Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 55

Вечное священное соглашение

1– Эй, все, кто жаждет,
    придите к водам,
даже если у вас нет денег,
    приходите, берите пищу и ешьте!
Приходите, берите вино и молоко
    без денег, бесплатно!
Зачем тратить деньги на то, что не хлеб,
    свои трудовые – на то, что не насыщает?
Слушайте Меня внимательно и ешьте хорошее;
    пусть душа ваша порадуется сытной пище.
Внимайте и приходите ко Мне;
    слушайте – и будете жить.
Я заключу с вами вечное соглашение
    согласно Моим обещаниям Давуду,
    которые непреложны.
Вот, Я сделал его свидетелем для народов,
    вождём и повелителем народов.
Вот, ты призовёшь народы, которых не знал,
    и народы, не знавшие тебя, устремятся к тебе
из-за Вечного, твоего Бога,
    святого Бога Исраила,
    потому что Он прославил тебя.

Ищите Вечного, пока Его можно найти,
    призывайте Его, пока Он близко.
Пусть нечестивый оставит свой путь
    и злой человек – свои помыслы.
Пусть обратится к Вечному,
    и Он его помилует,
к нашему Богу,
    потому что Он щедр на прощение.

– Мои мысли – не ваши мысли,
    а пути ваши – не Мои пути, –
        возвещает Вечный. –
Как небо выше земли,
    так Мои пути выше ваших путей,
    и Мои мысли выше ваших мыслей.
10 Как дождь и снег нисходят с небес
    и не возвращаются, не напоив землю,
но делают её способной рождать и произращать,
    чтобы она дала сеятелю зерно
    и едоку хлеб,
11 так и слово Моё, что исходит из уст Моих:
    оно не вернётся ко Мне напрасным,
но совершит то, чего Я хочу,
    и достигнет того, для чего Я его посылал.
12 Вы выйдете в радости,
    проводят вас с миром.
Горы и холмы запоют перед вами песню,
    а все деревья в поле будут рукоплескать.
13 Вместо терновника вырастет кипарис,
    а вместо колючек – мирт.
И будет это для славы Вечного,
    знамением вечным, неистребимым.

Het Boek

Jesaja 55

Gezegend is hij die de Here zoekt

1Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis! Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren die niets waard zijn? Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel! Kom hier bij Mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. Ik sta klaar om een eeuwig verbond met u te sluiten en u alle gunsten en liefde te geven die Ik ook aan koning David gaf. Hij bewees mijn macht door vreemde landen te onderwerpen. Ook u zult de volken bevelen en zij zullen zich haasten om u te gehoorzamen, niet vanwege uw eigen macht of kunde, maar omdat Ik, de Here uw God, u heb verheerlijkt.

Zoek naar de Here, zolang Hij Zich nog laat vinden. Roep tot Hem nu Hij nog dichtbij is. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen! Laten zij naar de Here, onze God, terugkeren. Dan zal Hij Zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel! Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. 10 Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren, 11 zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur. 12 U zult in blijdschap en vrede leven. De bergen en heuvels, de bomen op het land, de hele wereld om u heen, zullen blij zijn. 13 Waar eens doornstruiken groeiden, zullen cipressen staan, in plaats van distels zullen mirtestruiken uit de aarde opschieten. Dit wonder zal de naam van de Here beroemd maken en zal een eeuwig teken zijn van Gods macht en liefde, waaraan nooit meer een einde komt.