu se va întoarce la Mine fără rod,
ci Îmi va împlini dorinţa
    şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis.

12 Veţi ieşi cu bucurie
    şi veţi fi călăuziţi în pace;
munţii şi dealurile
    vor izbucni în strigăte de bucurie înaintea voastră
şi toţi copacii câmpiei
    vor bate din palme.
13 În locul mărăcinilor va creşte chiparosul
    şi în locul ciulinului[a] va creşte mirtul,
iar aceasta va fi o faimă pentru Domnul,
    un semn veşnic, nepieritor.»“

Notas al pie

  1. Isaia 55:13 Identificarea exactă a acestei plante este nesigură